Sn. Hakkı Keskin’e veda konuşması.doc

Başkonsolus Sayın Mustafa Pulat’ın konuşması