ALMANYA PARLAMENTOSU’NDAKİ ÇALIŞMALARIMIN KISA BİLANÇOSU 2005-2009

Prof. Dr. Hakkı Keskin

Berlin, 16.10.2009

Almanya Parlamentosunda Görevim Sona Eriyor,

İlginize Candan Teşekkürler!

27 Ekim 2009`da gerçekleşecek olan yeni parlamenterlerin göreve başlamasıyla, Federal Almanya Parlamentosu`undaki Milletvekilliği görevim sona eriyor. Milletvekili olarak görev yaptığım 4 yıl boyunca olanaklarım ölçüsünde, özellikle sosyal bağlamda haksızlığa uğrayan kişilerin sesi olmaya çalıştım. Almanya’da yaşayan ancak Alman vatandaşlığına sahip olmayan ve de bu nedenle politik alana etki edemeyen göçmenlerin beklentilerine kulak vermek benim için herzaman önemli olmuştur.

Bu insanlara çifte vatandaşlık hakkının verilmemesi ve vatandaşlığa alınma koşullarının zorluğu, Demokratik Hukuk Devletinin çözmesi gereken önemli bir sorundur. Bu sorunun ortadan kaldırılması Hiristiyan Demokrat ve Liberallerden oluşan yeni hükümet istemese de, bu konu ısrarla üzerinde durulması gereken önemli bir görevdir.

Milletvekili olarak Federal Almanya Parlamentosu`nda 37, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi`nde 11 konuşma yaptım. Ayrıca 53 soru önergesine ve önerisine içeriksel olarak katkıda bulundum. Dış ülkelere 37 görev gezim oldu. Değişik konularda 149 basın açıklaması yaptım ve 208 medya yayını ile görüşmelerim oldu. Ayrıca bir çok toplantıya konuşmacı veya tartışmacı olarak katıldım. Milletvekili olarak yaptığım dört yıllık çalışmalarımın bilançosunu aşağıda okuyabilirsiniz.

İki yıl kadar önce milletvekilliği için tekrar aday olmamaya karar verdim. Bu kararım kuşkusuz politik alandaki çalışmalarımın sona ereceği anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde özellikle Almanya`da Entegrasyon Politikası, Türkiye-Almanya ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Kafkaslar’da kalıcı ve adil bir barışın sağlanması konularında ki çalışmalarıma devam edeceğim. Bundan sonra Türkiye`ye yönelik uğraşlarım ağırlık kazanacaktır.

Ayrica Cumhuriyet Gazetesi`nde yayınlanacak makalelerimle, görüşlerimi dillendirmeye çalışacağım. Izninizle zaman zaman sizleri de bu konuda bilgilendireceğim.

Birlikte yapmış olduğumuz çalışmalardan ve çalışmalarıma yapmış olduğunuz olumlu ve eleştirel katkılarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum.

En dostça selamlarımla.

Hakkı Keskin

Almanya Parlamentosu’ndaki

çalışmalarımın kısa bilançosu

2005-2009

 1. Görevlerim ve Çalışma Alanlarım

 • Sol Parti Meclis Grubu Avrupa Birliği Genişleme Görevlisi

 • Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Üyesi

 • Parlamentoda Kâtip Üye

 1. Komisyonlar

 • Milli Savunma komisyonu üyesi

 • “Almanya’daki Kültürler ” konulu Araştırma komisyonu üyesi

 • Avrupa Birliği komisyonu vekil üyesi

 • İçpolitika Komisyonu vekil üyesi

 • Uyum ve Göç Kültürü rapörter Grubu Üyesi

 • Avrupa Parlamenterler Meclisi göç ve uyum komisyonu üyesi

 • Avrupa Parlamenterler Meclisi uygulamaları denetleme komisyon üyesi

3. Çalışma Komiteleri

 • Uluslararası Politika Komitesi Üyesi

 • Vatandaşlık Hakları ve Demokrasi Komitesi Üyesi

 • Avrupa Parlamenterler Meclisi Göç ve Uyum Komitesi Üyesi

4. Çalışma Grupları

 • Milli Savunma Çalışma Grubu Üyesi

 • Avrupa Çalışma Grubu Üyesi

5. Parlamentolararası Dostluk Grupları

 • Almanya- Orta Asya Ülkeleri Parlamenterler Grubu Üyesi

 • Almanya- Türk Parlamenterler Grubu Üyesi

 • Alman- Kıbrıs Parlamenterler Grubu Üyesi

 • Alman- Güney Kafkasya Parlamenterler Grubu Üyesi

 • Almanya- Romanya Parlamenterler Grubu Üyesi

 • Akdeniz Ülkeleri Parlamenterler Grubu Vekil Üyesi

6. Almanya Parlamentosu’ndaki Aktivitelerim

Konusal:

6.1. Avrupa Politikası Alanında

 • Türkiye’deki sendikal haklara ilişkin soru önergesi

 • Gürcistan ile AB komşuluk ilişkileri“ konulu soru önergesi

 • Sırbistan ve Kosova Arnavutları arasındaki anlaşmazlıkları azaltmak“ konulu önerge

 • Almanya’nın AB konsey başkanlığı, Avrupa’nın göç ve iltica politikasında temel bir dönüşüm için kullanılmalıdır“ konulu önerge

 • Avrupa Birliği’nin Orta Amerika ülkeleri ile dayanışmalı işbirliği anlaşması“ konulu önerge

 • Güney Kafkasya’da barış ve istikrar desteklenmeli“ konulu soru önergesi

 • Askeri girişimlere AB’nin gelişme fonundan destek verilmemeli“ konulu önerge

 • Avrupa Savunma Ajansı’na Almanya destek vermemeli“ konulu önerge

 • Avrupa Birliği’nin geleceği ve Almanya’nın AB konsey başkanlığı süresince görevleri“ konulu karar önergesi

 • Avrupa çapında sivil barış hizmeti desteklenmelidir“ konulu önerge

 • AB için demokratik, özgürlükçü, sosyal ve barış sağlayıcı bir anayasa“ konulu önerge

 • Kosova ile görüşmeler – Sırplar ve Kosova Arnavutlarının kendi sorumluluklarında bulacakları bir çözüm tarafsızce desteklenmelidir“ konulu önerge

 • Viyana zirvesinden sonra – AB ile Latin Amerika arasındaki ilişkiler dayanışma içerisinde geliştirilmelidir“ konulu önerge

 • AB ile Latin Amerika arasındaki ilişkiler dayanışma içerisinde geliştirilmelidir – AB – Mercosur serbest ticaret anlaşmasına karşıyız“ konulu önerge

 • AB Hizmet Sektörü Yönergesi engellenmelidir“ konulu önerge

6. 2. Göç / Uyum Alanında:

 • Avrupa Perlamenterler Meclisinde kabul edilen çifte vatandaşlığa ilişkin soru önergesi

 • AB üllkesi vatandaşlığı olmayan kişilere yerel seçimlerde oy hakkı verilmeli“ konulu önerge

 • Göç politikasında ekonomik yarar yerine insanlık ve insan hakları temel kriterleri oluşturmalıdır“ konulu önerge

 • Alman medyasında İslam’a bakış“ konulu soru önergesi

 • 2006 yılında sınır dışı edilenler“ konulu soru önergesi

 • İnsan hakkı olan ülke içinde sürülmeye karşı korunma güçlendirilmeli – kaçış nedenlerine karşı mücadele verilmeli“ konulu önerge

 • Almanya’da sınırdışı amaçlı gözaltı hapsi, bunun yasal temelleri ve tutuklamadaki uygulamalar genel olarak gözden geçirilmeli ve sorgulanmalıdır“ konulu önerge

 • Almanya’da travmalı ilticacılara yasal ve resmi makamlar tarafından yapılan uygulamalar“ konulu soru önergesi

 • Alman İslam Konferansı Federal İçişleri Bakanı Dr. Wolfgang Schäuble tarafından hazırlanması“ konulu soru önergesi

 • Göçmen kökenli gençlerin meslek eğitimi durumları“ konulu soru önergesi

 • Vatandaşlığa geçiş kolaylaştırılmalı – dışlamalar engellenmelidir“

 • Zorunlu evlilik mağdurları korunmalıdır“ konulu önerge

 • Almanya ve Avrupa Birliği’nde daha açık bir göç ve iltica politikası“konulu önerge

 • Yeni göç yasasının etkileri ivedi olarak değerlendirilmelidir“ konulu önerge

 • Oturum ve iltica konularında AB kriterlerinin ülke yasalarınca uygulanmasının değerlendirilmesi“ konulu soru önergesi

 • Afrika ve Doğu Avrupa’da ilticacıların toplandığı kamplar“ konulu soru önergesi

 • „’Varsayım raporlarının’ göçmenlerin uyumu üzerindeki etkisi“ konulu soru önergesi

 • 2004 yılında Almanya ve Avrupa Birliği’ne iltica etmek isterken hayatını kaybedenler“ konulu soru önergesi

6. 3. Diğer Alanlarda:

 • Türk ve Yunan kökenli esnafların öldürüldüğü ve açığa kavuşturulamayan cinayetler“ konulu soru önergesi

 • Yakın Doğu’nun uğradığı zararların giderilmesi için kullanılan finansman“ konulu soru önergesi

 • Almanya’nın enerji piyasasında rekabet ve fiyat gelişmeleri“ konulu soru önergesi

 • Sivas olayları suçlularının Federal Almanya’da bulunmaları“ konulu soru önergesi

7. Mülakatlar ve Televizyon Programları

Kronolojik

12.10.2009 Berliner Zeitung ile röportaj. Konu: Thema: Milletvekili olarak görevim son erdikten sonra yapacağım çalışmalar.

09.10.2009 Berlin’ de akademik yaşam- Hilke Gerdes’den Kitap „Türken in Berlin“

06.10.2009 Hürriyet röportaj Thilo Sarrazin’in yaptığı yabancı karşıtı açıklamalar

24.09.2009 TRT- Canlı yayına katılım. Konu: 27 Ekim günü yapılacak Parlamento seçimleri.

23.09.2009 BBC London Radio Programı. Konu: Parlamento seçimleri

23.09.2009 Dogan Haber Ajansı ve WDR Köln ile röportaj. Konu: Almanya Parlamentosu’nda 4 yıl

22.09.2009 DDP ile röportaj. Konu: NDP’nin göçmen asıllı milletvekillerine yazmış olduğu mektup.

16.09.2009 Bugün TV ile Röportaj. Konu: Ermenistan sınırı, Azerbaycan ve Ermenistan ile olan ilişkiler

13.09.2009 ATV avrupa kanalinda politik panel – Konu:Almanya’daki siyasi gelişmeler ve parlamento seçimlerin değerlendirilmesi

31.08.2009 BBC ile röportaj. Konu: Sol Parti’nin Thringen, Sachsen ve Saarland’ daki Eyalet Meclisi Seçimlerinde gösterdiği başarı.

18.06.2009 Metropol fm ile röportaj. Konu: Deniz Feneri skandalıhakkındaki basın açıklaması

18.06.2009 Radio Metropol Fm ile Röportaj- Deniz Feneri

12.06.2009 TRT – TV 2 – Röportaj- Avrupa Parlamentosu’nda seçimler

23.05.2009 ARD, CNN Türk, Hürriyet ve WDR ile Röportaj- Devlet Başkanlıği seçimi

22.05.2009 ATV-TV Ankara- Röportaj- 50 yıllık göç ve uyum politikası hakkında güncel sorular,

18.05.2009 CNN-Türk ve N-TV –Röportaj- Türkan Saylan ve eserleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini ziyaret.

04.05.2009 Voice of America – Röportaj- Almanya’da genel politik durum- Güncel hükümet politikası, ekonomik kriz, politik çalışmalarım

29.04.2009 Zaman – Röportaj- Türkiye’de Ergenekon ve İnsan hakları

28.04.2009 N-TV ve Hürriyet – Röportaj, Türkiye’de demoktarik ve hukuksal problemler

15.04.2009 RBB- Röportaj- Vatandaşlık Politikası, Vatandaşlığa geçiş oranında düşüş.

14.04.2009 Kanal-D-TV – Röportaj – Azerbaycan-Ermenistan- Türkiye uyuşmazlık durumu

08.04.2009 IPU, Adis Abeba – Röportaj- Parlamentoda azınlıkların teşviki

20.03.2009 Radio Eins – Röportaj, Bruce Sprinsteen’än albümü “Working on a dream”

11.03.2009 CNN-Türk TV, Haber-Türk TV, N24 TV ve Kanal A ile Winnenden de gerceklesen dram hakkında röportaj.

18.02.2009 Fikir Show programına katılım – ”Alman-Türk Perspektifleri” adlı yeni kitabımın tanıtımı

17.02.2009 Türk Show kanalında tartışma programı – Fikir Show programında Avrupa’daki Türk medyasının durumu hakkında konuşuldu.

16.02.2009 RBB, Milliyet, Doğan Medyza Ajansı ile röportaj – Dış İşleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile yapılan konuşmanın ve toplantının değerlendirilmesi

30.01.2009 Cumhurriyet ve Milliyet ile mülakat – Başbakan Erdoğan’ın Davos’daki İsrail başbakanı Perez ile yaptığı tartışmaya yorum.

   1. TRT ile televizyon cekimi – Konu:

 • Başbakan Erdoğan’ın Davos dakı davranışına yorum

 • Uyum raporu

06.01.2009 Hürriyet ile röportaj – Berlin’deki kriminal istatistiklerde yabancı kökenlilerin kayıtlarının ayrı yapılmasına yönelik eleştirel görüşlerim

28.12.2008 Cem TV ile canlı röportaj – Alevilerin Türkiye’deki istekleri

23.12.2008 Deutsche Welle & Radio Multikulti – Göçmen halkın gözüyle geçmiş yıla bakış

03.12.2008 BBC ile röportaj – Ekonomik krizin özelikle otomobil endüstrisindeki yansımaları ve işçiler ve göçmenler üzerine etkileri.

02.12.2008 Habercem.com ile röportaj- Prof. Keskin: Alevilerin inancının İslam olmadığını iddia etmek bilimsel, inançsal ve görsel açıdan aykırılıktır.

02.12.2008 Radio Multikulti/ SFB ile 2 Şubat 1989 tarihinde yapılan röportaj – Hamburg’taki yerel seçimlere göçmenlerin katılım hakları ile ilgili yapılan röportaj.

25.11.2008 Hürriyet ile röportaj – Alman okullarındaki Türk derslerinin uyumu destekleyici etkisi

28.10.2008 Milliyet ile röportaj – Urfa ve Antakza gezileri ve bu sehirlerin yerel durumları hakkında röportaj

25.10.2008 Cumhuriyet gazetesinle mülakat – Avrupa solun krize bakış açısı ve tavrı Gencler Karl Marx’a bu krizden dolayı daha mı çok ilgileniyorlar?

07.10.2008 Radio Multikulti ile röportaj- Irkçılığa karşı ne yapılmalı?

01.10.2008 Radio Multi Kulti ile röportaj – Deniz Feneri hakkında ve Linke’ nin finanz ve ekonomik krizine karşı pozisyonu hakkında röportaj

30.09.2008 Cumhuriyet ile röportaj – Deniz Feneri hakkında ve Linke’ nin finans ve ekonomik krizine karşı pozisyonu hakkında röportaj

20.09.2008 Sky Türk’le mülakat – Deniz Feneri e.V. mahkeme sonuçları ve bu sonuçların Türkiye boyutu. Holding zedelerle bağlantıları.

20.09.2008 Hürriyet, Milliyet ve Sabah’la Basınkonferansı – Deniz Feneri e.V. Almanya’da ki karardan sonra skandallın Türkiye boyutu incelenmesi gerekiyor.

09.09.2008 Multikulti, NTV ve AT TV ile mülakat – “Deniz Feneri” ve onunla bağlantılı yolsuzluklar. (Lütfen basın açıklamsına bakınız) 09.09.2008 > Türk show ile mülakat

 • Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ermenistan ziyareti

 • Türkiye Ermenistan ilişkileri, geleceği ve futbol

25.08.2008 Milliyet ile röportaj – İslam holdingleri

12.08.2008 Radio Multi Kulti ile röportaj – Güney Osetya’ nın pozisyonu

07.08.2008 Ata-TV Haberler, Haber Türk, CNN (canlı yayın) – Almanya, Genclik, yaşam ve okullardaki ibadet 05.08.2008 > TRT 2 – Entegrasyon ve AB politikası hakkında

01.08.2008 Kanal Türk röportaj – Ergenekon

31.07.2008 Deutsche Welle ile röportaj – Ergenekon

30.07.2008 CNN Türk’ de röportaj – AKP nin kapatılması

21.07.2008 Deutsche Welle, Radio Multikulti ve TürkShow ile röportaj – PKK tarafında Alman vatandaşlarının kaçırılışı

20.07.2008 Çeşitli tv ve radio kanalarıyla PKK trafından kaçırılan alman vatandaşları röportajlar yapıldı.

12.07.2008 Hürriyet röportaj: Avrupa Konseyi`nden vatandaşlik baskısı

09.07.2008 ARD röportaj – Federal Almanya hükümeti’nin uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer’in vatandaşlık konusu hakkında görüşleri

08.07.2008 Metropol FM ile röportaj – Türkiye’nin içişleri politikasında sebepleriyle birlikte son durum

03.07.2008 Radio Leipzig– Röprtaj – AKP’nin Kapatılması

02.07.2008 TRT röportaj – Çifte vatandaşlık

02.07.2008 Radio Multikulti – Röportaj, Çifta vatandaşlık

02.06.2008 TRT ile mülakat – Son çıkan Türkiye raporundan sonra Türkiye önümüzdeki zamanda neler yapması gerekiyor? Almanya’nın tutumu ne?

06.05.2008 Kanal B de yayımlanan ‘bekleme odası’ telefon la canlı katılım – Konu: Siyasi parti yönetimleri yetışmiş ve birikimli insanların siyasete girmesine engel oluyormu?

27.04.2008 Radio Multi Kulti ile röportaj – Tempehlhof havalanına halktalebi

31.03.2008 ARTE Röportaj – AKP’nin kapatılması.

31.03.2008 Sabah İstanbul röportaj – Baden Württemberg’ teki kundaklama olayı ve Alman kamuoyunun sessizliği

28.03.2008 Radio Multikulti – Röportaj, Hollanda’da ki yeni gelişimler (Geert Wilders) ve Almanya’daki Türk evlerine yapılan kundaklamalar

27.03.2008 TRT Int röportaj – Azerbaycan ve Türk organizasyonlarının Dünya Kongresi toplantısı

19.03.2008 ATV- Röportaj – AKP’nin Kapatılması Davası

18.03.2008 Türk Show TV – Röportaj, AKP’nin kapatılması davası ve Türkiye’deki yeni gelişimler.

10.03.2008 TRT 1 live – Tartışma Programı, Almanya’nın Göç ve Uyum Politikası

28.02.2008 Samanyolu TV röportaj – Wolfgang Schäuble’nin Danimarkada’ki Karikatür tartışmasına yönelik açıklamaları

   1. TRT-Int Haberler-Canlı Bağlantı

 • Almanyada’ki kundaklama olayları

 • Türlerin tepkisi

 • Ludwigshafen’daki yangın hakkında açıklamalar

21.02.2008 ATV canlı röportaj – Almanya’ da kundaklama olayları ve Solingen faciasını anma

20.02.2008 Cem Evi– Röportaj- Almanya’daki türklere hedef alınan kundaklama olayları

18.02.2008 RBB Multikulti –Röportaj- Almanya’ da vergi

17.02.2008 Radio Multi Kulti ile röportaj – TBB’nin gençlik parlamentosu ve gençlerin politikadaki rolü

17.02.2008 ZDF– Röportaj- Erdoğan’nın tartişma yaratan sözleri ve Alman Kamuoyu

15.02.2008 Berliner Zeitung – Demeç- Göç ve Uyum Politikası

15.02.2008 “Ben iki ülke arasında bir köprü olmak istiyorum.’ – in: Türk Ekonomi Dergisi

11.02.2008 Zeit Online ile röportaj – TC. Başbakanı Erdoğan’ın ziyareti ve Almanya’da entegrasyon politikasına yönelik önerileri

09.02.2008 Deutsche Welle ile röportaj – Almanya’daki Türk okulları ve Üniversiteleri

08.02.2008 Bild am Sonntag ile röportaj – Almanya’daki Türk okulları ve üniversiteleri

08.02.2008 Hollanda radyosu ile röportaj – Ludwigshafen’ da yangın faciası

   1. TV Kanal 24 ile repotaj

 • Türkiye- Almanya ilişkileri

 • Başbakanın Ludwıgshafen’daki konuşması

 • Ludwigshafen’daki zangın bu ilişkileri ne derece ekiler

06.02.2008 Amerikan’ın sesi radyosu ile reportaj – Konu: Ludwigshafen’daki yangın

   1. Ludwigshafen’daki yangın ile ilgili mülakatlar

 • TV.Kanal 24 (Ankara)

 • Türk Show’a canlı yayına katılım

 • CNN Türk (İstanbul)

01.02.2008 Ata TV ile röportaj – Türkiye’de başörtüsü tartışmaları

30.01.2008 Türk-Show – Canli Bağlantı- Almanya’daki partiler ve seçimlerden sonra Sol Partinin başarısı.

30.01.2008 WDR Köln röportaj – Hessen ve Niedersachsen’ daki seçimlerden sonra Almanya’da yeni politik durum ve Linke’partisinin başarıları

29.01.2008 TRT-INT- Röportaj- Uyum Politikası

29.01.2008 Milliyet Röportaj, Uyum

28.01.2008 Doğan TV, İhlas-Agentur ve TRT Radyosu ile röportaj – Hessen’ deki seçimlerin Alman-Türkler için önemi ve seçimlerdeki başarısından sonra Linke’ nin Rolü.

16.01.2008 TRT Int röportaj – Hessen’ deki seçimler, Almanya’da politik durum ve Entegrasyon politikası için gerekli çalışmalar

16.01.2008 Kanal 7 ile röportaj – Almanya’nın göç politikası, Roland Koch’un kampanyası ve Alman kamuoyundaki tartışmalar

12.01.2008 Samanyolu TV ile röportaj – Almanya’da yabancı düşmanlığı

17.12.2007 WDR5 konuşma – Marco W.

16.12.2007 Kum Saati – Konu: Holdingzedeler mağdurları Katılımcılar: Muhammed Demirci, Murat Ulger Aksu ve Hakkı Keskin (telefonla)

22.11.2007 TAZ ile röportaj – Sol Parti Milletvekili Hakkı Keskin’den Mölnn’deki 15 yıl önceki suikastlardan sonra o zamanın güçlü politikacılarının konuşmalarına ve şuçlulara karşı uygulanan yanlış adalet anlayışına karşı eleştiriler.

22.11.2007 Multikultiradio – Röportaj-Uyum

22.11.2007 ARTE – Röportaj- Hessen’deki Konut yapı koopertifi (Nassauische) ve buna ait basın açıklaması

13.11.2007 Berliner Kurier –Röportaj – SPD-Başkan Başkan Yardımcısının geri adımı ve Koalisyonun durumu

13.11.2007 Radio Multikulti – Röportaj – SPD-Başkan Başkan Yardımcısının geri adımı ve Koalisyonun durumu

12.11.2007 Politika Masası auf FOX Türk – Göç ve uyum politikasi, Almanya’daki göçmenler

07.11.2007 Multikulti Radio – Röportaj- PKK’nın yasaklanması ve PKK faaliyetlerine göz yumulması

06.11.2007 Phoenix Runde Programında konuk – Misafir işçiden işletme yöneticisine

29.10.2007 TRT Int – Röportaj- İhlas Haber Ajansı röportaj, uyum

29.10.2007 Ihlas Nachrichten-Agentur – Röportaj- Berlin’de ve Kuzey Irak’ta PKK

29.10.2007 Radio Multikulti – Röportaj- Berlin’de ve Kuzey Irak’ta PKK

10.10.2007 Almanya Parlamentosundaki iki senelik çalışmanın bilançosu – Görevlerim ve Çalışma Alanlarım

09.10.2007 Zaman ile röportaj – Politik istihdam ve biyografi

04.10.2007 Zaman-Istanbul –Röportaj- Avrupa Komisyonu

04.10.2007 Milliyet-Ankara – Röportaj- Almanya Göç Yasası

27.09.2007 TRT II- Konuk- Thema des Tages – Yeni Göç Yasası veEtkileri

24.09.2007 Radiosender WDR-Köln – Röportaj- VatandaşlıkTesti

24.09.2007 MultiKulti – Röportaj- SPD’nin İlkeleri

06.09.2007 BBC London ile röportaj – Almanya’ da terör tehlikesi

05.09.2007 Deutsche Welle – Röportaj- Türkiye’de Anayasa

29.08.2007 Radio Multikulti – Röportaj- Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi

03.08.2007 NDR – Roportaj-Ideal Kültür, Kültürlerarası, Din ve Uyum Politikası

01.08.2007 TRT – Türkiye’nin sesi ile röportaj – Yeni göç yasası

12.07.2007 Akşam Gazetesi- Röportaj-Türkiye’deki seçimler

12.07.2007 BBC London- Röportaj- Doğan Haberajansı, Anadolu Haberajansı Anadolu, Foxtürk Avrupa, TRT-Radio “Türkiye’nin sesi”

11.07.2007 Show Türk’le mülakat – Almanya’daki siyasi partiler arasindaki son gelişmeler, Sol Parti’nin yükselişi, SPD’nin oy kaybının nedenleri

10.07.2007 Hürriyet ve Milliyet için basın açıklaması – Türk vakıflarının Entegraszon zirvesini boykot hazırlıkları

06.07.2007 Anadolu Ajansı ve Türkiye Gazetesi Basın Açıklaması-AB Uyum Yasası

06.07.2007 TRT-Int und Hürriyet in Brüssel – Basın Açiklaması, Konu: Başbakan Merkel’in Avrupa Komisyonunun 04.07.2007 tarihindeki toplantısındaki konuşması

20.06.2007 Hürriyet ile röportaj – AB yönetmeliğinin uygulaması (Asül ve oturum hakları)ve parti kurulum süreci

19.06.2007 TD1 –Röportaj- Avrupa hukukuna göre iltica ve sığınma hakları

14.06.2007 Voice of America – Röportaj- Almanya’da Uyum Politikası

04.06.2007 Radio Multikulti, RBB – Röportaj- G8 und Rostok ta yaşanan ayıp

10.05.2007 Der Spiegel – Röportaj çeşitli Konularda

03.05.2007 Zaman- Röportaj – Türkiye’ de başkanlık seçimi ve yürüyüş

03.05.2007 Deutschen Welle ve RBB/Radio Multikulti ile Röportaj- Türkiye’deki Cumhurbaşkanı seçimleri ve Gösteriler

26.03.2007 TD1 de canlı yayın konuğu – Avrupa Birliğinin 50.yıl kutlamalara ve Türkiye’nin davet edilmemesi.

26.03.2007 Multikulti radyosu ile mülakat – Sol Parti ile WASG ‘nin birleşmesi

25.03.2007 Hürriyet gazetesi ile mülakat – Roma Anlaşmalarının imzalanmasının 50. yıldönümü kutlamaları ve Türkiye’nin davet edilmemesi.

25.03.2007 TRT Int röportaj – Roma anlaşmalarının imzalanmasının 50. yıldönümü

06.03.2007 Hürriyet ve Zaman ile telefonda mülakat – Ermeni meselisi

06.03.2007 Show Türk de canlı yayın konuğu – Ermeni meselesi

27.02.2007 TRT Int ‘ de stüdyo konuğu – Danimarka, İsveç, Belçika ve Almanya’dan gelen türk kökenli milletvekilleri ile canlı yayında o ülkede yaşayan türklerin durumları konuşuldu.

26.02.2007 Cnn Türk ile mülakat – Amerikan Dışişleri Bakanı Rice ile görüşmenin sonucları

26.02.2007 TRT 1 ve TRT İnt televizyon kanallarında stüdyo konuğu – “Görüşler” adlı programa katıldı. Konu: Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ve Avrupa Parlamentosundaki Türk kökenli Milletvekillerinin Ankara’da Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül’ün katılıdığı toplantının değerlendirilmesi.

25.02.2007 TRT ve Deutsche Welle ile mülakat – Amerikan Dışişleri Bakanı Rice ile görüşmenin sonucları

23.02.2007 Vatan Gazetesi – Röportaj- ABD Dışişleri Bakanı Rice

21.02.2007 Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile toplantı – Almanya’da müslümanlarla olan dışpolitika diyalogu çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Amerikan dışpolitikasının güncel konuları görüşüldü.

18.02.2007 TGRT ‘nın ”Politika Masası” adlı programında konuk – Ermeni meselesi

31.01.2007 Berliner Kurier – Röportaj. Orhan Pamuk’un iptal ettiği Almanya gezisi, Türkiye’deki terör tehlikesi

31.01.2007 Live Telesendung ve TRT Int. Canlı bağlantı – Çifte Pasaport- Türk kökenli milletvekillerinin Alman Vatandaşlığının kaybı.

31.01.2007 Röportaj – TRT Int İhlas TV Haberajansı Kanal D Milliyet

17.01.2007 Show TV Haber progamına telefonda mülakat – Ermeni konusu

11.01.2007 N-tv Türkiye ile mülakat – Ermeni meselesi

09.01.2007 Radio kanalları ile mülakat – Konu:Ermeni meselesi-Radio Multikulti -RBB Radio

   1. Telefonda Kanal Avrupa ve Show TV ile Ermeni meselesi konusunda mülakat.

07.01.2007 TGRT EU Haber pragramına telefon ile katılım – Ermeni meselesi

21.12.2006 Türkiyenin Sesi radyosı ile mülakat – Uyum

21.12.2006 TRT 1 und 2 – Canlı yayın konuğu, Uyum

21.12.2006 TGRT haber programi canlı yayın konuğu, Uyum

21.12.2006 TRT – Canlı yayın konuğu “Uzaktaki Yakınlarımız”

20.12.2006 CHP Başkanı Deniz Baykal ile Buluşma

20.12.2006 Türkiye Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile görüşme

19.12.2006 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye’nin Almanya eski Büyükelçisi Onur Öymen ile görüşme

09.12.2006 Radio Bremen ile telefonda bir mülakat – AB Türkiye ve Kıbrıs sorunu

06.12.2006 İhlas haber ajansı ile mülakat – Çifte vatandaşlik Onbinlerce Almanyalı Türk’ün Alman vatandaşlığını kaybetme tehlikesi ile ılgili durumuç

06.12.2006 TRT ile mülakat – Çifte vatandaşlık, onbinlerce Almanyalı Türk’ün Alman vatandaşlığını kaybetme tehlikesi ile ilgili durumu.

05.12.2006 N-TV Türk ile telefonda mülakat – Müzakere süresinde Avrupa Birliği ve Türkiye.

05.12.2006 Hürriyet ile mülakat – AB Türkiye ve Kıbrıs sorunu

02.12.2006 TRT ile mülakat – Müzakere sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye.

21.11.2006 Alman Televizyon’nu Hessischer Rundfunk ile mülakat – Avrupa Birliği, Türkiye ve Kıbrıs sorunu

10.11.2006 Samanyolu televizyonunda canlı yayın – Tartışmaya açık olan konular Türkiye ve Avrupa Birliği ve Türban tartışması. Milletvekili Emine Demirbğken’de tartışmaya katıldı.

09.11.2006 Alman Sol Parti Milletvekili Keskin, İlerleme Raporunu Değerlendirdi – Federal Meclis Sol Parti (Pds) Milletvekili Hakkı Keskin, “Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Tüm Tarafların Katkıda Bulunmaları Gerekmektedir” Dedi.

06.11.2006 Berlin-Brandenburg Radio Multikulti ile mülakat – Eski Başbakan Bülent Ecevit’in ölümü ile ilgili bir görüşme.

06.11.2006 Günlük gazete ZAMAN ile bir mülakat – Sosyal Haksızlık

06.11.2006 Radio Multikulti ile görüşme – Afganistan’daki olaylar

02.11.2006 İnsan hakları lüks eşya değildir – “Neues Deutschland” da çıkan bir makale.

30.10.2006 Radio Multikulti ile Almanya ve Türkiye arasındaki işgücü anlaşmasının 45. yıl dönümü üzerine mülakat – 45 yıllık işgücü anlaşması

25.10.2006 Radio Multikulti ile röportaj- Afganistan’daki alman askerlerin durumu

16.10.2006 Zaman gazetesi ile mülakat – Türban tartışması

03.10.2006 Radio Multikulti ile görüşme – Almanya’nın birleşimi göçmenler için ne ifade ediyor?

27.09.2006 Alman gazetesi “Neues Deutschland” ile mülakat – Wolfgang Schäuble’nin “İslam ile diyalog” adı altındaki hükümet açıklaması çelişkili beklentilere yol açtı. Talepler çoğunlukla kültürlerarası diayaloğa yönelik.

27.09.2006 Türkiye’deki BBC- Londra ile telefonda mülakat – Almanya’da yapılacak olan İslam Konferansı ile ilgili Prof. Keskin’in görüşleri.

20.09.2006 Radio Multikulti ile mülakat: – Sol Parti meclis grubunun Lübnan’a asker gönderilmesine karşı olmasındaki nedenler.

15.09.2006 Berlin yerel Türk-Alman televizyon kanalı TD1’de stüdyo konuğu: – Konu: seçim sonuçları

15.09.2006 TRT-Int ile Berlin eyalet seçimleri üzerine mülakat – seçim sonuçları

15.09.2006 Televizyon proğramı “Sınırlar Arasında” – Banu Avar’ın sunduğu TRT-Int yapımı “Sınırlar Arasında” adlı televizyon proğramı için Federal Almanya Parlamentosu’nda Prof.Dr. Hakkı Keskin ile çekim

10.09.2006 RBB Info radio ile mülakat – Konu:Türkiye ve Avrupa Birliği

05.09.2006 Röportaj – Radio Multikulti ile mülakat, Uyum

29.08.2006 Medya kuruluşları ile görüşmeler – Berlin yerel seçimler öncesi Kadriye Karcı ve Figen İzgin’i tanıtma amaçlı değişik medya kuruluşları ziyaret edildi.

12.07.2006 Arap basını ile mülakat: – Uyum zirvesi konusunda Arap gazetesi ile mülakat

12.07.2006 Milletvekili bürosunda mülakatlar: – Kanal D, CNN-Türk, Euro Star
Türkiye Star, Kanal 7, TGRT, Doğan Haber Ajansı ile mülakat

29.06.2006 TGRT canlı yayın: – uyum zirvesi ve Almanya’daki Türklerin beklentileri

29.06.2006 TRT Int – “Avrupadan Bakis” Programında Konuk

28.06.2006 „Mediterranum Wellnes“ in Açılışı

27.06.2006 TDU ile görüşme – TDU Yönetim Kurulu ile görüşme

24.06.2006 Radio Multikulti- Röportaj

18.06.2006 AB Türkiye’ye ikiyüzlü, söyleşi Leyla Tavşanlioğlu– Avrupa Birliği’nde muhafazâkarların ‘imtiyazlı ortaklık’ dedikleri aslında ‘imtiyazlı dışlama’dır

15.06.2006 Radio 24- Röportaj

14.06.2006 CNN-Türk- Konuk

14.06.2006 Aksion Gaztesi Röportaj

13.06.2006 Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul- Röportaj

12.06.2006 TRT Int „Uzaktaki YakınlarIımız“ Konuk

11.06.2006 Farklı 13 Türk Basın Kuruluşu ile Istanbul’da görüşme

11.06.2006 Zaman– Röportaj

09.06.2006 TV8, Ankara- Konuk

29.05.2006 Post Gazetesi- Röportaj – Amaç asimilasyon

27.05.2006 TRT Int ve Ihlas haber Ajansı ile röportaj – Türk Avrupa kültür festivaline katılım

26.05.2006 TV 7 ve TRT-Int. Ile Röportaj, uyum

25.05.2006 Türk-Show – “Fikir Show” Programı’nda Konuk

25.05.2006 TD-1 – Konuk, uyum

24.05.2006 Kanal D İhlas Haberajansı Röportaj, uyum

24.05.2006 Basın Açıklaması: 25 Yıllık Uyum Politikasının Bilançosu

21.02.2006 TRT Int – TRT Int’ in “Kadına Dair” programı için kayıt

20.02.2006 RBB Radio- „6 Fragen in 66 Sekunden“ programı için Röportaj

13.02.2006 TD1 canlı yayın – Almanya’daki Almantürklerin durumu

07.02.2006 Die Welt ile röportaj, planlanmış bir tahrik sözkonusuydu – Hamburg’ta İslam üzerine çizilmiş karikatürler ve kültürlerarası diyaloğu etkileyici sonuçları

31.08.2005 Radio Multi Kulti ile röportaj – Seçim kampanyaları

Konusal

7.1. Göç ve Uyum Alanında

06.10.2009 Hürriyet röportaj Thilo Sarrazin’in yaptığı yabancı karşıtı açıklamalar

22.05.2009 ATV-TV Ankara- Röportaj- 50 yıllık göç ve uyum politikası hakkında güncel sorular,

15.04.2009 RBB- Röportaj- Vatandaşlık Politikası, Vatandaşlığa geçiş oranında düşüş.

08.04.2009 IPU, Adis Abeba – Röportaj- Parlamentoda azınlıkların teşviki

11.03.2009 CNN-Türk TV, Haber-Türk TV, N24 TV ve Kanal A ile Winnenden de gerceklesen dram hakkında röportaj.

18.02.2009 Fikir Show programına katılım – ”Alman-Türk Perspektifleri” adlı yeni kitabımın tanıtımı

17.02.2009 Türk Show kanalında tartışma programı – Fikir Show programında Avrupa’daki Türk medyasının durumu hakkında konuşuldu.

16.02.2009 RBB, Milliyet, Doğan Medyza Ajansı ile röportaj – Dış İşleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile yapılan konuşmanın ve toplantının değerlendirilmesi

06.01.2009 Hürriyet ile röportaj – Berlin’deki kriminal istatistiklerde yabancı kökenlilerin kayıtlarının ayrı yapılmasına yönelik eleştirel görüşlerim

28.12.2008 Cem TV ile canlı röportaj – Alevilerin Türkiye’deki istekleri

23.12.2008 Deutsche Welle & Radio Multikulti – Göçmen halkın gözüyle geçmiş yıla bakış

02.12.2008 Habercem.com ile röportaj- Prof. Keskin: Alevilerin inancının İslam olmadığını iddia etmek bilimsel, inançsal ve görsel açıdan aykırılıktır.

02.12.2008 Radio Multikulti/ SFB ile 2 Şubat 1989 tarihinde yapılan röportaj – Hamburg’taki yerel seçimlere göçmenlerin katılım hakları ile ilgili yapılan röportaj.

25.11.2008 Hürriyet ile röportaj – Alman okullarındaki Türk derslerinin uyumu destekleyici etkisi

28.10.2008 Milliyet ile röportaj – Urfa ve Antakza gezileri ve bu sehirlerin yerel durumları hakkında röportaj

25.10.2008 Cumhuriyet gazetesinle mülakat – Avrupa solun krize bakış açısı ve tavrı Gencler Karl Marx’a bu krizden dolayı daha mı çok ilgileniyorlar?

07.10.2008 Radio Multikulti ile röportaj- Irkçılığa karşı ne yapılmalı?

12.08.2008 Radio Multi Kulti ile röportaj – Güney Osetya’ nın pozisyonu

    1. Ata-TV Haberler, Haber Türk, CNN (canlı yayın) – Almanya, Genclik, yaşam ve okullardaki ibadet 05.08.2008 > TRT 2 – Entegrasyon ve AB politikası hakkında

12.07.2008 Hürriyet röportaj: Avrupa Konseyi`nden vatandaşlik baskısı

09.07.2008 ARD röportaj – Federal Almanya hükümeti’nin uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer’in vatandaşlık konusu hakkında görüşleri

08.07.2008 Metropol FM ile röportaj – Türkiye’nin içişleri politikasında sebepleriyle birlikte son durum

02.07.2008 TRT röportaj – Çifte vatandaşlık

02.07.2008 Radio Multikulti – Röportaj, Çifta vatandaşlık

02.06.2008 TRT ile mülakat – Son çıkan Türkiye raporundan sonra Türkiye önümüzdeki zamanda neler yapması gerekiyor? Almanya’nın tutumu ne?

   1. Kanal B de yayımlanan ‘bekleme odası’ telefon la canlı katılım – Konu: Siyasi parti yönetimleri yetışmiş ve birikimli insanların siyasete girmesine engel oluyormu?

31.03.2008 Sabah İstanbul röportaj – Baden Württemberg’ teki kundaklama olayı ve Alman kamuoyunun sessizliği

28.03.2008 Radio Multikulti – Röportaj, Hollanda’da ki yeni gelişimler (Geert Wilders) ve Almanya’daki Türk evlerine yapılan kundaklamalar

10.03.2008 TRT 1 live – Tartışma Programı, Almanya’nın Göç ve Uyum Politikası

28.02.2008 Samanyolu TV röportaj – Wolfgang Schäuble’nin Danimarkada’ki Karikatür tartışmasına yönelik açıklamaları

   1. TRT-Int Haberler-Canlı Bağlantı

 • Almanyada’ki kundaklama olayları

 • Türlerin tepkisi

 • Ludwigshafen’daki yangın hakkında açıklamalar

21.02.2008 ATV canlı röportaj – Almanya’ da kundaklama olayları ve Solingen faciasını anma

20.02.2008 Cem Evi– Röportaj- Almanya’daki türklere hedef alınan kundaklama olayları

17.02.2008 Radio Multi Kulti ile röportaj – TBB’nin gençlik parlamentosu ve gençlerin politikadaki rolü

17.02.2008 ZDF– Röportaj- Erdoğan’nın tartişma yaratan sözleri ve Alman Kamuoyu

15.02.2008 Berliner Zeitung – Demeç- Göç ve Uyum Politikası

15.02.2008 “Ben iki ülke arasında bir köprü olmak istiyorum.’ – in: Türk Ekonomi Dergisi

11.02.2008 Zeit Online ile röportaj – TC. Başbakanı Erdoğan’ın ziyareti ve Almanya’da entegrasyon politikasına yönelik önerileri

09.02.2008 Deutsche Welle ile röportaj – Almanya’daki Türk okulları ve Üniversiteleri

08.02.2008 Bild am Sonntag ile röportaj – Almanya’daki Türk okulları ve üniversiteleri

08.02.2008 Hollanda radyosu ile röportaj – Ludwigshafen’ da yangın faciası

   1. TV Kanal 24 ile repotaj

 • Türkiye- Almanya ilişkileri

 • Başbakanın Ludwigshafen’daki konuşması

 • Ludwigshafen’daki zangın bu ilişkileri ne derece ekiler

06.02.2008 Amerikan’ın sesi radyosu ile reportaj – Konu: Ludwigshafen’daki yangın

   1. Ludwigshafen’daki yangın ile ilgili mülakatlar

 • TV.Kanal 24 (Ankara)

 • Türk Show’a canlı yayına katılım

 • CNN Türk (İstanbul)

29.01.2008 TRT-INT- Röportaj- Uyum Politikası

   1. Milliyet Röportaj, Uyum

28.01.2008 Doğan TV, İhlas-Agentur ve TRT Radyosu ile röportaj – Hessen’ deki seçimlerin Alman-Türkler için önemi ve seçimlerdeki başarısından sonra Linke’ nin Rolü.

16.01.2008 TRT Int röportaj – Hessen’ deki seçimler, Almanya’da politik durum ve Entegrasyon politikası için gerekli çalışmalar

16.01.2008 Kanal 7 ile röportaj – Almanya’nın göç politikası, Roland Koch’un kampanyası ve Alman kamuoyundaki tartışmalar

12.01.2008 Samanyolu TV ile röportaj – Almanya’da yabancı düşmanlığı

17.12.2007 WDR5 konuşma – Marco W.

16.12.2007 Kum Saati – Konu: Holdingzedeler mağdurları Katılımcılar: Muhammed Demirci, Murat Ulger Aksu ve Hakkı Keskin (telefonla)

22.11.2007 TAZ ile röportaj – Sol Parti Milletvekili Hakkı Keskin’den Mölnn’deki 15 yıl önceki suikastlardan sonra o zamanın güçlü politikacılarının konuşmalarına ve şuçlulara karşı uygulanan yanlış adalet anlayışına karşı eleştiriler.

22.11.2007 Multikultiradio – Röportaj-Uyum

12.11.2007 Politika Masası auf FOX Türk – Göç ve uyum politikasi, Almanya’daki göçmenler

06.11.2007 Phoenix Runde Programında konuk – Misafir işçiden işletme yöneticisine

29.10.2007 TRT Int – Röportaj- İhlas Haber Ajansı röportaj, uyum

04.10.2007 Milliyet-Ankara – Röportaj- Almanya Göç Yasası

27.09.2007 TRT II- Konuk- Thema des Tages – Yeni Göç Yasası veEtkileri

24.09.2007 Radiosender WDR-Köln – Röportaj- VatandaşlıkTesti

03.08.2007 NDR – Roportaj-Ideal Kültür, Kültürlerarası, Din ve Uyum Politikası

01.08.2007 TRT – Türkiye’nin sesi ile röportaj – Yeni göç yasası

10.07.2007 Hürriyet ve Milliyet için basın açıklaması – Türk vakıflarının Entegraszon zirvesini boykot hazırlıkları

06.07.2007 Anadolu Ajansı ve Türkiye Gazetesi Basın Açıklaması-AB Uyum Yasası

06.07.2007 TRT-Int und Hürriyet in Brüssel – Basın Açiklaması, Konu: Başbakan Merkel’in Avrupa Komisyonunun 04.07.2007 tarihindeki toplantısındaki konuşması

20.06.2007 Hürriyet ile röportaj – AB yönetmeliğinin uygulaması (Asül ve oturum hakları)ve parti kurulum süreci

19.06.2007 TD1 –Röportaj- Avrupa hukukuna göre iltica ve sığınma hakları

14.06.2007 Voice of America – Röportaj- Almanya’da Uyum Politikası

04.06.2007 Radio Multikulti, RBB – Röportaj- G8 und Rostok ta yaşanan ayıp

10.05.2007 Der Spiegel – Röportaj çeşitli Konularda

31.01.2007 Live Telesendung ve TRT Int. Canlı bağlantı – Çifte Pasaport- Türk kökenli milletvekillerinin Alman Vatandaşlığının kaybı.

21.12.2006 Türkiyenin Sesi radyosı ile mülakat – Uyum

21.12.2006 TRT 1 und 2 – Canlı yayın konuğu, Uyum

21.12.2006 TGRT haber programi canlı yayın konuğu, Uyum

21.12.2006 TRT – Canlı yayın konuğu “Uzaktaki Yakınlarımız”

06.12.2006 TRT ile mülakat – Çifte vatandaşlık, onbinlerce Almanyalı Türk’ün Alman vatandaşlığını kaybetme tehlikesi ile ilgili durumu.

30.10.2006 Radio Multikulti ile Almanya ve Türkiye arasındaki işgücü anlaşmasının 45. yıl dönümü üzerine mülakat – 45 yıllık işgücü anlaşması

03.10.2006 Radio Multikulti ile görüşme – Almanya’nın birleşimi göçmenler için ne ifade ediyor?

27.09.2006 Alman gazetesi “Neues Deutschland” ile mülakat – Wolfgang Schäuble’nin “İslam ile diyalog” adı altındaki hükümet açıklaması çelişkili beklentilere yol açtı. Talepler çoğunlukla kültürlerarası diayaloğa yönelik.

27.09.2006 Türkiye’deki BBC- Londra ile telefonda mülakat – Almanya’da yapılacak olan İslam Konferansı ile ilgili Prof. Keskin’in görüşleri.

05.09.2006 Röportaj – Radio Multikulti ile mülakat, Uyum

29.08.2006 Medya kuruluşları ile görüşmeler – Berlin yerel seçimler öncesi Kadriye Karcı ve Figen İzgin’i tanıtma amaçlı değişik medya kuruluşları ziyaret edildi.

12.07.2006 Arap basını ile mülakat: – Uyum zirvesi konusunda Arap gazetesi ile mülakat

12.07.2006 Milletvekili bürosunda mülakatlar: – Kanal D, CNN-Türk,Euro Star
Türkiye Star, Kanal 7, TGRT, Doğan Haber Ajansı ile mülakat

27.05.2006 TRT Int ve Ihlas haber Ajansı ile röportaj – Türk Avrupa kültür festivaline katılım

26.05.2006 TV 7 ve TRT-Int. Ile Röportaj, uyum

25.05.2006 Türk-Show – “Fikir Show” Programı’nda Konuk

25.05.2006 TD-1 – Konuk, uyum

   1. Kanal D İhlas Haberajansı Röportaj, uyum

24.05.2006 Basın Açıklaması: 25 Yıllık Uyum Politikasının Bilançosu

7.2. Türkiye-Almanya Ilişkileri

18.06.2009 Metropol fm ile röportaj. Konu: Deniz Feneri skandalıhakkındaki basın açıklaması

18.06.2009 Radio Metropol Fm ile Röportaj- Deniz Feneri

14.04.2009 Kanal-D-TV – Röportaj – Azerbaycan-Ermenistan- Türkiye uyuşmazlık durumu

01.10.2008 Radio Multi Kulti ile röportaj – Deniz Feneri hakkında ve Linke’ nin finanz ve ekonomik krizine karşı pozisyonu hakkında röportaj

30.09.2008 Cumhuriyet ile röportaj – Deniz Feneri hakkında ve Linke’ nin finans ve ekonomik krizine karşı pozisyonu hakkında röportaj

20.09.2008 Sky Türk’le mülakat – Deniz Feneri e.V. mahkeme sonuçları ve bu sonuçların Türkiye boyutu. Holding zedelerle bağlantıları.

20.09.2008 Hürriyet, Milliyet ve Sabah’la Basınkonferansı – Deniz Feneri e.V. Almanya’da ki karardan sonra skandallın Türkiye boyutu incelenmesi gerekiyor.

09.09.2008 Multikulti, NTV ve AT TV ile mülakat – “Deniz Feneri” ve onunla bağlantılı yolsuzluklar. (Lütfen basın açıklamsına bakınız) 09.09.2008 > Türk show ile mülakat

 • Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ermenistan ziyareti

 • Türkiye Ermenistan ilişkileri, geleceği ve futbol

25.08.2008 Milliyet ile röportaj – İslam holdingleri

21.07.2008 Deutsche Welle, Radio Multikulti ve TürkShow ile röportaj – PKK tarafında Alman vatandaşlarının kaçırılışı

20.07.2008 Çeşitli tv ve radio kanalarıyla PKK trafından kaçırılan alman vatandaşları röportajlar yapıldı.

20.12.2006 CHP Başkanı Deniz Baykal ile Buluşma

20.12.2006 Türkiye Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile görüşme

19.12.2006 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye’nin Almanya eski Büyükelçisi Onur Öymen ile görüşme

09.12.2006 Radio Bremen ile telefonda bir mülakat – AB Türkiye ve Kıbrıs sorunu

06.12.2006 İhlas haber ajansı ile mülakat – Çifte vatandaşlik Onbinlerce Almanyalı Türk’ün Alman vatandaşlığını kaybetme tehlikesi ile ılgili durumu

27.03.2008 TRT Int röportaj – Azerbaycan ve Türk organizasyonlarının Dünya Kongresi toplantısı

18.02.2008 RBB Multikulti –Röportaj- Almanya’ da vergi

01.02.2008 Ata TV ile röportaj – Türkiye’de başörtüsü tartışmaları

30.01.2008 Türk-Show – Canli Bağlantı- Almanya’daki partiler ve seçimlerden sonra Sol Partinin başarısı.

30.01.2008 WDR Köln röportaj – Hessen ve Niedersachsen’ daki seçimlerden sonra Almanya’da yeni politik durum ve Linke’partisinin başarıları

22.11.2007 ARTE – Röportaj- Hessen’deki Konut yapı koopertifi (Nassauische) ve buna ait basın açıklaması

13.11.2007 Berliner Kurier –Röportaj – SPD-Başkan Başkan Yardımcısının geri adımı ve Koalisyonun durumu

   1. Radio Multikulti – Röportaj – SPD-Başkan Başkan Yardımcısının geri adımı ve Koalisyonun durumu

07.11.2007 Multikulti Radio – Röportaj- PKK’nın yasaklanması ve PKK faaliyetlerine göz yumulması

29.10.2007 Ihlas Nachrichten-Agentur – Röportaj- Berlin’de ve Kuzey Irak’ta PKK

29.10.2007 Radio Multikulti – Röportaj- Berlin’de ve Kuzey Irak’ta PKK

10.10.2007 Almanya Parlamentosundaki iki senelik çalışmanın bilançosu – Görevlerim ve Çalışma Alanlarım

09.10.2007 Zaman ile röportaj – Politik istihdam ve biyografi

04.10.2007 Zaman-Istanbul –Röportaj- Avrupa Komisyonu

24.09.2007 MultiKulti – Röportaj- SPD’nin İlkeleri

06.09.2007 BBC London ile röportaj – Almanya’ da terör tehlikesi

11.07.2007 Show Türk’le mülakat – Almanya’daki siyasi partiler arasindaki son gelişmeler, Sol Parti’nin yükselişi, SPD’nin oy kaybının nedenleri

26.03.2007 Multikulti radyosu ile mülakat – Sol Parti ile WASG ‘nin birleşmesi

25.03.2007 Hürriyet gazetesi ile mülakat – Roma Anlaşmalarının imzalanmasının 50. yıldönümü kutlamaları ve Türkiye’nin davet edilmemesi.

25.03.2007 TRT Int röportaj – Roma anlaşmalarının imzalanmasının 50. yıldönümü

06.03.2007 Hürriyet ve Zaman ile telefonda mülakat – Ermeni meselisi

06.03.2007 Show Türk de canlı yayın konuğu – Ermeni meselesi

27.02.2007 TRT Int ‘ de stüdyo konuğu – Danimarka, İsveç, Belçika ve Almanya’dan gelen türk kökenli milletvekilleri ile canlı yayında o ülkede yaşayan türklerin durumları konuşuldu.

26.02.2007 Cnn Türk ile mülakat – Amerikan Dışişleri Bakanı Rice ile görüşmenin sonucları

26.02.2007 TRT 1 ve TRT İnt televizyon kanallarında stüdyo konuğu – “Görüşler” adlı programa katıldı. Konu: Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ve Avrupa Parlamentosundaki Türk kökenli Milletvekillerinin Ankara’da Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül’ün katılıdığı toplantının değerlendirilmesi.

25.02.2007 TRT ve Deutsche Welle ile mülakat – Amerikan Dışişleri Bakanı Rice ile görüşmenin sonucları

23.02.2007 Vatan Gazetesi – Röportaj- ABD Dışişleri Bakanı Rice

21.02.2007 Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile toplantı – Almanya’da müslümanlarla olan dışpolitika diyalogu çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Amerikan dışpolitikasının güncel konuları görüşüldü.

18.02.2007 TGRT ‘nın ”Politika Masası” adlı programında konuk – Ermeni meselesi

31.01.2007 Berliner Kurier – Röportaj. Orhan Pamuk’un iptal ettiği Almanya gezisi, Türkiye’deki terör tehlikesi

17.01.2007 Show TV Haber progamına telefonda mülakat – Ermeni konusu

11.01.2007 N-tv Türkiye ile mülakat – Ermeni meselesi

09.01.2007 Radio kanalları ile mülakat – Konu:Ermeni meselesi-Radio Multikulti -RBB Radio

   1. Telefonda Kanal Avrupa ve Show TV ile Ermeni meselesi konusunda mülakat.

07.01.2007 TGRT EU Haber pragramına telefon ile katılım – Ermeni meselesi

7.3. Türkiye

18.05.2009 CNN-Türk ve N-TV –Röportaj- Türkan Saylan ve eserleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini ziyaret.

29.04.2009 Zaman – Röportaj- Türkiye’de Ergenekon ve İnsan hakları

28.04.2009 N-TV ve Hürriyet – Röportaj, Türkiye’de demoktarik ve hukuksal problemler

30.01.2009 Cumhurriyet ve Milliyet ile mülakat – Başbakan Erdoğan’ın Davos’daki İsrail başbakanı Perez ile yaptığı tartışmaya yorum.

   1. TRT ile televizyon cekimi – Konu:

 • Başbakan Erdoğan’ın Davos dakı davranışına yorum

 • Uyum raporu

01.08.2008 Kanal Türk röportaj – Ergenekon

31.07.2008 Deutsche Welle ile röportaj – Ergenekon

30.07.2008 CNN Türk’ de röportaj – AKP nin kapatılması

03.07.2008 Radio Leipzig– Röprtaj – AKP’nin Kapatılması

31.03.2008 ARTE Röportaj – AKP’nin kapatılması.

19.03.2008 ATV- Röportaj – AKP’nin Kapatılması Davası

18.03.2008 Türk Show TV – Röportaj, AKP’nin kapatılması davası ve Türkiye’deki yeni gelişimler.

05.09.2007 Deutsche Welle – Röportaj- Türkiye’de Anayasa

29.08.2007 Radio Multikulti – Röportaj- Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi

12.07.2007 Akşam Gazetesi- Röportaj-Türkiye’deki seçimler

12.07.2007 BBC London- Röportaj- Doğan Haberajansı, Anadolu Haberajansı Anadolu, Foxtürk Avrupa, TRT-Radio “Türkiye’nin sesi”

03.05.2007 Zaman- Röportaj – Türkiye’ de başkanlık seçimi ve yürüyüş

03.05.2007 Deutschen Welle ve RBB/Radio Multikulti ile Röportaj- Türkiye’deki Cumhurbaşkanı seçimleri ve Gösteriler

26.03.2007 TD1 de canlı yayın konuğu – Avrupa Birliğinin 50.yıl kutlamalara ve Türkiye’nin davet edilmemesi.

05.12.2006 N-TV Türk ile telefonda mülakat – Müzakere süresinde Avrupa Birliği ve Türkiye.

05.12.2006 Hürriyet ile mülakat – AB Türkiye ve Kıbrıs sorunu

02.12.2006 TRT ile mülakat – Müzakere sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye.

21.11.2006 Alman Televizyon’nu Hessischer Rundfunk ile mülakat – Avrupa Birliği, Türkiye ve Kıbrıs sorunu

10.11.2006 Samanyolu televizyonunda canlı yayın – Tartışmaya açık olan konular Türkiye ve Avrupa Birliği ve Türban tartışması. Milletvekili Emine Demirbğken’de tartışmaya katıldı.

09.11.2006 Alman Sol Parti Milletvekili Keskin, İlerleme Raporunu Değerlendirdi – Federal Meclis Sol Parti (Pds) Milletvekili Hakkı Keskin, “Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Tüm Tarafların Katkıda Bulunmaları Gerekmektedir” Dedi.

06.11.2006 Berlin-Brandenburg Radio Multikulti ile mülakat – Eski Başbakan Bülent Ecevit’in ölümü ile ilgili bir görüşme.

06.11.2006 Günlük gazete ZAMAN ile bir mülakat – Sosyal Haksızlık

10.09.2006 RBB Info radio ile mülakat – Konu:Türkiye ve Avrupa Birliği

7.4. Diğer

12.10.2009 Berliner Zeitung ile röportaj. Konu: Thema: Milletvekili olarak görevim son erdikten sonra yapacağım çalışmalar.

09.10.2009 Berlin’ de akademik yaşam- Hilke Gerdes’den Kitap „Türken in Berlin“

24.09.2009 TRT- Canlı yayına katılım. Konu: 27 Ekim günü yapılacak Parlamento seçimleri.

23.09.2009 BBC London Radio Programı. Konu: Parlamento seçimleri

23.09.2009 Doğan Haber Ajansı ve WDR Köln ile röportaj. Konu: Almanya Parlamentosu’nda 4 yıl

22.09.2009 DDP ile röportaj. Konu: NDP’nin göçmen asıllı milletvekillerine yazmış olduğu mektup.

16.09.2009 Bugün TV ile Röportaj. Konu: Ermenistan sınırı, Azerbaycan ve Ermenistan ile olan ilişkiler

13.09.2009 ATV avrupa kanalinda politik panel – Konu:Almanya’daki siyasi gelişmeler ve parlamento seçimlerin değerlendirilmesi

31.08.2009 BBC ile röportaj. Konu: Sol Parti’nin Thringen, Sachsen ve Saarland’ daki Eyalet Meclisi Seçimlerinde gösterdiği başarı.

12.06.2009 TRT – TV 2 – Röportaj- Avrupa Parlamentosu’nda seçimler

23.05.2009 ARD, CNN Türk, Hürriyet ve WDR ile Röportaj- Devlet Başkanlıği seçimi

04.05.2009 Voice of America – Röportaj- Almanya’da genel politik durum- Güncel hükümet politikası, ekonomik kriz, politik çalışmalarım

20.03.2009 Radio Eins – Röportaj, Bruce Sprinsteen’än albümü “Working on a dream”

03.12.2008 BBC ile röportaj – Ekonomik krizin özelikle otomobil endüstrisindeki yansımaları ve işçiler ve göçmenler üzerine etkileri

27.04.2008 Radio Multi Kulti ile röportaj – Tempehlhof havalanına halktalebi

27.03.2008 TRT Int röportaj – Azerbaycan ve Türk organizasyonlarının Dünya Kongresi toplantısı

18.02.2008 RBB Multikulti –Röportaj- Almanya’ da vergi

01.02.2008 Ata TV ile röportaj – Türkiye’de başörtüsü tartışmaları

30.01.2008 Türk-Show – Canli Bağlantı- Almanya’daki partiler ve seçimlerden sonra Sol Partinin başarısı.

30.01.2008 WDR Köln röportaj – Hessen ve Niedersachsen’ daki seçimlerden sonra Almanya’da yeni politik durum ve Linke’partisinin başarıları

22.11.2007 ARTE – Röportaj- Hessen’deki Konut yapı koopertifi (Nassauische) ve buna ait basın açıklaması

13.11.2007 Berliner Kurier –Röportaj – SPD-Başkan Başkan Yardımcısının geri adımı ve Koalisyonun durumu

   1. Radio Multikulti – Röportaj – SPD-Başkan Başkan Yardımcısının geri adımı ve Koalisyonun durumu

07.11.2007 Multikulti Radio – Röportaj- PKK’nın yasaklanması ve PKK faaliyetlerine göz yumulması

29.10.2007 Ihlas Nachrichten-Agentur – Röportaj- Berlin’de ve Kuzey Irak’ta PKK

29.10.2007 Radio Multikulti – Röportaj- Berlin’de ve Kuzey Irak’ta PKK

10.10.2007 Almanya Parlamentosundaki iki senelik çalışmanın bilançosu – Görevlerim ve Çalışma Alanlarım

09.10.2007 Zaman ile röportaj – Politik istihdam ve biyografi

04.10.2007 Zaman-Istanbul –Röportaj- Avrupa Komisyonu

24.09.2007 MultiKulti – Röportaj- SPD’nin İlkeleri

06.09.2007 BBC London ile röportaj – Almanya’ da terör tehlikesi

11.07.2007 Show Türk’le mülakat – Almanya’daki siyasi partiler arasindaki son gelişmeler, Sol Parti’nin yükselişi, SPD’nin oy kaybının nedenleri

26.03.2007 Multikulti radyosu ile mülakat – Sol Parti ile WASG ‘nin birleşmesi

25.03.2007 Hürriyet gazetesi ile mülakat – Roma Anlaşmalarının imzalanmasının 50. yıldönümü kutlamaları ve Türkiye’nin davet edilmemesi.

25.03.2007 TRT Int röportaj – Roma anlaşmalarının imzalanmasının 50. yıldönümü

06.03.2007 Hürriyet ve Zaman ile telefonda mülakat – Ermeni meselisi

06.03.2007 Show Türk de canlı yayın konuğu – Ermeni meselesi

27.02.2007 TRT Int ‘ de stüdyo konuğu – Danimarka, İsveç, Belçika ve Almanya’dan gelen türk kökenli milletvekilleri ile canlı yayında o ülkede yaşayan türklerin durumları konuşuldu.

26.02.2007 Cnn Türk ile mülakat – Amerikan Dışişleri Bakanı Rice ile görüşmenin sonucları

26.02.2007 TRT 1 ve TRT İnt televizyon kanallarında stüdyo konuğu – “Görüşler” adlı programa katıldı. Konu: Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ve Avrupa Parlamentosundaki Türk kökenli Milletvekillerinin Ankara’da Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül’ün katılıdığı toplantının değerlendirilmesi.

25.02.2007 TRT ve Deutsche Welle ile mülakat – Amerikan Dışişleri Bakanı Rice ile görüşmenin sonucları

23.02.2007 Vatan Gazetesi – Röportaj- ABD Dışişleri Bakanı Rice

21.02.2007 Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile toplantı – Almanya’da müslümanlarla olan dışpolitika diyalogu çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Amerikan dışpolitikasının güncel konuları görüşüldü.

18.02.2007 TGRT ‘nın ”Politika Masası” adlı programında konuk – Ermeni meselesi

31.01.2007 Berliner Kurier – Röportaj. Orhan Pamuk’un iptal ettiği Almanya gezisi, Türkiye’deki terör tehlikesi

17.01.2007 Show TV Haber progamına telefonda mülakat – Ermeni konusu

11.01.2007 N-tv Türkiye ile mülakat – Ermeni meselesi

09.01.2007 Radio kanalları ile mülakat – Konu:Ermeni meselesi-Radio Multikulti -RBB Radio

   1. Telefonda Kanal Avrupa ve Show TV ile Ermeni meselesi konusunda mülakat.

07.01.2007 TGRT EU Haber pragramına telefon ile katılım – Ermeni meselesi

06.11.2006 Radio Multikulti ile görüşme – Afganistan’daki olaylar

02.11.2006 İnsan hakları lüks eşya değildir – “Neues Deutschland” da çıkan bir makale.

25.10.2006 Radio Multikulti ile röportaj- Afganistan’daki alman askerlerin durumu

   1. Zaman gazetesi ile mülakat – Türban tartışması

20.09.2006 Radio Multikulti ile mülakat: – Sol Parti meclis grubunun Lübnan’a asker gönderilmesine karşı olmasındaki nedenler.

15.09.2006 Berlin yerel Türk-Alman televizyon kanalı TD1’de stüdyo konuğu: – Konu: seçim sonuçları

15.09.2006 TRT-Int ile Berlin eyalet seçimleri üzerine mülakat – seçim sonuçları

15.09.2006 Televizyon proğramı “Sınırlar Arasında” – Banu Avar’ın sunduğu TRT-Int yapımı “Sınırlar Arasında” adlı televizyon proğramı için Federal Almanya Parlamentosu’nda Prof.Dr. Hakkı Keskin ile çekim

29.06.2006 TRT Int – “Avrupadan Bakis” Programında Konuk

28.06.2006 „Mediterranum Wellnes“ in Açılışı

27.06.2006 TDU ile görüşme – TDU Yönetim Kurulu ile görüşme

24.06.2006 Radio Multikulti- Röportaj

18.06.2006 AB Türkiye’ye ikiyüzlü, söyleşi Leyla Tavşanlioğlu– Avrupa Birliği’nde muhafazâkarların ‘imtiyazlı ortaklık’ dedikleri aslında ‘imtiyazlı dışlama’dır

15.06.2006 Radio 24- Röportaj

14.06.2006 CNN-Türk- Konuk

14.06.2006 Aksion Gaztesi Röportaj

13.06.2006 Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul- Röportaj

12.06.2006 TRT Int „Uzaktaki YakınlarIımız“ Konuk

11.06.2006 Farklı 13 Türk Basın Kuruluşu ile Istanbul’da görüşme

11.06.2006 Zaman– Röportaj

09.06.2006 TV8, Ankara- Konuk

21.02.2006 TRT Int – TRT Int’ in “Kadına Dair” programı için kayıt

20.02.2006 RBB Radio- „6 Fragen in 66 Sekunden“ programı için Röportaj

13.02.2006 TD1 canlı yayın – Almanya’daki Almantürklerin durumu

07.02.2006 Die Welt ile röportaj, planlanmış bir tahrik sözkonusuydu – Hamburg’ta İslam üzerine çizilmiş karikatürler ve kültürlerarası diyaloğu etkileyici sonuçları

31.08.2005 Radio Multi Kulti ile röportaj – Seçim kampanyaları

8. Almanya Parlamentosu’ndaki Konuşmalarım

Kronolojik

30.09.2009 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde – ” Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 2008-2009 yılları içerisindeki etkinlikleri”

29.09.2009 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde konuşma. Konu: Eğitim, çeşitliliği teşvik, tolumsal işbirliğini güçlendirme.

23.06.2009 Ekonomik Krizden dolayı alınması gereken dersler ve önlemler! – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki Konuşma Strassburg

18.06.2009 60 yıl Avrupa Konseyi – Demokratik idealler ve Federalalmanya’nın gerçekleri hakkında Almanya Parlamentosu’nda konuşma.

29.04.2009 Gürcistan ve Rusya arasındaki diyaloğun teşviki konusunda Avrupa Parlamentosu’nda konuşma

28.04.2009 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki Konuşmam

27.03.2009 Silahlı kuvvetlerin iç işleyişi hakkında Almanya Parlamentosu’nda konuşma

06.03.2009 Şimdi gerginliğin değil, işbirliğinin zamanıdır! – CDU/CSU ve SPD’nin önergesi ve Birlik 90/Yeşiller’in değişiklik önergesi konusunda Federal Almanya Parlamentosu’nda yapılan konuşma

28.01.2009 Gürcistan-Rus savaşının insancıl sonuçları hakkında Avupa Konseyi’nde yapılan konuşma.

28.12.2008 4. İnanç Önderleri ve Kurum Yöneticileri toplantısındaki konuşma – Prof. Dr. Hakkı Keskin, Federal Almanya Parlamentosu Milletvekili
Cem Vakfı`nın İstabul Toplantısı

04.12.2008 Avrupa Komşuluk Politikası Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın desteklenmesi için kullanılmalıdır – geçtiğimiz yıllarda gereken ölçüde önem verilmeyen bir konuyu, Güney Kafkasya’da barış konusunu, gecikmeli olarak ancak şimdi tartışmaktayız maalesef. Kamuoyuna açık bir tartışma çerçevesinde bu konuya değinmeyi önemli bulmaktayım.

02.10.2008 Çekişme değil, uzlaşma zamanı – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Rusya ile Gürcistan arasındaki savaş konusunda yapılan konuşma

25.09.2008 Hükümetin Demokrasi ve Sosyal Devlet konusunda sorumluluğu

25.06.2008 Çifte vatandaşlık ve seçme – seçilme hakkının sağlanması – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde yapılan konuşma

24.06.2008 Göçmenlerin demokratik haklarınının iyileştirilmesi, çifte Vatandaşlık konularında konuşma

18.04.2008 Kıbrıs’daki konuşma – Türkiye kökenli Avrupa’daki milletvekilleriyle Kıbrıs’ta toplantıda Hakkı Keskin’nin milletvekillerin adına yaptığı konuşma ve milletvekillerinin ortak basın açıklaması.

15.04.2008 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Konuşma – Öncelikle, radikalizmle karşı karşıya kalan Müslüman toplumların durumu üzerine kanımca mükemmel bir rapor sunan Sayın Amaral’a, hakkettiği üzere teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

21.02.2008 Kafkaslarda huzur ve barışın devamı konusunda Avrupa politikası

23.01.2008 Muhalefetin hak ve yetkileri hakkında Avrupa Konseyi’nde konuşma

13.12.2007 Göçmen kültürü Almanya’ da kültürün bir parçası. Migrantenkulturen als Bestandteil

28.11.2007 Sol, özgürlükçü, sosyal ve bağımsız güvenliği koruyan bir Avrupa.

08.11.2007 Avrupa Birliği’nin genişleme ve komşu ülke politikası hakkında Almanya Parlamentosu’nda konuşma.

03.10.2007 Göç, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve 2007 Dünya Ekonomisi – Tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki “Göç, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve 2007 Dünya Ekonomisi” Konulu Konuşma

01.10.2007 Uluslararası Göç Örgütü (IOM) – Tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki “Uluslararası Göç Örgütü (IOM)” Konulu Konuşma

26.06.2007 Avrupa solu sosyal bir avrupa istiyor! – Avrupa Konseyindeki “Avrupa’nın Sosyal Boyutu” Konulu Konuşma

18.04.2007 Avrupa Konseyindeki Konuşma – “İnsan Hakları ve Avrupa’da Demokrasinin Güncel Durumu”

29.03.2007 Avrupa- Asya Stratejileri

24.01.2007 Avrupa Konseyi’ndeki Konuşma – Zamansızlık yüzünden Birleşik Avrupa Solu için yüksek derecede öncelik taşıyan göç konusunda yalnızca bir kaç noktaya yoğunlukla değineceğim

14.12.2006 Almanya başkanlığında Avrupa Birliği

26.10.2006 CDU/CSU/SPD’nin önergesi “Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa Birliği’ne katılımı – Hükümet koalisyonundaki arkadaşlarımızın getirdikleri önergeye, “Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa Birliği’ne katılımı başarıya ulaştırılmalı” gibi bir başlık koymaları, insanı gerçekten şaşırtıyor !

26.10.2006 Birlik 90/Yeşiller’in “Vatandaşlık Hukuku’nda Değişiklik” hakkında Yasa Taslağı – Birlik 90/Yeşiller Parti Grubu’nun Vatandaşlık Hukuku’nda değişiklik ile ilgili yasa taslağını ne yazık böyle geç bir akşam saatinde tartışıyoruz. Almanya’da toplumsal yaşamın temellerini çok yakından ilgilendiren, son derece önemli bir mesele söz konusu olduğu için, bu durumu üzücü buluyorum.

19.10.2006 Almanya Hükümeti’nin, AB Genişlemesi konusunda, yasa taslağı

28.09.2006 Alman İslam Konferansı – Gelecekte birlikte yaşam için perspektifler – Bugün parlamentoda, Almanya’da farklı kültürlerden insanların eşit haklara sahip olarak birarada yaşayabilmeleri için gerekli temel koşulları tartışıyoruz.

21.09.2006 Avrupa Komisyonu’nun şeffaflık girişimi

01.06.2006 Romanya ve Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyeliği

17.03.2006 Avrupa Konseyi’nde konuşma:

Konusal:

8.1. Avrupa Politikası ile ilgili Konuşmalarım

28.04.2009 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki Konuşmam

27.03.2009 Silahlı Kuvverlerin iç işleyişi hakkında Almanya Parlamentosu’nda konuşma

04.12.2008 Kafkaslarda barışın korunmasının teşvikine dayalı Avrupa komşu ülke Politikası.

21.02.2008 Kafkaslarda barışın korunmasının teşvikine dayalı Avrupa komşu ülke Politikasının kullanımı.

28.11.2007 Sol, özgürlükçü, sosyal ve özgüerlügü garantileyen Avrupa

08.11.2007 Ab’nin Genişleme ve Komşu Politikası’nın geliştirilmesi

29.03.2007 AB – Orta Asya stratejisini geliştirmek

14.12.2006 Almanya AB konsey başkanlığının başarılı geçmesi için gereken

girişimler

26.10.2006 Bulgaristan ve Romanya’nın AB üyeliğine başarıyla girmeleri

19.10.2006 Federal hükümetin “Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa Birliği’ne

üye olmaları“na ilişkin yasa taslağı

21.09.2006 Avrupa Komisyonu’nun “Şeffaflık Girişimi“

01.06.2006 Bulgaristan ve Romanya’nın AB-üyeliği engellenmemeli

17.03.2006 Sosyal adaletli bir Avrupa politikası insanların hakkıdır

8.2. Göç ve Uyum politikası ile ilgili konuşmalarım

29.09.2009 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde konuşma. Konu: Eğitim, çeşitliliği teşvik, tolumsal işbirliğini güçlendirme.

15.04.2008 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Konuşma – Öncelikle, radikalizmle karşı karşıya kalan Müslüman toplumların durumu üzerine kanımca mükemmel bir rapor sunan Sayın Amaral’a, hakkettiği üzere teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

13.12.2007 Göçmen kültürü Almanya’da ortak kültürün bir parçası

03.10.2007 Göç, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve 2007 Dünya Ekonomisi – Tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki “Göç, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve 2007 Dünya Ekonomisi” Konulu Konuşma

01.10.2007 “Uluslararası Göç Örgütü (IOM)” – Tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki “Uluslararası Göç Örgütü (IOM)” Konulu Konuşma

18.06.2007 Vatandaşlık yasasındaki değişiklikler

28.09.2006 İslam Konferansı- gelecekte birlikte yaşam için perspektifler

8. 3. Avrupa Parlamenterler Meclisindeki konuşmalarım

25.06.2008 Göçmenlerin demokratik haklarını kullanımının şartı olarak kolaylaştırılmış vatandaşlık kazanımı

24.06.2008 Göçmenlerin ortak katılım hakkının iyileştirilmesi için çifte Vatandaşlık hakkı.

15.04.2008 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Konuşma – Öncelikle, radikalizmle karşı karşıya kalan Müslüman toplumların durumu üzerine kanımca mükemmel bir rapor sunan Sayın Amaral’a, hakkettiği üzere teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

15.04.2008 Almanya’ da ki Müslüman kurumlarının durumu

03.10.2007 Göç, OECD ve 2007 Dünya Ekonomisi

01.10.2007 “Uluslararası Göç Örgütü (IOM)”

26.06.2007 “Avrupa Solu Sosyal bir Avrupa istiyor!“

18.04.2007 “İnsan Hakları ve Avrupa’da Demokrasinin Güncel Durumu”

24.01.2007 “Göç konusunu Avrupa Konseyi’ndeki üye ülkere taşımak

8.4. Türkiye

28.12.2008 4. İnanç Önderleri ve Kurum Yöneticileri toplantısındaki konuşma – Prof. Dr. Hakkı Keskin, Federal Almanya Parlamentosu Milletvekili
Cem Vakfı`nın İstabul Toplantısı

18.04.2008 Kıbrıs’daki konuşma – Türkiye kökenli Avrupa’daki milletvekilleriyle Kıbrıs’ta toplantıda Hakkı Keskin’nin milletvekillerin adına yaptığı konuşma ve milletvekillerinin ortak basın açıklaması.

8.5. Savunma Komisyonu

   1. Federal Cumhuriyeti Silahli Kuvvetleri

8.6. Eşit Haklar

28.09.2006 Alman İslam Konferansı – Gelecekte birlikte yaşam için perspektifler” – Bugün parlamentoda, Almanya’da farklı kültürlerden insanların eşit haklara sahip olarak birarada yaşayabilmeleri için gerekli temel koşulları tartışıyoruz.

9. Almanya Parlamentosu’ndaki Soru Önergeleri

Kronolojik:

16.04.2009 Türkiye’de Deniz Feneri yardım skandalı içindeki bağlantılar hakkındaki soru önergesi.

19.03.2009 Vize özgürlüğü hakkında yazılı soru önergesi

12.02.2009 Hükümete Türkiye’nin AB üyeligi ve Gerd Pöttering’in bu konuya yönelik ifadeleri hakkında soru önergesi

06.02.2009 Avrupa Birligi’nin sosyal güvenligi. Küçük soru önergesi. Numara, 17/7714

21.01.2009 Federal Almanya Hükümetine Sorular – Milletvekili Prof. Dr. Hakkı Keskin Federal Almanya Hükümeti’ne sorular bölümünde hükümete şu iki soruyu yöneltti:

Avrupa Konseyi aralarında Almanya da olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan göçmenlerin demokratik katılımlarının sağlanmasına yönelik dört karar almıştır. 1617 (2008) 1618 (2008) 1839 (2008) 1840 (2008) Federal Almanya Hükümeti bu kararları yerine getirmek için hangi girişimlerde bulunacaktır?

Söz konusu kararların Almanya’da ne derece uygulanacağını denetlemesi için bir denetleme kurulunun Avrupa Konseyi tarafından görevlendirildiğini Federal Hükümet nasıl değerlendirmektedir?

07.01.2009 Göçmenlerin demokratik katılımı iyileştirilmesi – – Milletvekilleri Dr. Hakkı Keskin, Monika Knoche, Dr. Lothar Bisky, Dr. Diether Dehm, Paul Schäfer, Alexander Ulrich ve Sol Parti (Die Linke.) Meclis Grubu tarafından verilen Soru Önergesi

11.11.2008 Almanya’nın ve NATO’nun Gürcistan’ın silahsızlaştıtılmasına katılımı konusunda önerge.

23.04.2008 Besin maddelerini iyileştirilmesi konusunda soru önergesi. 156. Parlamento oturumu.

27.02.2008 2007 Askerlik görevinin uygulamaya konması – Paul Schäfer (Köln), Monika Knoche, Dr. Hakki Keskin, Dr. Norman Paech, Dr. Kirsten Tackmann ve Sol Partinin soru önergesi.

21.02.2008 Almanya’ da ikamet eden Sivas Kundakçıları hakkında soru önergesi. Sorulara Hükümet tarafından tatmän edici cevaplar verilmedi.

13.02.2008 Ludwigshafen daki kundaklama olayı üzerine soru önergesi.

10.01.2008 Avrupa Birliği içerisinde Güvenlik. Prof. Dr. Hakki Keskin, Monika Knoche, Dr. Diether Dehm, Inge Höger, Alexander Ulrich ve Sol Parti’nin soru önergesi.

19.12.2007 Entegrasyon politikasında Alman-Fransiz İşbirliği.Prof. Dr. Hakki Keskin, Dr. Diether Dehm, Alexander Ulrich, Petra Pau, Jan Korte ve Sol Parti’nin soru önergesi.

12.11.2007 Sığınmacı haklarını düzenleyen yasaya göre sosyal varlık sorununun ele alınması. Ulla Jelpke, Sevim Dag˘delen, Petra Pau, Kersten Naumann, Wolfgang Neskovic, Jan Korte, Dr. Hakkı Keskin ve Sol Parti’den büyük soru önergesi.

21.09.2007 Almanya’da satIılan bozuk etler konusunda hükümete sorular yönetildi.

19.07.2007 Aşırı Sağcı, Yabancı düşmanı ve Yahudi düşmanlığını motive eden 2007’nin ilk yarısında Futbol sahalarında meydana gelen şiddet olayları- Petra Pau, Ulla Jelpke, Dr. Hakki Keskin, Jan Korte, Katrin Kunert ve Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

17.07.2007 Slovakya’dan Almanya çevresine gelen kaçak göçmenler- Petra Pau, Sevim Dag˘delen, Ulla Jelpke, Dr. Hakki Keskin, Jan Korte, Dr. Norman Paech ve Sol Parti’nin küçük soru Önergesi.

11.07.2007 Afganistanda ki şehit listelerinin istatistiklere dökümü. Paul Schäfer (Köln), Monika Knoche, Dr. Diether Dehm, Wolfgang Gehrcke, Inge Höger, Dr. Hakki Keskin, Katrin Kunert, Dr. Norman Paech, Petra Pau ve Sol Parti’nin küçük soru Önergesi.

11.07.2007 Federal Almanya Silahlı kuvvetleri äçerisinde dini Savunma Religiöser çoğulculuk. Bodo Ramelow, Petra Pau, Dr. Hakki Keskin, Hüseyin-Kenan Aydin ve Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

10.07.2007 Avrupa Birliği’nin Gürcistan ile komşuluk politikası. Dr. Hakkı Keskin, Wolfgang Gehrcke, Alexander Ulrich, Dr. Diether Dehm-Desoi, Monika Knoche, Paul Schäfer ve Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

06.07.2007 Yahudi din adamlarının eğitimi, liberal ve ortodoks yönelimli bir yahudilik için din eğitmenleri. Bodo Ramelow, Dr. Lukrezia Jochimsen, Dr. Hakki Keskin, Dr. Lothar Bisky ve Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

04.07.2007 Üçüncü dünya ülkerinden gelen vatandaşlar için yerel seçim hakkı uygulamasının getirilmesi. Sevim Dagdelen, Katrin Kunert, Petra Pau, Ulla Jelpke, Kersten Naumann, Jan Korta, Wolfgang Neskovic, Dr. Hakki Keskin Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

30.03.2007 Güney Kafkasya’da barış ve sukunetin sağlanması. Dr. Dieter Dehm ve Prof. Dr Hakkı Keskin’ in ortak soru önergesi.

27.03.2007 Türk veya Yunan kökenli esnaf üzerindeki aydınlatılamayan cinayetler – Milletvekilleri Dr. Hakkı Keskin, Petra Pau, Sevim Dağdelen, Hüseyin-Kenan Aydın ve SOL PARTİ parti grubunun Soru Önergesi

26.03.2007 BM’nin Eğitim raporu hakkında soru önergesi.

08.03.2007 Alman medyasında İslam imajı – Milletvekilleri Hakkı Keskin, Dr. Lothar Bisky, Petra Pau, Bodo Ramelow ve SOL PARTİ Parti grubunun soru önergesine

28.02.2007 Hükümete zorlaştırılan göç ve göçmenlerin oturum hakları konusunda soru önergesi sunuldu.

07.09.2006 Yakın Doğunun yeniden yapılanmasının ekonomik bilançosu. Dr. Hakki Keskin, Monika Knoche, Wolfgang Gehrcke, Hüseyin-Kenan Aydin, Dr. Norman Paech, Heike Hänsel ve Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

05.09.2006 Almanya enerji piyasasında fiyat değişimi ve rekabet – Dr. Hakkı Keskin, Hans-Kurt Hill, Dr. Barbara Höll, Bodo Ramelow ve Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

13.07.2006 Sivas katliamcılarınin aranmasında izlenen yöntemler ve Türk hukukuna göre ömür boyu hapis cezasına çarptırılan en az 10 suikastçinin Almanya’da serbestçe dolaşmaları konusu gündeme getirildi.

28.06.2006 Hükümete yaşları 25 ve 35 arasında olan göçmenlerin yüzde 41’inin meslek eğitimi almamış olmamasının sebepleri soruluyor.

28.06.2006 Almanya Parlamentosu –rapor sunumu, 42. Oturum Berlin, 28. Haziran 2006

22.05.2006 Askeriye ait toprakla çevrili bölge. Dr. Kirsten Tackmann, Monika Knoche, Hüseyin-Kenan Aydin, Dr. Diether Dehm, Wolfgang Gehrcke, Heike Hänsel, Dr. Hakki Keskin, Katrin Kunert, Michael Leutert, Dr. Gesine Lötzsch, Dr. Norman Paech, Paul Schäfer (Köln), Alexander Ulrich ve Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

19.05.2006 İşçi çocuklarının Liseye gidebilme şansları. Dr. Hakki Keskin tarafından 12.05.2006 sözlü olarak soruldu.

19.05.2006 Eşitlik yasası konusu 19. Mai 2006 tarihli 36. oturumda gündeme getirildi.

19.05.2006 2003 PISA araştırmalarının sonuçları. Işçi çocuklarının liseye gitme şanslarının daha yüksek tabakada olan kişilerin çocuklarına oranla 4 kat daha az olduğunu gösteren araştırma sonuçlarını Hükümet nasıl değerlendiriyor?

05.04.2006 Çocukların eğitim şansı konusu 5. April 2006 tarihinde 31. Parlamento oturumunda gündeme getirildi.

28.02.2006 Almanya’ da ikamet eden Sivas Kundakçıları hakkında soru önergesi.

21.02.2006 11 Eylülden 2001’den sonra USA Organizasyonlarının görevleri. Petra Pau, Wolfgang Neskovic, Ulla Jelpke, Dr. Hakki Keskin, Jan Korte, Kersten Naumann ve Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

14.12.2005 Almanya’ da ABD istasyonları konusu 14. Dezember 2005’ te 7. Parlamento oturumuna sunuldu.

18.10.2005 Almanya’da ölen sığınmacı kurbanlar ve 2004 te AB. Petra Pau, Sevim Dagdelen, Dr. Hakki Keskinund ve Sol Parti’nin küçük soru önergesi.

10. Basın Açıklamalarım

Kronolojik:

16.10.2009 Almanya Parlamentosu’ndaki görevim sona eriyor. İlginize candan teşekkürler

12.10.2009 Türkiye Ermenistan yakınlaşması ve Azerbaycan – Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluga yakışır bir düzeye gelmesi, her iki ülke için de son derece yararlı olacaktır. Bunun için iki ülke arasında günümüze değin süregelen gerginliğe neden olan sorunların biran önce çözümü gerekmektedir.

07.10.2009 Türk Alma merkezinden Prof. Dr. Hakkı Keskin’e Parlamento’daki çalışmalarından ötürü ödül plaketi verildi.

02.10.2009 Sarrazin als geistiger Brandstifter in öffentlichen Ämtern untragbar! – Der als neoliberaler Hardliner und als Sparzwangverwalter bekannte, ehemalige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin hat erneut mit verbalen sozial-chauvinistischen und migrantenfeindlichen Ausfällen von sich reden gemacht.

02.10.2009 ADD Berlin Brandenburg ödül töreni – Almanya Atatürkçü Dernekleri Birliği’nin 2009 yılı onur şdülü, 22.09.2009 tarihinde Prof. Dr. Hakkı Keskin’e verildi!

22.09.2009 Gipfelkonferenz der EU-Innenminister ist ein menschenrechtliches Armutszeugnis! – Die EU-Innenminister diskutierten auf ihrem gestrigen Treffen die humanitären Probleme ihrer Abschottungspolitik gegen Flüchtlinge. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex drängt in der Praxis Flüchtlinge auf hoher See mit militärpolizeilichen Mitteln von der Einreise in ein EU-Land ab.

21.09.2009 Pazar günü herkes seçime!

11.09.2009 Özgür Basın ve Bağımsız Yargı olmaksızın – Doğan Grubu`na yazılan 3,7 Milyar TLlik (1.74 milyar Euro) vergi cezaları ile, hükümet yanlısı olmayan büyük bir medya gurubu susturulmak istenmektedir.

02.09.2009 Türkiye nereden yönetiliyor? – Kardeş ve dost ülke Azerbaycan’a Başbakan’nın verdiği güvence unutuldu mu?

01.09.2009 SPD Hessen’de yapılan yanlışlardan ders çıkarmalı! – Türingen, Saksonya ve Sar Havzasın‘daki Eyalet Meclisi seçimleri, Siyah-Sarının seçmenler tarafından istenmediği sonucunu ortaya koydu.

27.08.2009 Hollandalı aşırı sağcılar İslam karşıtı politikalarını sürdürüyor! – Uzun zamandır Dünyaya açık ve özgürlükçü yanıyla ün yapmış Hollanda Demokrasisi bilindik doğru yolundan saptı. Son yıllardaki İslam ve göçmen karşıtı kışkırtıcı kampanyalar ülkede gittikçe arttı ve yoğunluk kazandı.

26.08.2009 Orman yangınlarına karşı bölgelerüstü ve Avrupa Birliği çapında daha iyi iletişim ağı kurulmalı ve kundakçılığa ağır ceza verilmelidir! – Yıldan yıla gittikçe daha korkunç hal alan Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye’deki orman yangınları, bugüne değin yangınlara karşı yeterli donanımın olmadığını ve bu felaketlerin engellenmesi konusunun ulusal anlamda ihmal edildiğini gösteriyor.

04.08.2009 Manisa Çal Dağı’ndaki doğa katliamı ivedi olarak engellenmelidir! – Türkiye’deki ve Avrupa Birliği ülkelerindeki doğayı koruma örgütleri bu doğa katliamına karşı ortak hareket etmelidirler.

16.07.2009 Pasaport ücretlerinde yüzde 50 lik artış kabul edilemez! – Türkiye Maliye Bakanlığı’nın aldığı bir karara göre, aralarında pasaport alma ve uzatma da bulunmak üzere birçok bürokratik işlemler için alınacak ücretlere yüzde 50 zam yapılmıştır.

08.07.2009 Avrupa Konsey’ inin avrupanın Akdeniz ülkelerinde isole etme politikasını araştırıyor.

06.07.2009 Birlik partileri hala eski çizgilerinde ısrarlılar! – Uyum Zirveleri ve İslam Konferanslarıyla ancak göz boyandığı kanıtlandı!

17.06.2009 Sahte Belgelerle kamuoyunu yanıltan Zahid Akman’ın RTÜK başkanlığından derhal istifa etmesi gerekir! – Deniz Feneri skandalının önde gelen isimlerinden RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın, Almanya’ya girişinin sakıncalı olmadığını gösterdiğini iddia ettiği belgenin sahte olduğu anlaşılmıştır.

28.05.2009 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı büyük bir şükran duygusuyla son yolculuğuna uğurladık! – 18 Mayıs 2009 günü uluslararası üne sahip büyük bir insanı, Prof. Dr. Türkan Saylan’ı son yolculuğuna uğurladık.

14.05.2009 Federal Almanya Hükümeti’nin vatandaşlık çelişkisi utanç vericidir! – Alman vatandaşlığına geçen 16 yeni vatandaş icin tören düzenleyen Başbakan Merkel, bunu fırsat bilerek, göcmenleri Alman vatandaşı olmaya çağırdı ve medyada şu sözlerle yer aldı: “Daha çok insanın Alman vatandaşı olmasını istiyoruz.”

29.04.2009 Türkiyei: Erdoğan Hükümeti 1 Mayısta yeniden Demokrasi sınavında

17.04.2009 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan`a Açık Mektup – Güzel ülkemiz Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından ve ilgiyle izlemekte olan bir siyasal bilimci ve Türk kökenli Alman parlamenter olarak duyduğum derin endişeden ötürü size bu açık mektubu yazma gereği gördüm. Önemle değerlendirileceğini diliyorum!

03.04.2009 Türkiye’de muhaliflere uygulanan baskılar Avrupa Konseyi raporunda yer alacak – Bilindiği gibi Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan denetleme komisyonu, Türkiye’deki demokrasi, insan hakları bağımsız yargı, azınlık hakları, özgür medya gibi konuları yakından izleyerek bir rapor hazırlamaktadır.

02.04.2009 Avrupa Birliği Koruma Surları Mültecilere Toplu Mezar Oluyor! – Kısa süre önce Akdeniz’de iki mülteci botunun Libya sahili civarında alabora olması sonucu yaklaşık 500 kişinin öldüğü mülteci faciası meydana geldi.

12.03.2009 Winnenden’deki son derece üzücü saldırıdan toplumsal sonuçlar çıkartılmalıdır! – Bugün Baden-Württemberg’deki Winnenden kasabasında genç bir saldırgan, toplam 15 kişiyi öldürdükten sonra polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.

11.03.2009 Interview mit verschiedenen türkischen Fernsehsendern – Zu dem Amoklauf in Winnenden nähe Stuttgart live Interviews mit türkischen Fernsehanstalten: CNN Türk TV, Habertürk TV, N24 TV, Kanal A

11.02.2009 Mesut Özil’e Almanya’nın Milli Futbol Takımında başarılar dilerim! – Werder Bremen takımında federal ligde oynayan ve Almanya’da büyümüş olan Alman-Türk futbolcu Mesut Özil, Almanya’nın milli takımında oynamaya karar verdi.

26.01.2009 Uyum alanındaki eksiklikler etnik kökene bağlanamaz! – Berlin Nüfus ve Gelişme Araştırmaları Enstitüsü, farklı göçmen gruplarının uyum alanındaki gelişmelerinin incelendiği güncel bir araştırmayı kamuoyuna duyurdu. Araştırmada, uyum sağlamanın ölçüsü olarak başta eğitim durumu, işsizlik oranı, vatandaşlık durumu, serbest meslek sahiplerinin oranı, devlet yardımlarından bağımlılık, karışık evlilikler olmak üzere bir dizi ölçüt göz önüne alınmış.

22.01.2009 Türkler, Avrupa Birliği’nin çelişkili ve iki yüzlü politikasından artık bıktılar! – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere dört yıl aradan sonra 18 Ocak 2009 günü yeniden Brüksel’e gitti.

14.01.2009 Almanya, göçmenlerin demokratik katılımlarına ilişkin Avrupa standartlarını görmemezlikten geliyor! – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Strasburg’daki 25 Haziran 2008 tarihli “Avrupa’da Demokrasinin Durumu” konulu 24. oturumunda, göçmenlerin demokratik katılımının Avrupa’daki demokratik yaşam için ne derece önemli olduğunun altı çizilmiştir.

15.12.2008 Aşırı Sağın şiddetine karşı savaş çok yönlü olarak yürütülmelidir! – Geçtiğimiz cumartesi akşamı özel konutunun önünde bıçaklanan Passau kenti emniyet müdürü Alois Mannichl’in yaşamı kıl payı kurtarılabildi. Suikastın, aşırı sağcıların bir intikam eylemi olduğu sanılıyor.

09.12.2008 Yanarak ölen ilticacı Oury Jalloh davasında verilen karar bir skandaldır – Alman hukuk devleti açısından birçok soru yanıt beklemektedir! – Dessau-Roßlau yerel mahkemesinin verdiği karara göre, Afrikalı ilticacı Oury Jalloh’un ölümüyle ilgili mahkeme önüne çıkarılan iki zanlı polis beraat etmiştir. 2005 yılı başında henüz 23 yaşında olan Oury Jalloh, elleri ve ayakları bağlı bir şekildeyken, bir polis karakolunda korkunç eziyet çekerek yanarak ölmüştü.

28.11.2008 Alevilerin haklı eşitlik istemleri bir an önce yasal güvencelerle sağlanmalıdır! – Son günlerde Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer alan konulardan biri, Alevi inançlı vatandaşlara toplumun her alanında eşit davranılması için yapılan gösteri ve girişimlerdir.

25.11.2008 Okullarda Türkçe dersi uyumu destekler! – Birlik 90 / Yeşiller partisinin Eşbaşkanı Cem Özdemir, okullarda Türkçe dersinin daha fazla sunulması gerektiğini savunmuştur.

17.11.2008 Cem Özdemir’i kutluyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum! – Yeşillerin tutarlı bir vatandaşlık politikası izlemelerini bekliyorum!

06.11.2008 AB Komisyonu’ndan Hırvatistan’a yakında üyelik sinyali – Türkiye’deki reformların aksamasına eleştiri – AB Komisyonu, 2008 Avrupa Birliği Genişleme Raporu’nu dün açıkladı. Raporda, Hırvatistan’daki gelişmeler övülerek, reformların bu tempoyla sürdürülmesi halinde üyeliğin 2010 yılında gerçekleşebileceği ifade edilmektedir.

06.11.2008 Boş sözlerle uyum politikası yapılmaz! – Dün Başbakanlık’ta üçüncü Uyum Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede, Ulusal Uyum Planı’nın bu güne değin bilançosunun da çıkartılması ön görülüyordu. 19.09.2008 > Almanya’daki karardan sonra Deniz Feneri Skandalının Türkiye boyutu önemle incelenmelidir! – Alman Savcılığı Deniz Feneri skandalını ülkenin en büyük sahtekarlık olayı olarak belirlemiştir

11.09.2008 Göçmenler Almanya’ya Kırmızı Kart Gösteriyorlar! – Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü – OECD’nin son göç raporu Federal Almanya’nın göçmenler arasında beğenirliğini gün geçtikçe daha da yitirdiği sonucuna varıyor.

11.09.2008 “Deniz Feneri” benzeri soygunlara yasal önlemlerle artık izin verilmemeli ve sorumlular ağır cezalara çarptırılmalıdır ! – Frankfurt`da görülmekte olan “Deniz Feneri” skandal davasına ilişkin görüşlerimi mahkeme sonuçlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyordum. Ancak “Deniz Feneri” davasında tutuklu bazı yetkililer suçlarını kabul ederek, yaptıkları rezaletlerle ilgili mahkemeye açıklamalarda bulundular. Ne var ki sorgulamada henüz perde arkasında ortaya çıkmamış bazı gerçeklerin saklandığı kuşkusu var.

03.09.2008 Türkiye’deki Mor (Aziz) Gabriel Manastarı korunmalıdır! – Çevrede bulunan üç Kürt köyünün muhtarı, Mor Gabriel Manastarı’nın üzerinde bulunduğu arazide hak iddia etmekte. Manastır, Türkiye’deki Süryani Hırstiyanlar’ın ruhani merkezidir. Mor Gabriel’de halen 75 kadar rahip, rahibe ve öğretmenin yanısıra, Süryanice-Aramice Dil Topluluğu’na dahil Turoyo dili eğıitimi gören 30 kadar öğrenci yaşamaktadır.

01.09.2008 Aşırı sağ hafife alınamaz, tam aksine mücadele gerekir! – Geçtiğimiz üstüste iki hafta sonunda, Saksonya-Anhalt Eyaleti’nde iki insan öldürüldü Neonziler tarafından.

28.08.2008 Vatandaşlığa alınma köklü kolaylaştırılmalıdır! – Berlin Eyaleti’nin, vatandaşlık yasasının değiştirilmesi yönünde Eyaletler Meclisi’ndeki girişimini yürekten destekliyorum. Olabildiğince çok sayıdaki eyaletin, Kırmızı-Kırmızı koalisyon tarafından yönetilen Berlin’in bu girişimine katılacağını umuyorum.

18.08.2008 Tuzla Tersaneleri’ndeki çalışma şartları Kopenhag Kriterleri’ne tamamen aykırıdır! – Tersanelerdeki ölümler insan hayatını hiçe sayan sorumsuz bir tutumun sonucudur!

14.08.2008 Russland muss den Rückwärtsgang einlegen und die USA müssen auf Truppenstationierung in Georgien verzichten! – Die Einhaltung des vor wenigen Tagen zwischen den Kriegsparteien vereinbarten Waffenstillstands ist von ausschlaggebender Bedeutung, damit Verhandlungen zur Beendigung des Südossetienkrieges Erfolg haben können.

08.08.2008 Almanya’da okullarda ibadethane yoktur. Hatta Federal Anayasa Mahkemesi dini sembollerin sınıflarda bulundurulmasını yasaklamıştır. – AKP’li Edibe Sözen anti-laik eğitim anlayışını, Almanya’da var olan “Gençleri Koruma Yasası” paketi içerisinde sunmaktadır. Oysa birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan ve Almanya Gençleri Koruma Yasası’nda bulanmayan “okullarda ibadethane açılması” kamuflaş edilerek verilmektedir. Almanya’nın “Gençleri Koruma Yasası” 18 yaş grubu altındaki gençlerin bar ve diskoteklere hangi koşullarda gidebileceklerini ve alkol kullanabileceklerini düzenliyor. 16 yaş altındaki gençler ebeveynlerinden birinin yanında alkol alabilirler.

08.08.2008 Gürcistan ve Rusya arasında barış çalışmalarının yoğunlaştırılması, savaşın durdurulması

29.07.2008 İnsanlık suçu terör kayıtsız şartsız kınama ve mücadeleyi gerektirmektedir! – İstanbul’da bombalı saldırı sonucu 17 insan öldürülmüş ve 155 kişi yaralanmıştır. Bu hunhar terör eylemi yoğun bir alış veriş caddesinde yapılmış ve sivil halk hedef alınmıştır. Öldürülenlerin arasında 5 çocuk, hamile kadınlar ve yaşlılarda bulunmaktadır.

22.07.2008 Fransa çifte standartlı referendum kararı aldı! – Sarkozy Türkiye’nin AB yoluna bir engel daha koydu 21.07.2008 > Ağrı’ya giden Avrupalı Türk kökenli milletvekilleri üç Alman rehinenin serbest bırakılmasına sevindiler – Ağrı Valisi Sayın Mehmet Çetin’in daveti üzerine Almanya ve Danimarkalı Türk kökenli milletvekillerinden oluşan bir delegasyon 18-20Temmuz günleri Ağrı’yı ziyaret etti.

14.07.2008 Avrupa Parlamenterler Meclisi çifte vatandaşlığı istedi! – Bu defa demokrasi ve insan hakları bakımından Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkeleri hesap verecekler!

01.07.2008 Düşünce özgürlüğü acaba nerede ve nereye kadar geçerli? – Prof. Faruk Şen’in Referans gazetesinde yayınlanan yazısını özenle okudum. Yazının amacı, Türkiye’deki Yahudiler ve başka azınlıkların durumuna dikkat çekmektir.

09.06.2008 Alman vatandaşlığını kaybedenlerin çocukları Alman vatandaşı kalacak! – Baverya İdari Mahkemesi’nin aldığı bir karara göre, Alman vatandaşı olduktan sonra tekrar Türk vatandaşlığına geçen ve bu nedenle Alman vatandaşlığından çıkarılan kişilerin 18 yaşından küçük çocukları, Alman vatandaşlığını kaybetmeyecektir.

06.06.2008 Anayasa Mahkemesi Kararlarına herkes saygılı olmalıdır! – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde başörtüsünün serbest olması amacıyla yapılan Anayasa değişikliğini iptal etti. Bu yüksek mahkemenin görevi, parlamentonun çıkardığı yasaların ve hükümet kararlarının Anayasa’ya uygun olup olmadığını denetlemektir.

03.06.2008 Türkiye’de Kürtlerin kültürel hakları konusunda yapılan açılım sevindiricidir! – Türkiye’de yapılan bir yasa değişikliği sonucu bundan sonra TRT üzerinden 24 saat Kürtçe yayın yapılabilecektir. Günümüze değin yapılan bu tür yayınların süreleri çok kısıtlıydı.

02.06.2008 Gerçek uyum her alanda katılım gerektirir! – Berlin Humboldt Üniversitesi, Almanya’da federal çapta uygulanması düşünülen yeni bir vatandaşlığa geçiş testini hazırladı.

23.05.2008 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’yi 2008 yılını “Reform Yılı” yapmaya çağırdı! – Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz Çarşamba günü büyük bir çoğunlukla yeni Türkiye Raporu’nu kabul etti. Rapor, Türkiye’deki güncel politik ve toplumsal konuları oldukça dengeli bir şekilde değerlendirmektedir.

21.05.2008 Radio Multikulti’nin kapatılması engellenmelidir – Radio Multikulti, 21 dilde yayın yaparak Berlin’in çokkültürlülüğünü yansıtan önemli bir radyo kanalıdır. Bu nedenle rbb’nin (Rundfunk Berlin Brandenburg) Radyo Multikulti’nin tasarruf nedeniyle kapatılacağı açıklamasını büyük bir tepkiyle karşılıyorum. Böyle bir karar birçok insanın işini kaybetmesinin yanı sıra, Almanya’daki uyum politikasının inanılırlığına büyük zarar verecektir.

31.03.2008 İslam fobisi ve aşırı sağ Almanya’daki sosyal barışı tehdit ediyor! – Hollandalı sağ popülist Geert Wilder’in Kuran karşıtı filmi, sanki temelde terörizme sempati duyuyorlarmış gibi göstererek tüm dünyadaki Müslümanlar’ı bir kez daha toplu bir zan altına atmış bulunuyor.

21.03.2008 Aydınlardan elinizi çekin! – Tüm yaşamı boyunca gerçek anlamda demokratik, tam bağımsız, kalkınmış ve onurlu bir Türkiye için çalışmış aydınlardan elinizi çekin !

17.03.2008 Türkiye`nin uzlaşma kültürüne ve istikrara gereksinimi var ! – Adalet ve Kalkınma Partisi`nin kapatılma istemi Türkiye`nin gündemini uzunca bir süre değiştirecektir.

11.03.2008 Güney Kafkasya sorununun silahsız çözümü hakkında Mälletvekili Wolfgang Gehrcke und Hakki Keskin’ in ortak basın açıklaması

26.02.2008 Christofias’ın Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı seçilmesiyle adanın birleşebileceği yönünde yeni umut doğdu! – Geçtiğimiz pazar günü AKEL partisinden Dimitris Christofias Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni Başkanı seçilmiştir. Sol Parti Federal Meclis Grubu seçimlerin böyle sonuçlanmasını çok olumlu bulmaktadır.

21.02.2008 Almanya’da neler oluyor? – Ard arda çıkan yangın olaylarının sonu gelmiyor!

14.02.2008 Sivas’ta 35 insanımızın anısı abideleştirilsin! – Hakkı Keskin ve Dursun AtıIgan şahsen tanıdıkları Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı sayın Ertuğrul Günay’a 17 Ocak 2008 tarihinde bir mektup yazarak, Sivas’taki Madımak otelinin bulunduğu yerin bir müze haline getirilmesi için gereken girişimlerde bulunulmasını rica ettiler.

13.02.2008 CSU, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı polemik yapıyor! – CSU Parti Başkanı Erwin Huber, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln’de yaptığı açıklamaları öne sürerek, Türkiye ile sürdürülen Avrupa Birliği müzakerelerinin iptal edilmesini istedi.

05.02.2008 Ludwigshafen’daki büyük yangının nedenleri açıklığa kavuşturulmalıdır! – 03 Şubat 2008 günü akşamüstü saatlerinde Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) kentinin merkezinde bulunan ve ağırlıklı olarak Türk göçmenlerin oturduğu bir binada feci bir yangın çıktı. Bu trajik olay sonucunda, beşi çocuk olmak üzere toplam dokuz kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi de yaralandı.

28.01.2008 Almanya siyasi kültüründe önemli gelişme: Göçmen düşmanı parolalarla artık seçim kazanılamıyor! – Hessen seçimleri göçmenler açısından önemli bir sonucu beraberinde getirdi

15.01.2008 Uyum politikasındaki Alman-Fransız işbirliği, göçmenlerin tamamen eşit haklara kavuşmasını sağlamalı! – Sol Parti Meclis Grubu bir soru önergesiyle (Drucks. 16/7631) uyum politikasındaki Alman-Fransız işbirliğinin şu andaki durumu hakkında Federal Hükümet’ten bilgi istedi. İki ülke, geçmişte bu alandaki işbirliğini yoğunlaştırmış ve AB tasarılarını gittikçe artan ve belirleyici biçimde etkilemişti.

11.01.2008 Hessen’de yürütülen göçmen karşıtı seçim kampanyası güçlü bir Sol Parti’nin önemini göstermektedir! – Hessen eyaletinin CDU’lu Başbakanı Roland Koch 27 Ocak 2008 tarihinde yapılacak olan eyalet seçimleri öncesi göçmenleri kullanarak popülist bir politika ile oy avını sürdürmektedir.

31.12.2007 Alevilere Yapılan Haksızlığı Kınıyorum! – ARD’de yayınlanan “Tatort” adlı dizide çok büyük bir genelleme yapılarak, Aleviler son derece rencide edilmişlerdir.

19.12.2007 Türkiye Araştırmalar Merkezi ve Müdürü Prof.Dr. Faruk Şen’e yönelik suçlamalar asılsız çıktı! – Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) ve Müdürü Prof. Faruk Şen daha önce usulsüz harcamalar yapmış olmakla suçlanmıştı. Vakfın Denetleme Kurulu Başkanı Armin Laschet ve Denetleme Kurulunda yer alan diğer Kuzey Ren Vesfalya Parti Meclis Grupları yaptıkları araştırma sonucu, bu suçlamaların yanlış ve asılsız olduğunu açıkladılar.

03.12.2007 Türkiye Milli Maçları TRT-INT kanalından naklen izleyebilmek Avrupalı Türkler’in hakkıdır! – Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy’a bu konuda mektup yazıldı.

03.12.2007 Magdeburg’daki aşırı sağ şiddet cezaların artırılması gerektiğini yeniden kanıtlıyor! – Geçtiğimiz hafta sonunda Saksonya-Anhalt Eyaleti Başkenti Magdeburg’da göçmenlere karşı alçakça şiddet saldırıları oldu.

22.11.2007 Mölln vahşetiniden 15 yıl sonra verilen mesaj yanlıştır! – 23 Kasım 1992 tarihinde Almanya’nın Mölln şehrinde neonaziler, içinde Türklerin oturduğu iki evi kundaklamışlardı. Bahide Arslan, küçük torunu Yeliz ve onun kuzeni Ayşe alevlerin içinde yanarak can verirken, dokuz kişi de, aralarında bazıları ağır olmak üzere, yaralanmıştı.

21.11.2007 Sosyal ayrım yerine Uyum!

15.11.2007 Sarkozy’nin tekbaşına çıkışları Fransa‘yı AB içinde izole olma tehlikesine sokmaktadır! – Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında Fransa Devlet Başkanı Sarkozy, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesine karşı olduğunu yeniden sert bir şekilde dile getirdi.

09.11.2007 AB Gürcistan’ı daha fazla korumalı

07.11.2007 İlerleme raporlarında AB aday ülkelerinin yavaşlayan reform temposu eleştiriliyor! – Dün açıklanan Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin ilerleme raporlarında, genel bir duraklama görülmektedir. Türkiye’deki gelişmelerin de ele alındığı raporda, özellikle düşünce özgürlüğünün yetersizliği ve azınlıkların durumu eleştirilmektedir.

23.10.2007 Dil testleri eşlerin birleşimini zorlaştırmakta ve etnik ayırımcılık yaratmaktadır! – Çok sayıda göçmen dernekleri ve sığınmacı örgütleri, yeni göç yasasının sert hükümlerini protesto etmektedirler. Özellikle aile ve eşlerin birleşimine ilişkin hükümleri, anayasaya karşı olması nedeniyle eleştirmekteler ve bunların Federal Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesini istemektedirler.

18.10.2007 Kamu Tarafından Özendirilen Çalışma Sektörü işsiz göçmenler ve göçmen olmayanlar için yeni olanaklar sağlamaktadır! – Berlin Senatosu, “Kamu Tarafından Özendirilen Çalışma Sektörü” (ÖBS)‘nün finansmanın sağlanması hakkında temel ilkeler kararı aldı. Böylece özellikle uzun süreden beri işsiz olanlar için toplu sözleşme koşullarına uygun çalışma olanakları sağlayacak yeniliğe açık projelerin yolu açılmış oluyor. Toplumsal açıdan önemli ve anlamlı işler, örneğin yaşlılar için hizmet sunumları ya da kültürler arası eğitim ve komşuluk projeleri özendirilecektir. Bu yolla 2010 yılına kadar yaklaşık 10.000 yeni iş sağlanacaktır.

17.10.2007 Montanegro’nun Avrupa Birliği’ne yaklaşması desteklenmelidir – 15 Ekim günü Lüksemburg’da Montanegro ve Avrupa Birliği arasında bir İstikrar ve Ortaklık Sözleşmesi imzalandı. Böylece bu küçük Balkan devleti Avrupa Birliği’ne girme yolunda ilk önemli engeli aşmış durumdadır. Montanegro’ya AB perspektifinin açılması, genel olarak desteklenmelidir. Ancak anlaşmazlıkların uzun süreli olarak çözülebilmesi ve Balkanlarda sağlam bir barışın sağlanması için aslında bu perspektifin tüm bölgeye sunulması gerekmektedir.

01.10.2007 Gürcistan Büyükelçisi ile Almanya Parlamentosunda görüşme ve fikiralışverişi.

12.09.2007 Türkiye Anayasası’na ilişkin öneriler- Türkiye�de tartışması başlamış olan yeni sivil anayasaya ilişkin olarak, görüş ve önerilerimi Cumhurbaşkanı sayın Abdullah Gül, Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı sayin Köksal Toptan, Adalet Bakanı sayın Mehmet Ali Şahin ve CHP Başkanı ve muhalefet lideri sayın Deniz Baykal’a ekteki mektupla bilrdirmiş bulunuyorum.

30.08.2007 EU-Nachbarschaftspolitik mit Georgien auf der Basis von Gleichberechtigung gestalten! – Die Fraktion Die LINKE. hat die Entwicklung in Georgien zum Gegenstand einer ausführlichen Kleinen Anfrage (Drucks. Nr. 16/6055) gemacht.

29.08.2007 Türkiye demokratik olgunluğunu kanıtlamıştır! – Türkiye’nin AB üyeliği karşıtları geçmişte birçok kez Türkiye’yi, politikasını askeriyenin isteğine göre yapmakla suçlamışlardı. Oysa Türkiye, gerek parlamento gerek Cumhurbaşkanı seçimlerinde geçerli tek kıstasın demokratik kurallar ve halkın özgür iradesi olabileceğini kanıtlamıştır. Bu iki seçimde de ülke demokratik olgunluğunu göstermiştir.

28.08.2007 Yanan orman alanlarına konut yapılması AB yasalarıyla yasaklanmalıdır! – Orman yangınlarına karşı savaş günümüzde küresel bir görevdir
Son yıllarda Yunanistan, İspanya, Portekiz, Türkiye ve İtalya’da yaşanan orman yangınları çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştur. Birçok insan da evini kaybetmiştir. Bunun yanı sıra yangınlar doğaya da büyük zararlar vermektedir.

06.08.2007 Türkiye ile tam üyelik görüşmeleri antlaşmalara uygun olarak kararlılıkla sürmelidir! – Federal Hükümet Almanyanı`nın çıkarlarına ve dış itibarına zarar veren CSU açıklamalarına artık son vermelidir !

12.07.2007 Federal Hükümetin hazırladığı uyum zirvesinin, göçmenleri alibi olarak kullanmasına izin verilmemesini destekliyorum! – Bugün gerçekleşecek olan ikinci uyum zirvesine sayıca en büyük göçmen topluluğunu oluşturan Almanyalı Türklerin çatı örgütleri olan Almanya Türk Toplumu (TGD) ve DİTİB gibi kuruluşlar katılmayacaktır. Bu kuruluşların son derece haklı eleştirilerine karşın Federal Hükümet uyumu engelleyici politikasını sürdürmektedir.

11.07.2007 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Mektup – Sayın Muammer Aydın,
22 Temmuz 2007 tarihinde geçekleşecek olan erken seçimlerde, yutdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da oy kullanmak istemektedirler.

05.07.2007 Merkel’in ilginç açıklamaları – 4 Temmuz günü Şansölye Bayan Merkel Federal Parlamento Avrupa Komisyonu toplantısında, Almanya’nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Komisyon üyesi olarak sayın Şansölye’nin sorularıma verdiği yanıtları değerli basın mensupları ile paylaşma gereği duyuyorum.

05.07.2007 Köln’de Cami Yapımı Kültürel Bir Zenginliktir! – Süddeutsche Zeitung (Güney Almanya Gazetesi)’un bir haberine göre Köln-Ehrenfeld’de yapılacak Merkez Camisi hakkındaki tartışmalar çerçevesinde değiştirilmiş bir taslak tanıtıldı.

21.06.2007 Sol parti, Avrupa’nın tüm vatandaşlarınin avrupa anayasası düzleminde sosyal haklarının güvenliğini talep ediyor.

18.06.2007 Göçmenlerin Hakları için Gerçek Mücadele DIE LINKE. (SOL PARTİ)’den! – Yeni kurulan “Die LINKE. (SOL Parti)’yle sosyal açıdan mağdur durumda olanların çıkarlarını ülke çapında savunan bir siyasi güç oluştu. Partinin kuruluşu bir anlamda, eski kırmızı-yeşil Federal Hükümet ve şu an iktidarda olan büyük koalisyon döneminde inanılmaz boyutlara ulaşan sosyal hakların azaltılması politikasına verilen gerekli bir yanıttır. Bu politika özellikle göç kökenli insanları etkilemiş ve etkilemektedir.

24.05.2007 Siyasi İstemler Terörün Özürü Olamaz! – 24 Mayıs 2007 günü Federal Parlamentoda Afganistan’daki terör kurbanlarını andık. 22 Mayıs günü Ankara’da benzeri bir terör eylemi oldu ve suçsuz yedi kişi yaşamını kaybetti, yüz kadar kişi yaralandı. Ankara Valisi, eylemcinin 28 yaşında birisinin olduğunu açıkladı.

23.05.2007 Din Özgürlüğü Anayasal Hakkı Müslümanlar İçin de Geçerlidir! – Tanınmış yazar Ralph Giordano, Köln’de yapılması planlanan bir cami inşaatına ilişkin sözleriyle manşetlere geçti. Giordino, büyük bir caminin, Müslümanların başarılı uyumu varsayımıyla göz boyamacılığı olacağından yanlış bir sinyal olduğunu söylüyor. Giodino’ya göre uyum, başarısız oldu.

09.05.2007 Dağlık Karabağ sorununa barışcıl çözüm aranmalıdır! – Sol Parti Meclis Grubu, Dr. Diether Dehm ve Prof.Dr. Hakkı Keskin tarafından hazırlanan Güney Kafkasya’nın durumunu ve Dağlık Karabağ sorununu konu alan kapsamlı bir soru önergesini (BT-Drucksache 16/4949) Federal Almanya hükümetine sunmuştur. Federal hükümetin sorulara kapsamlı ve çoğu kez detaylı yanıtlar vermiş olması sevindiricidir.

23.04.2007 Schleswig Holstein Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Stegner’in çifte vatandaşlık girişimi desteklenmelidir! – Schleswig Holstein Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Stegner, Federal Almanya çapında çifte vatandaşlığın genel olarak mümkün olmasını istemiştir. Bu haklı ve gerekli istemi tamamen destekliyorum.

19.04.2007 Türkiye’deki radikal dinci akım engellenmelidir! – Malatya’da İncil’in basıldığı bir yayınevinde üç kişinin hunharca katledilmesiyle, Hrant Dink cinayetinden sonra Türkiye’de radikal dinci motivasyonuyla işlenen cinayetlere bir yenisi eklenmeştir.

30.03.2007 Federal Hükümet Kamuoyunda Alman Medyasının Çizdiği – Erfurt Üniversitesi tarafından yapılan güncel bir incelemede, özellikle kamu hukuku kuruluşu medyanın İslam ve Müslümanlar hakkında genellikle olumsuz haberlere yer vermekte olduğunu saptanmıştır.

30.03.2007 Kafkaslarda Barış ve Denge Sağlanmalıdır! – Sovyetler Birliği’nin son bulmasıyla özellikle Kafkas bölgesinde çok sayıda anlaşmazlıklar başlamıştır. Bölgenin denge bulmasına önemli bir engel, çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ bölgesi yüzünden Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki anlaşmazlığın çözülmemiş olmasıdır.

27.03.2007 Türk Kökenli Esnaflara Karşı İşlenen – Bugün Sol Parti Meclis Grubu Milletvekili Petra Pau, benim ve bazı diğer Milletvekillerinin girişimiyle, yedi yıldan beri süregelen sekiz Türk ve bir Yunan kökenli esnafın öldürülmesine ilişkin küçük bir gensoru önergesi verildi.

26.03.2007 Federal Almanya Hükümetinin Hırvatistan ve Türkiye’ye karşı büyük nezaketsizliği – Geçtiğimiz Cuma günü Roma Anlaşmalarının imzalanmasının 50. yıldönümü Roma’da kutlandı. Üst düzey Avrupa Birliği temsilcilerinin yanı sıra 27 üye ülkeden parlamento başkanlarının ve parlamenterlerin katıldığı kutlamaya aday ülkeler Hırvatistan ve Türkiye’de davet edildi.

22.03.2007 Almanya’nın şeriatcı hakime ihtiyacı yok! – Frankfurt’da bir bayan hakim Fas kökenli Alman vatandaşı bir kadının şiddet uygulayan eşinden, yasalar gereği bir yıl ayrı yaşama süresini beklemeden ivedi olarak boşanma istemini geri çevirmiştir.

21.03.2007 Eğitimde şans eşitliğinin sağlanması için Alman okul sisteminin değişmesi kaçınılmazdır! – Birleşmiş Milletler Yetkilisi Vernor Muñoz dün kamuoyuna, Almanya’daki eğitim durumunun düzelmesi için yapılması gereken değişiklikleri yeniden vurgulamıştır. Basın haberlerine göre, Muñoz’un temel istemi, Almanya’daki üç boyutlu okul sisteminin ivedi olarak kaldırılmasıdır.

13.03.2007 Hükümet “oturma izni” için planladığı değişiklikler ile göz boyuyor! – Hıristiyan Demokrat ve Sosyal Demokratlardan yetkili politikacıların Almanya’da uzun süredir yaşadığı halde oturma izni olmayan siyasi mülteciler ve göçmenler için tasarladıkları degişiklikler yetersiz kalmaktadır.

07.03.2007 Diaspora Ermeni lobisinden yeni atak – Diaspora Ermeni lobisi pervasızlığını artırarak sürdürüyor. “Almanya Ermeni Konseyi” Federal Almanya Parlamento Sol Parti Meclis gurubu Yönetim Kurulu üyelerine ve milletvekillerine çağrıda bulunarak, benim sözde “Ermeni Soykırımı konusunda” görüşlerimi aynen koruduğumu, aşırı Türk milliyetcisi ve bağnaz olduğumu, sol parti Meclis gurubundan atılmamam halinde bana karşı protestolarını sürdüreceklerini” yazıyorlar (yazıyı ekte sunuyorum).

27.02.2007 Federal Almanya yabancılar yasası kapsamında planlanan değişiklikler, göçmenlerin uyumuna aykırı! – Federal Almanya hükümeti bu günlerde Avrupa Birliği için öngörülen yasayı Alman hukukuna ayarlarken, bu süreci oturum yasasına ve uyum politikasına ağırlaştırıcı koşullar getirmek için fırsat bilmektedir.

20.02.2007 Çokdillilik Avrupa’nın bir fırsatı olarak değerlendirilmelidir! – 21 Şubat tarihinde çokdillilik ve çokkültürlülüğü destekleme amaçlı “Uluslararası Anadil Günü” nü yedinci kez kutlayacağız. Kuşkusuz, Dünya çapında varolan 6000 dil korumaya değer bir kültürel zenginlik oluşturmaktadır.

25.01.2007 İsmail Cem’i kaybettik – İsmail Cem, Türkiye’nin son derece saygın, onurlu ve kişilikli öncelikle yazarı ve gazetecisiydi. Türkiye ve Türkiye solu hakkında bügüne değin kaynak olarak gösterilecek araştırmaları ve yazıları kendisini hiç bir zaman unutturmayacaktır.

19.01.2007 Gazeteci Hrant Dink’in – öldürülmesi barış sürecine yapılan kasıtlı bir saldırıdır!

11.01.2007 Göç Politikasında Eşit İşlem İlkesini Gerçekleştirmek Gerek! – Federal Anayasa Mahkemesi, Alman uyruğuna girdikten sonra yeniden eski vatandaşlığa geçilmiş olması halinde, Alman vatandaşlığının geri alınmasının hukuka uygun olduğunu açıkladı.

12.12.2006 Die Zypernfrage – Das Zypern-Problem wird offensichtlich weiterhin ein großes Hindernis bei den Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei darstellen. Hier finden Sie eine stichpunktartige Übersicht zur historischen Entwicklung und dem aktuellen Stand der Auseinandersetzung

07.12.2006 İnternette Yeni Bir Sunum: www.keskin.de – Size internet sitemin yeniden düzenlenerek güncelleştirildiğini bildirebilmekten dolayı sevinç duymaktayım. Bu geniş kapsamlı iş, ne yazık ki düşünüldüğünden daha fazla zaman aldı.

05.12.2006 Almanya’nın Dış Politikasının Güvenilir Olması Gerekir – Parti Çıkarı Düşüncesiyle Yapılan Popülizm Ülkenin Güvenilirliliğini Zedeliyor! – Basında çıkan haberlere göre Şansölye Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı pozisyonunun sertleşmesinden yana.

21.11.2006 Eyalet İçişleri Bakanları, oturma izni olmayan mültecilere çifte standart uygulamaya karar verdi! – Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı’nda alınan karar, Almanya’da yaşayan, ancak kalıcı oturma hakkı bulunmayan mültecilerin (geduldete Asylbewerber) durumuna çözüm getirmemektedir. Varılan uzlaşma, burada yaşayan mültecilerden yalnızca çalışıyor olan ve sosyal yardım almayanlara oturma hakkı verilmesini öngörmektedir.

08.11.2006 Türkiye raporu açıklanmıştır – Kıbrıs sorununun çözümü için tüm tarafların katkıda bulunmaları gerekmektedir

06.11.2006 Bülent Ecevit’e Allah’tan rahmet, – Türkiye’nin siyasetine damgasını vurmuş önemli bir politikacıyı ve kişiliği, hayatta kalabilmek için verdiği uzun mücadeleden sonra dün gece kaybettik.

31.10.2006 Türkiye ve Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasından 45 yıl sonra – Bugün, Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 45. yıldönümüdür.

22.09.2006 Federal Cumhurbaşkanı Köhler’in “Berlin Konuşması” eğitimde şans eşitliği gereğini vurgulamaktadır! – Federal Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, Berlin’de bir okulda yaptığı geleneksel “Berlin Konuşmasıyla” Almanya’nın eğitim politikasını sert bir dille eleştirdi. Köhler, Almanya gibi zengin bir ülkede, öğrencinin okuldaki başarısının sosyal konumuna bağlı olmasının utanç verici olduğunu belirtti.

22.09.2006 Almanya enerji piyasasındaki sözde liberalleştirme vatandaşın yararına değil zararına olmuştur! – Geçtiğimiz yıllarda Almanya’daki enerji piyasasında uygulanmaya konan sözde liberalleşme politikası, daha fazla rekabet sağlayarak, vatandaşın, elektrik, benzin ve gaz gereksinimini daha uygun fiyatlarla karşılayacağı vaadedilmişti. Ancak uygulama bunun tersini ortaya koymaktadır.

14.09.2006 Bozuk et skandalında dönerciler tek yönlü suçlamalara mağruz kalıyor! – Almanya’daki bozuk et skandalı ile çıkan haberlerde döner imalatına yönelik yapılan genelleyici yakıştırmalar bu sektörde çalışan büyük sayıda insana zarar vermekte. Delil sunulmamasına rağmen, bozuk etin ilk etapta Almanya çapında satış yapan dönerciler tarafından satın alındığı ima edilmekte. Oysa bu etleri sadece döner ticareti ile ilgili kişilerin satın almış olduğu inandırıcı değil.

13.09.2006 Berlin’in güçlü bir SOL PARTİ.PDS’e ihtiyacı var! – 17 Eylül günü Berlin’de yerel seçimler yapılacaktır. Berlinliler oylarıyla Berlin’i kimin yöneteceğini belirleyecektir. Ayrıca kullanacağınız bir üçüncü oy ile seçimler dışında da siyasi kararlara katılabileceksiniz.

05.09.2006 Din özgürlüğü ilkesi, terörle mücadele

26.08.2006 Murat Kurnaz olayında Almanya ve Türkiye’nin sorumluluğu nedir? – Almanya’da doğup büyüyen Murat Kurnaz isimli genç adam, Amerikan devleti tarafından hiçbir hukuksal gerekçe bulunmadan, Guantanamo hapishanesinde yaklaşık beş yıl hapis tutulmuştur.

16.08.2006 Türk vatandaşlığına geçen yabancı isimli futbolculara uygulanan asimilasyon girişimleri yanlış!

08.08.2006 Federal Almanya Hükümeti’nin, Sivas olayına katılmaktan yargılanan kişilere karşı olan koruyucu tutumu yanlış! – Federal Almanya Hükümeti’ne Sivas olayları ile ilgili vermiş olduğumuz soru önergesine aldığımız cevaplar ne yazık ki son derece yetersizdir. (Tarih:13 Temmuz 2006, evrak no: BT-Drucksache 16/2229)

14.07.2006 Uyum zirvesi şansı!

11.07.2006 Uyum politikası ve SPD

30.06.2006 SPD yine göçmenlerin istemlerinden ödün verdi! – Almanya’da uzun zamandan beri sürümcemede bırakılan “dışlanma ve ırkçılığa karşı yasa” nihayet Federal Parlamento’da onaylandı.

20.06.2006 Alman mülteci politikasında sert çıkış – 14.06.2006 > Dil kurslarına destek şart!

07.06.2006 Dışlama ve ırkçılığa karşı yasa geciktirilmemeli!

22.05.2006 Giyasettin Sayan’a yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum! – Geçtiğimiz cuma günü Türkiye kökenli Berlin eyalet milletvekili Giyasettin Sayan, iki aşırı sağcı tarafından saldırıya uğramıştır. Ertesi gün kendisini, Federal Parlamento başkan vekili Petra Pau ile beraber hastanede ziyaret ettim. En kısa zamanda iyileşmesini umuyorum.

17.05.2006 AB’nin Politik baskısı ulgaristan ve Romanya yIldıramaz.

16.05.2006 Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Yetkilileri, özgür basınımızı yıldırma amacı güden bu çirkin olayla – Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ile doğmuş ve günümüze değin bu ilkeleri ödünsüz savunarak yayın yaşamını sürdürmüştür.

16.05.2006 Egitim eksikligi Almanya – Almanya eğitim konusunda henüz gelişmekte olan ülke!

10.05.2006 Avrupa Birliği’nin genişlemesi engellenmemeli! – Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa Birliği’ne üye olacakları tarihin kesin olarak belirlenmesini Ekim ayına erteleyen AB Komisyonu, açıklamasında buna sebep olarak iki ülkede hukuk devleti oluşturma ve rüşvet ile mücadele konularında tespit edilen eksikleri gösteriyor. Komisyona göre söz konusu ülkeler, AB standardlarıyla kıyaslandığında yetersiz kalıyorlar. Bulgaristan ve Romanya, AB üyeliklerinin bir yıl ertelenmesine hazırlıklı olmalılar.

08.05.2006 lman vatandaşlığına geçişi zorlastırmak yanlış! – Aylardır süren Alman vatandaşlık yasası üzerine yapılan tartışmalar geçen haftanın sonunda Eyalet İçişleri Bakanları Toplantısı’nda varılan anlaşma ile şimdilik noktalandı.

02.05.2006 Paul Spiegel’in ölümü – Paul Spiegel’i kaybettik

27.04.2006 Solun birleşimi mutlaka gerçekleşmeli! – Birkaç aydan bu yana WASG ile Sol Parti.PDS’in Berlin eyalet partisi yönetim kurulları arasındaki anlaşmazlıkları endişeyle izliyorum.

27.04.2006 Alman okul sisteminde reformlar ile eşit eğitim olanağı sağlanmalı! – Geçtiğimiz günlerde Hrıstiyan Demokrat olan Federal Aile Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya’da yaşayan özellikle göçmen ailelerin çocuklarının Almanca dilini anaokullarında öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

04.04.2006 Sosyal durumu zayıf olan öğrencilerin itildiği “Hauptschule”ler eğitim sisteminden kaldırılmalıdır!

23.03.2006 İslam dini, inanç konusunda zorlamayı asla öngörmez! – Basında geniş yankı bulan haberlere göre, Afganistan’da bulunan 41 yaşındaki Abdul Rahman, İslam dininden çıkarak Hrıstiyan dinine geçmesi nedeniyle mahkeme tarafından ölüm cezası ile yargılanmaktadır. Öncelikle bu olayın bende büyük şaşkınlık ve üzüntü yarattığını belirtmek isterim.

22.03.2006 Edmund Stoiber Türkler ve Türkiye karşıtı söylemlerle oy peşinde! – Geçtiğimiz salı günü ilk defa Brüksel’de yapılan Baverya Bakanlar toplantısı sırasında Eyalet Başbakanı Edmund Stoiber (CSU), Romanya ve Bulgaristan üye olduktan sonra, Avrupa Birliği’nin genişleme kapasitesinin bitmiş olacağını, ve Türkiye’nin AB üyeliğinin söz konusu olmayacağını iddia etmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin kimliğine uymadığını belirten Stoiber, ancak Hrıstiyan dünyasına ait ülkelerin üye olabileceklerini savunmuştur.

21.03.2006 Koch ve benzerleri göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerini engellemeye çalışıyorlar! – Baden-Württemberg eyaletinde gündeme gelen “Vicdan Testi” uygulamasından sonra, Hessen eyaleti de Alman vatandaşlığına geçmek isteyen göçmenler için Alman tarihi, politikası ve kültürüne yönelik 100 sorudan oluşan bir soru anketi hazırlamıştır.

08.03.2006 Almanca dil kurslarına getirilecek kısıtlamalar Almanya’daki uyuma zarar verecektir! – Basında yer alan haberlere göre Federal İçişleri Bakanı Hrıstiyan Demokrat Schäuble göçmenlere verilen Almanca dil kurslarına yönelik büyük kısıtlamalar gerçekleştirmeyi düşünmektedir.

22.02.2006 Alman eğitim sistemine büyük tokat! – PISA araştırmaları sonuçlarının daha önce de somut bir şekilde ortaya koyduğu gibi, Alman eğitim sistemindeki çarpıcı eksikler, Birleşmiş Milletlerin gönderdiği denetleme görevlisi Vernor Munoz tarafından tekrar doğrulanmıştır. Munoz’un elde ettiği sonuçlara göre, Almanya’da eğitim gören sosyal bakımdan zayıf ailelerin ve göçmen ailelerin çocukları ve engelliler de yapısal bir eşitsizliğe uğramaktalar. Munoz’un açıkca eleştirdiği diğer bir nokta ise, çocukların anaokul eğitimlerinin ücretsiz olmaması.

09.02.2006 İslam düşmanı karikatür olayına şiddet içeren tepkiler son bulmalıdır!

31.01.2006 Danimarka’da İslam düşmanı kesimler kültürler arası çatışmayı körüklüyor provoke ediyor – Danimarka’nın Jyllands Posten gazetesi yayınladığı 12 karikatürde İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret etmekte ve hatta onu terörist olarak göstermektedir.

27.01.2006 Büyük bir politikacı olan Johannes Rau’u kaybettik – Eski Federal Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau’u, hastalığına karşı verdiği uzun bir mücadeleden sonra bu sabah kaybettik. Johannes Rau, hayatı boyunca yapmış olduğu siyasi çalışmalar ile Almanya’nın uzun yıllar deneyimli bir politikacısı olmasının yanı sıra, uluslararası da saygınlık kazanmıştır.

13.01.2006 Almanya daha genis çaplı bir antiayrıcımcılık yasası çıkarmalı.

09.01.2006 Türk Kamuoyuna Duyuru – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın, 35 yılı aşkın süredir akademik yaşamın çeşitli kademelerinde üstün başarıyla hizmet vermiş, ziraat mühendisliği alanında binlerce öğrenci mezun etmiş, anabilim dalı başkanlığı, dekanlık, rektörlük düzeyinde yöneticilik yapmış saygın bir bilim adamı, aydın bir eğitimci ve Dünya literatürüne geçmiş bir koleksiyonerdir.

09.01.2006 Kurban Bayramınız Kutlu Olsun! – Başta Almanyalı Türkler olmak üzere tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlarım.

22.12.2005 Almanya’ daki göçmenlere eşit hak, eşit şans ve eşit uygulama sağlanmalıdır! – İtalya ve Federal Almanya arasında yapılmış olan “İş Gücü Alma Anlaşması” nın geçtiğimiz günlerde ellince yıl dönümüydü. Bu anlaşma sonucu kendilerine ihtiyaç duyulan binlerce genç insan iş gücü olarak Almanya’ya getirildi.

20.12.2005 Almanya uyum politikasının önemi

18.11.2005 Üstlendiğimiz anlaşma ve sorumluluklara bağlıyız

Konusal :

9.1. Avrupa Politikası İle İlgili Basın Açıklamaları

08.07.2009 Avrupa Konseyi Akdeniz’de avrupacı Ayrım-Polikasını inceliyor.

02.04.2009 Avrupa Birliği Koruma Surları Mültecilere Toplu Mezar Oluyor! – Kısa süre önce Akdeniz’de iki mülteci botunun Libya sahili civarında alabora olması sonucu yaklaşık 500 kişinin öldüğü mülteci faciası meydana geldi.

06.11.2008 Komisyonu’ndan Hırvatistan’a yakında üyelik sinyali – Türkiye’deki reformların aksamasına eleştiri

18.08.2008 Tuzla Tersaneleri’ndeki çalışma şartları Kopenhag Kriterleri’ne tamamen aykırıdır!

22.07.2008 Fransa çifte standartlı referendum kararı aldı!

14.07.2008 Avrupa Parlamenterler Meclisi çifte vatandaşlığı istedi!

23.05.2008 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’yi 2008 yılını “Reform Yılı” yapmaya çağırdı!

13.02.2008 CSU, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı polemik yapıyor!

15.11.2007 Sarkozy’nin tekbaşına çıkışları Fransa‘yı AB içinde izole olma tehlikesine sokmaktadır!

12.09.2007 Türkiye anayasasına ilişkin öneriler

30.08.2007 Gürcistan ile AB komşuluk ilişkilerini eşit haklarla sürdürmek

gerekiyor (milletvekili Wolfgang Gehrcke ile ortak açıklama)

29.08.2007 Türkiye demokratik olduğunu kanıtlamıştır

28.08.2007 Orman yangını sonucu oluşan alanlara konut yapılması AB

yasalarıyla yasaklanmalıdır

06.08.2007 Türkiye ile tam üyelik görüşmeleri antlaşmalara uygun olarak

kararlılıkla sürmelidir!

21.06.2007 İngiltere Başbakanı Blair sosyal bir Avrupa’ya ilgi duymamaktadır

24.05.2007 Siyasi istemler Terörün özürü olamaz!

09.05.2007 Dağlık Karabağ sorununa barışcıl çözüm aranmalıdır!

(Milletvekili Dr. Diether Dehm ile ortak açıklama)

09.05.2007 Halkları göz ardı eden bir Avrupa başarılı olamaz.(Milletvekilleri Diether Dehm ve Alexander Ulrich ile ortak basın açıklaması)

19.04.2007 Türkiye’deki radikal dinci akım engellenmelidir.

30.03.2007 Kafkaslarda Barış ve Denge Sağlanmalıdır!

26.03.2007 Federal Almanya Hükümetinin Hırvatistan ve Türkiye’ye karşı

büyük nezaketsizliği!

05.12.2006 Almanya’nın Dış Politikasının Güvenilir Olması Gerekir – Parti

Çıkarı düşüncesiyle yapılan Popülizm Ülkenin Güvenilirliğini zedeliyor

08.11.2006 Türkiye İlerleme Raporu açıklanmıştır

17.05.2006 AB’nin politik baskısı Romanya ve Bulgaristan’ı yıldırmamalı.

11.05.2006 Avrupa Birliği’nin genişlemesi engellenmemelidir!

22.03.2006 Edmund Stoiber Türkler ve Türkiye karşıtı söylemlerle oy peşinde!

   1. Üstlendiğimiz anlaşma ve sorumluluklara bağlıyız

9. 2. Göç ve Entegrasyonpolitikası İle İlgili asın Açıklamaları

27.08.2009 Hollandalı aşırı sağcılar İslam karşıtı politikalarını sürdürüyor! – Uzun zamandır Dünyaya açık ve özgürlükçü yanıyla ün yapmış Hollanda Demokrasisi bilindik doğru yolundan saptı. Son yıllardaki İslam ve göçmen karşıtı kışkırtıcı kampanyalar ülkede gittikçe arttı ve yoğunluk kazandı.

08.07.2009 Europarat untersucht die europäische Abschottungspolitik im Mittelmeer! – Im aktuellen Falle des offen ausländerfeindlichen neuen Einwanderungsgesetzes Italiens, das sogar vom Vatikan scharf kritisiert wird, zeigt sich der menschenfeindliche Kern der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik.

06.07.2009 Birlik partileri hala eski çizgilerinde ısrarlılar! – Uyum Zirveleri ve İslam Konferanslarıyla ancak göz boyandığı kanıtlandı! 11.02.2009 > Mesut Özil’e Almanya’nın Milli Futbol Takımında başarılar dilerim! – Werder Bremen takımında federal ligde oynayan ve Almanya’da büyümüş olan Alman-Türk futbolcu Mesut Özil, Almanya’nın milli takımında oynamaya karar verdi.

14.05.2009 Federal Almanya Hükümeti’nin vatandaşlık çelişkisi utanç vericidir! – Alman vatandaşlığına geçen 16 yeni vatandaş icin tören düzenleyen Başbakan Merkel, bunu fırsat bilerek, göcmenleri Alman vatandaşı olmaya çağırdı ve medyada şu sözlerle yer aldı: “Daha çok insanın Alman vatandaşı olmasını istiyoruz.”

26.01.2009 Uyum alanındaki eksiklikler etnik kökene bağlanamaz! – Berlin Nüfus ve Gelişme Araştırmaları Enstitüsü, farklı göçmen gruplarının uyum alanındaki gelişmelerinin incelendiği güncel bir araştırmayı kamuoyuna duyurdu. Araştırmada, uyum sağlamanın ölçüsü olarak başta eğitim durumu, işsizlik oranı, vatandaşlık durumu, serbest meslek sahiplerinin oranı, devlet yardımlarından bağımlılık, karışık evlilikler olmak üzere bir dizi ölçüt göz önüne alınmış.

15.12.2008 Aşırı Sağın şiddetine karşı savaş çok yönlü olarak yürütülmelidir! – Geçtiğimiz cumartesi akşamı özel konutunun önünde bıçaklanan Passau kenti emniyet müdürü Alois Mannichl’in yaşamı kıl payı kurtarılabildi. Suikastın, aşırı sağcıların bir intikam eylemi olduğu sanılıyor.

09.12.2008 Yanarak ölen ilticacı Oury Jalloh davasında verilen karar bir skandaldır – Alman hukuk devleti açısından birçok soru yanıt beklemektedir! – Dessau-Roßlau yerel mahkemesinin verdiği karara göre, Afrikalı ilticacı Oury Jalloh’un ölümüyle ilgili mahkeme önüne çıkarılan iki zanlı polis beraat etmiştir. 2005 yılı başında henüz 23 yaşında olan Oury Jalloh, elleri ve ayakları bağlı bir şekildeyken, bir polis karakolunda korkunç eziyet çekerek yanarak ölmüştü.

28.11.2008 Alevilerin haklı eşitlik istemleri bir an önce yasal güvencelerle sağlanmalıdır!

17.11.2008 Cem Özdemir’i kutluyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum! – Yeşillerin tutarlı bir vatandaşlık politikası izlemelerini bekliyorum!

06.11.2008 Boş sözlerle uyum politikası yapılmaz!

11.09.2008 Göçmenler Almanya’ya Kırmızı Kart Gösteriyorlar! – Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü – OECD’nin son göç raporu Federal Almanya’nın göçmenler arasında beğenirliğini gün geçtikçe daha da yitirdiği sonucuna varıyor.

01.09.2008 Aşırı sağ hafife alınamaz, tam aksine mücadele gerekir! – Geçtiğimiz üstüste iki hafta sonunda, Saksonya-Anhalt Eyaleti’nde iki insan öldürüldü Neonziler tarafından.

28.08.2008 Vatandaşlığa alınma köklü kolaylaştırılmalıdır!

09.06.2008 Alman vatandaşlığını kaybedenlerin çocukları Alman vatandaş kalacak!

02.06.2008 Gerçek uyum her alanda katılım gerektirir!

15.01.2008 Uyum politikasındaki Alman-Fransız işbirliği, göçmenlerin tamamen eşit haklara kavuşmasını sağlamalı!

21.11.2007 Sosyal bölünme ve ayrım yerine uyum!

23.10.2007 Dil testleri eşlerin birleşimini zorlaştırmakta ve etnik ayırımcılık yaratmaktadır!

12.07.2007 Federal Hükümetin hazırladığı uyum zirvesinin, göçmenleri alibi olarak kullanmasına izin verilmemesini destekliyorum!

18.06.2007 Göçmenlerin Hakları için gerçek mücadele DIE LINKE. (SOL PARTİ)’den!

23.05.2007 Anayasal hak olan din özgürlüğü Müslümanlar için de geçerlidir!

23.04.2007 Schleswig Holstein Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Stegner’in çifte

vatandaşlık girişimi desteklenmelidir!

22.03.2007 Almanya’nın şeriatcı hakime ihtiyacı yok!

21.03.2007 Eğitimde şans eşitliğinin sağlanması için Alman okul sisteminin

değişmesi kaçınılmazdır

13.03.2007 Hükümet “oturma izni” için planladığı değişiklikler ile göz boyuyor!

27.02.2007 Federal Almanya yabancılar yasası kapsamında planlanan

değişiklikler, göçmenlerin uyumuna aykırı!

11.01.2007 Göç Politikasında eşit işlem ilkesini gerçekleştirmek gerek!

21.11.2006 Eyalet İçişleri Bakanları, oturma izni olmayan mültecilere çifte

standart uygulamaya karar verdi!

31.10.2006 Türkiye ve Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasından

45 yıl sonra

05.09.2006 Din özgürlüğü ilkesi teröre karşı mücadelede de geçerli olmalıdır!

14.07.2006 Uyum zirvesinin sunduğu fırsatlar değerlendirilmelidir

11.07.2006 Uyum politikasında SPD, CDU’ya uymaktadır

20.06.2006 Alman mülteci politikasında sert çıkış

14.06.2006 Dil kurslarına destek şart!

07.06.2006 Dışlama ve ırkçılığa karşı yasa geciktirilmemelidir!

22.05.2006 Giyasettin Sayan’a yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum!

16.05.2006 Eğitim eksikliği Almanya’nın büyük sorunudur.

08.05.2007 Alman vatandaşlığına geçişi zorlastırmak yanlış!

26.04.2006 Alman okul sisteminde reformlar ile eşit eğitim olanağı sağlanmalı!

19.04.2006 Aşırı sağcı eylemler daha ağır cezalandırılmalı ve toplumca

yadırganmalıdır!

05.04.2006 Sosyal durumu zayıf olan öğrencilerin itildiği „Hauptschule“ler

eğitim sisteminden kaldırılmalıdır!

21.03.2006 Koch ve benzerleri göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerini

engellemeye çalışıyorlar!

09.03.2006 Almanca dil kurslarına getirilecek kısıtlamalar Almanya’daki uyuma

zarar verecektir!

22.02.2006 Alman eğitim sistemine büyük tokat!

13.01.2006 Almanya ivedi olarak ırkçılığa ve ayırımcılığa karşı yasayı

yürürlüğe koymalıdır.

09.01.2006 Yaptırım politikası Almanya’daki göçmenlerin uyumuna zararlıdır.

22.12.2005 Almanya’daki göçmenlere eşit hak, eşit şans ve eşit uygulama

sağlanmalıdır!

  1. Türkiye

12.10.2009 Türkiye Ermenistan yakınlaşması ve Azerbaycan – Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluga yakışır bir düzeye gelmesi, her iki ülke için de son derece yararlı olacaktır. Bunun için iki ülke arasında günümüze değin süregelen gerginliğe neden olan sorunların biran önce çözümü gerekmektedir.

11.09.2009 Özgür Basın ve Bağımsız Yargı olmaksızın – Doğan Grubu`na yazılan 3,7 Milyar TLlik (1.74 milyar Euro) vergi cezaları ile, hükümet yanlısı olmayan büyük bir medya gurubu susturulmak istenmektedir.

02.09.2009 Türkiye nereden yönetiliyor ? – Kardeş ve dost ülke Azerbaycan’a Başbakan’nın verdiği güvence unutuldu mu?

26.08.2009 Orman yangınlarına karşı bölgelerüstü ve Avrupa Birliği çapında daha iyi iletişim ağı kurulmalı ve kundakçılığa ağır ceza verilmelidir! – Yıldan yıla gittikçe daha korkunç hal alan Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye’deki orman yangınları, bugüne değin yangınlara karşı yeterli donanımın olmadığını ve bu felaketlerin engellenmesi konusunun ulusal anlamda ihmal edildiğini gösteriyor.

04.08.2009 Manisa Çal Dağı’ndaki doğa katliamı ivedi olarak engellenmelidir! – Türkiye’deki ve Avrupa Birliği ülkelerindeki doğayı koruma örgütleri bu doğa katliamına karşı ortak hareket etmelidirler.

16.07.2009 Pasaport ücretlerinde yüzde 50 lik artış kabul edilemez! – Türkiye Maliye Bakanlığı’nın aldığı bir karara göre, aralarında pasaport alma ve uzatma da bulunmak üzere birçok bürokratik işlemler için alınacak ücretlere yüzde 50 zam yapılmıştır.

17.06.2009 Sahte Belgelerle kamuoyunu yanıltan Zahid Akman’ın RTÜK başkanlığından derhal istifa etmesi gerekir! – Deniz Feneri skandalının önde gelen isimlerinden RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın, Almanya’ya girişinin sakıncalı olmadığını gösterdiğini iddia ettiği belgenin sahte olduğu anlaşılmıştır.

28.05.2009 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı büyük bir şükran duygusuyla son yolculuğuna uğurladık! – 18 Mayıs 2009 günü uluslararası üne sahip büyük bir insanı, Prof. Dr. Türkan Saylan’ı son yolculuğuna uğurladık.

22.01.2009 Türkler, Avrupa Birliği’nin çelişkili ve iki yüzlü politikasından artık bıktılar! – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere dört yıl aradan sonra 18 Ocak 2009 günü yeniden Brüksel’e gitti.

28.11.2008 Alevilerin haklı eşitlik istemleri bir an önce yasal güvencelerle sağlanmalıdır! – Son günlerde Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer alan konulardan biri, Alevi inançlı vatandaşlara toplumun her alanında eşit davranılması için yapılan gösteri ve girişimlerdir.

19.09.2008 Almanya’daki karardan sonra Deniz Feneri Skandalının Türkiye boyutu önemle incelenmelidir! – Alman Savcılığı Deniz Feneri skandalını ülkenin en büyük sahtekarlık olayı olarak belirlemiştir

11.09.2008 “Deniz Feneri” benzeri soygunlara yasal önlemlerle artık izin verilmemeli ve sorumlular ağır cezalara çarptırılmalıdır ! – Frankfurt`da görülmekte olan “Deniz Feneri” skandal davasına ilişkin görüşlerimi mahkeme sonuçlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyordum. Ancak “Deniz Feneri” davasında tutuklu bazı yetkililer suçlarını kabul ederek, yaptıkları rezaletlerle ilgili mahkemeye açıklamalarda bulundular. Ne var ki sorgulamada henüz perde arkasında ortaya çıkmamış bazı gerçeklerin saklandığı kuşkusu var.

03.09.2008 Türkiye’deki Mor (Aziz) Gabriel Manastarı korunmalıdır! – Çevrede bulunan üç Kürt köyünün muhtarı, Mor Gabriel Manastarı’nın üzerinde bulunduğu arazide hak iddia etmekte. Manastır, Türkiye’deki Süryani Hırstiyanlar’ın ruhani merkezidir. Mor Gabriel’de halen 75 kadar rahip, rahibe ve öğretmenin yanısıra, Süryanice-Aramice Dil Topluluğu’na dahil Turoyo dili eğıitimi gören 30 kadar öğrenci yaşamaktadır.

03.06.2008 Türkiye’de Kürtlerin kültürel hakları konusunda yapılan açılım sevindiricidir! – Türkiye’de yapılan bir yasa değişikliği sonucu bundan sonra TRT üzerinden 24 saat Kürtçe yayın yapılabilecektir. Günümüze değin yapılan bu tür yayınların süreleri çok kısıtlıydı.

21.03.2008 Aydınlardan elinizi çekin ! – Tüm yaşamı boyunca gerçek anlamda demokratik, tam bağımsız, kalkınmış ve onurlu bir Türkiye için çalışmış aydınlardan elinizi çekin !

17.03.2008 Türkiye`nin uzlaşma kültürüne ve istikrara gereksinimi var ! – Adalet ve Kalkınma Partisi`nin kapatılma istemi Türkiye`nin gündemini uzunca bir süre değiştirecektir.

9. 4. Vatandaşlık

06.07.2009 Birlik partileri hala eski çizgilerinde ısrarlılar! – Uyum Zirveleri ve İslam Konferanslarıyla ancak göz boyandığı kanıtlandı!

14.05.2009 Federal Almanya Hükümeti’nin vatandaşlık çelişkisi utanç vericidir! – Alman vatandaşlığına geçen 16 yeni vatandaş icin tören düzenleyen Başbakan Merkel, bunu fırsat bilerek, göcmenleri Alman vatandaşı olmaya çağırdı ve medyada şu sözlerle yer aldı: “Daha çok insanın Alman vatandaşı olmasını istiyoruz.”

14.01.2009 Almanya, göçmenlerin demokratik katılımlarına ilişkin Avrupa standartlarını görmemezlikten geliyor! – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Strasburg’daki 25 Haziran 2008 tarihli “Avrupa’da Demokrasinin Durumu” konulu 24. oturumunda, göçmenlerin demokratik katılımının Avrupa’daki demokratik yaşam için ne derece önemli olduğunun altı çizilmiştir.

28.08.2008 Vatandaşlığa alınma köklü kolaylaştırılmalıdır! – Berlin Eyaleti’nin, vatandaşlık yasasının değiştirilmesi yönünde Eyaletler Meclisi’ndeki girişimini yürekten destekliyorum. Olabildiğince çok sayıdaki eyaletin, Kırmızı-Kırmızı koalisyon tarafından yönetilen Berlin’in bu girişimine katılacağını umuyorum.

14.07.2008 Avrupa Parlamenterler Meclisi çifte vatandaşlığı istedi! – Bu defa demokrasi ve insan hakları bakımından Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkeleri hesap verecekler!

09.06.2008 Alman vatandaşlığını kaybedenlerin çocukları Alman vatandaşı kalacak! – Baverya İdari Mahkemesi’nin aldığı bir karara göre, Alman vatandaşı olduktan sonra tekrar Türk vatandaşlığına geçen ve bu nedenle Alman vatandaşlığından çıkarılan kişilerin 18 yaşından küçük çocukları, Alman vatandaşlığını kaybetmeyecektir.

02.06.2008 Gerçek uyum her alanda katılım gerektirir! – Berlin Humboldt Üniversitesi, Almanya’da federal çapta uygulanması düşünülen yeni bir vatandaşlığa geçiş testini hazırladı.

08.03.2006 Almanca dil kurslarına getirilecek kısıtlamalar Almanya’daki uyuma zarar verecektir! – Basında yer alan haberlere göre Federal İçişleri Bakanı Hrıstiyan Demokrat Schäuble göçmenlere verilen Almanca dil kurslarına yönelik büyük kısıtlamalar gerçekleştirmeyi düşünmektedir.

9. 5. Savunma Komisyonu

05.03.2008 Wehrbericht ist eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung! – Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Reinhold Robbe, hat eindringlich die “untragbaren Zustände” in der Unterbringung und Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten kritisiert.

9. 6. AB Türkiye İlişkileri

03.04.2009 Türkiye’de muhaliflere uygulanan baskılar Avrupa Konseyi raporunda yer alacak – Bilindiği gibi Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan denetleme komisyonu, Türkiye’deki demokrasi, insan hakları bağımsız yargı, azınlık hakları, özgür medya gibi konuları yakından izleyerek bir rapor hazırlamaktadır.

22.01.2009 Türkler, Avrupa Birliği’nin çelişkili ve iki yüzlü politikasından artık bıktılar! – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere dört yıl aradan sonra 18 Ocak 2009 günü yeniden Brüksel’e gitti.

06.11.2008 AB Komisyonu’ndan Hırvatistan’a yakında üyelik sinyali – Türkiye’deki reformların aksamasına eleştiri – AB Komisyonu, 2008 Avrupa Birliği Genişleme Raporu’nu dün açıkladı. Raporda, Hırvatistan’daki gelişmeler övülerek, reformların bu tempoyla sürdürülmesi halinde üyeliğin 2010 yılında gerçekleşebileceği ifade edilmektedir.

18.08.2008 Tuzla Tersaneleri’ndeki çalışma şartları Kopenhag Kriterleri’ne tamamen aykırıdır! – Tersanelerdeki ölümler insan hayatını hiçe sayan sorumsuz bir tutumun sonucudur!

22.07.2008 Fransa çifte standartlı referendum kararı aldı! – Sarkozy Türkiye’nin AB yoluna bir engel daha koydu

23.05.2008 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’yi 2008 yılını “Reform Yılı” yapmaya çağırdı! – Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz Çarşamba günü büyük bir çoğunlukla yeni Türkiye Raporu’nu kabul etti. Rapor, Türkiye’deki güncel politik ve toplumsal konuları oldukça dengeli bir şekilde değerlendirmektedir.

13.02.2008 CSU, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı polemik yapıyor! – CSU Parti Başkanı Erwin Huber, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln’de yaptığı açıklamaları öne sürerek, Türkiye ile sürdürülen Avrupa Birliği müzakerelerinin iptal edilmesini istedi.

15.11.2007 Sarkozy’nin tekbaşına çıkışları Fransa‘yı AB içinde izole olma tehlikesine sokmaktadır! – Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında Fransa Devlet Başkanı Sarkozy, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesine karşı olduğunu yeniden sert bir şekilde dile getirdi.

07.11.2007 İlerleme raporlarında AB aday ülkelerinin yavaşlayan reform temposu eleştiriliyor! – Dün açıklanan Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin ilerleme raporlarında, genel bir duraklama görülmektedir. Türkiye’deki gelişmelerin de ele alındığı raporda, özellikle düşünce özgürlüğünün yetersizliği ve azınlıkların durumu eleştirilmektedir.

06.08.2007 Türkiye ile tam üyelik görüşmeleri antlaşmalara uygun olarak kararlılıkla sürmelidir! – Federal Hükümet Almanyanı`nın çıkarlarına ve dış itibarına zarar veren CSU açıklamalarına artık son vermelidir !

9. 7. Almanya Türkiye İlişkileri

14.05.2009 Federal Almanya Hükümeti’nin vatandaşlık çelişkisi utanç vericidir! – Alman vatandaşlığına geçen 16 yeni vatandaş icin tören düzenleyen Başbakan Merkel, bunu fırsat bilerek, göcmenleri Alman vatandaşı olmaya çağırdı ve medyada şu sözlerle yer aldı: “Daha çok insanın Alman vatandaşı olmasını istiyoruz.”

11.02.2009 Mesut Özil’e Almanya’nın Milli Futbol Takımında başarılar dilerim! – Werder Bremen takımında federal ligde oynayan ve Almanya’da büyümüş olan Alman-Türk futbolcu Mesut Özil, Almanya’nın milli takımında oynamaya karar verdi.

11.09.2008 Göçmenler Almanya’ya Kırmızı Kart Gösteriyorlar! – Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü – OECD’nin son göç raporu Federal Almanya’nın göçmenler arasında beğenirliğini gün geçtikçe daha da yitirdiği sonucuna varıyor.

02.06.2008 Gerçek uyum her alanda katılım gerektirir! – Berlin Humboldt Üniversitesi, Almanya’da federal çapta uygulanması düşünülen yeni bir vatandaşlığa geçiş testini hazırladı.

31.12.2007 Alevilere Yapılan Haksızlığı Kınıyorum! – ARD’de yayınlanan “Tatort” adlı dizide çok büyük bir genelleme yapılarak, Aleviler son derece rencide edilmişlerdir.

9. 8. Eğitim Politikası

25.11.2008 Okullarda Türkçe dersi uyumu destekler! – Birlik 90 / Yeşiller partisinin Eşbaşkanı Cem Özdemir, kullarda Türkçe dersinin daha fazla sunulması gerektiğini savunmuştur.

22.09.2006 Federal Cumhurbaşkanı Köhler’in “Berlin Konuşması” eğitimde şans eşitliği gereğini vurgulamaktadır! – Federal Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, Berlin’de bir okulda yaptığı geleneksel “Berlin Konuşmasıyla” Almanya’nın eğitim politikasını sert bir dille eleştirdi. Köhler, Almanya gibi zengin bir ülkede, öğrencinin okuldaki başarısının sosyal konumuna bağlı olmasının utanç verici olduğunu belirtti.

9. 9. Eşit Haklar

07.06.2006 Dışlama ve ırkçılığa karşı yasa geciktirilmemeli!

23.03.2006 İslam dini, inanç konusunda zorlamayı asla öngörmez! – Basında geniş yankı bulan haberlere göre, Afganistan’da bulunan 41 yaşındaki Abdul Rahman, İslam dininden çıkarak Hrıstiyan dinine geçmesi nedeniyle mahkeme tarafından ölüm cezası ile yargılanmaktadır. Öncelikle bu olayın bende büyük şaşkınlık ve üzüntü yarattığını belirtmek isterim.

09.02.2006 İslam düşmanı karikatür olayına şiddet içeren tepkiler son bulmalıdır!

22.12.2005 Almanya’ daki göçmenlere eşit hak, eşit şans ve eşit uygulama sağlanmalıdır! – İtalya ve Federal Almanya arasında yapılmış olan “İş Gücü Alma Anlaşması” nın geçtiğimiz günlerde ellince yıl dönümüydü. Bu anlaşma sonucu kendilerine ihtiyaç duyulan binlerce genç insan iş gücü olarak Almanya’ya getirildi.

9. 10. Diğer konular

16.10.2009 Almanya Parlamentosu’ndaki görevim sona eriyor. İlginize candan teşekkürler

07.10.2009 Türk Alman Merkezi Prof. Dr. Hakkı Keskin’e Milletvekili olarak yaptığı çalışmalardan ötürü onur ödülü verdi.

02.10.2009 ADD Berlin Brandenburg ödül töreni – Almanya Atatürkçü Dernekleri Birliği’nin 2009 yılı onur ödülü 22.09.2009 tarihinde Prof. Dr. Hakkı Keskin’e verildi!

21.09.2009 Pazar günü herkes seçime!

01.09.2009 SPD Hessen’de yapılan yanlışlardan ders çıkarmalı! – Türingen, Saksonya ve Sar Havzasın‘daki Eyalet Meclisi seçimleri, Siyah-Sarının seçmenler tarafından istenmediği sonucunu ortaya koydu.

27.08.2009 Hollandalı aşırı sağcılar İslam karşıtı politikalarını sürdürüyor! – Uzun zamandır Dünyaya açık ve özgürlükçü yanıyla ün yapmış Hollanda Demokrasisi bilindik doğru yolundan saptı. Son yıllardaki İslam ve göçmen karşıtı kışkırtıcı kampanyalar ülkede gittikçe arttı ve yoğunluk kazandı.

26.08.2009 Orman yangınlarına karşı bölgelerüstü ve Avrupa Birliği çapında daha iyi iletişim ağı kurulmalı ve kundakçılığa ağır ceza verilmelidir! – Yıldan yıla gittikçe daha korkunç hal alan Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye’deki orman yangınları, bugüne değin yangınlara karşı yeterli donanımın olmadığını ve bu felaketlerin engellenmesi konusunun ulusal anlamda ihmal edildiğini gösteriyor.

28.05.2009 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı büyük bir şükran duygusuyla son yolculuğuna uğurladık! – 18 Mayıs 2009 günü uluslararası üne sahip büyük bir insanı, Prof. Dr. Türkan Saylan’ı son yolculuğuna uğurladık.

   1. “Deniz Feneri” benzeri soygunlara yasal önlemlerle artık izin

verilmemeli ve sorumlular ağır cezalara çarptırılmalıdır !

03.09.2008 Türkiye’deki Mor (Aziz) Gabriel Manastarı korunmalıdır!

01.09.2008 Aşırı sağ hafife alınamaz, tam aksine mücadele gerekir!

18.08.2008 Tuzla Tersaneleri’ndeki çalışma şartları Kopenhag Kriterleri’ne

tamamen aykırıdır!

08.08.2008 Almanya’da okullarda ibadethane yoktur. Hatta Federal Anayasa Mahkemesi dini sembollerin sınıflarda bulundurulmasını yasaklamıştır.

29.07.2008 İnsanlık suçu terör kayıtsız şartsız kınama ve mücadeleyi gerektirmektedir!

21.07.2008 Ağrı’ya giden Avrupalı Türk kökenli milletvekilleri üç Alman rehinenin serbest bırakılmasına sevindiler

06.06.2008 Anayasa Mahkemesi Kararlarına herkes saygılı olmalıdır!

03.06.2008 Türkiye’de Kürtlerin kültürel hakları konusunda yapılan açılım sevindiricidir.

21.05.2008 Radio Multikulti’nin kapatılması engellenmelidir

31.03.2008 İslam fobisi ve aşırı sağ Almanya’daki sosyal barışı tehdit ediyor!

21.03.2008 Aydınlardan elinizi çekin!

17.03.2008 Türkiye`nin uzlaşma kültürüne ve istikrara gereksinimi var!

26.02.2008 Christofias’ın Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı seçilmesiyle adanın birleşebileceği yönünde yeni umut doğdu!

14.02.2008 Sivas’ta 35 insanımızın anısı abideleştirilsin!

31.12.2007 Alevilere Yapılan Haksızlığı Kınıyorum!

19.12.2007 Türkiye Araştırmalar Merkezi ve Müdürü Prof.Dr. Faruk Şen’e yönelik suçlamalar asılsız çıktı! – Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) ve Müdürü Prof. Faruk Şen daha önce usulsüz harcamalar yapmış olmakla suçlanmıştı. Vakfın Denetleme Kurulu Başkanı Armin Laschet ve Denetleme Kurulunda yer alan diğer Kuzey Ren Vesfalya Parti Meclis Grupları yaptıkları araştırma sonucu, bu suçlamaların yanlış ve asılsız olduğunu açıkladılar.

03.12.2007 Magdeburg’daki aşırı sağ şiddet cezaların artırılması gerektiğini yeniden kanıtlıyor!

22.11.2007 Mölln vahşetiniden 15 yıl sonra verilen mesaj yanlıştır!

12.09.2007 Türkiye Anayasasına ilişkin öneriler.

29.08.2007 Türkiye demokratik olgunluğunu kanıtlamıştır!

28.08.2007 Yanan orman alanlarına konut yapılması AB yasalarıyla yasaklanmalıdır!

05.07.2007 Köln’de Cami Yapımı Kültürel Bir Zenginliktir!

24.05.2007 Siyasi İstemler Terörün Özürü Olamaz!

09.05.2007 Dağlık Karabağ sorununa barışcıl çözüm aranmalıdır!

19.04.2007 Türkiye’deki radikal dinci akım engellenmelidir!

31.03.2007 “Avrupa’daki Türkiye Kökenli Milletvekilleri Kuzey Kıbrıs Zirvesi”

Ortak Açıklama

07.03.2007 Diaspora Ermeni lobisinden yeni atak – Diaspora Ermeni lobisi pervasızlığını artırarak sürdürüyor. “Almanya Ermeni Konseyi” Federal Almanya Parlamento Sol Parti Meclis gurubu Yönetim Kurulu üyelerine ve milletvekillerine çağrıda bulunarak, benim sözde “Ermeni Soykırımı konusunda” görüşlerimi aynen koruduğumu, aşırı Türk milliyetcisi ve bağnaz olduğumu, sol parti Meclis gurubundan atılmamam halinde bana karşı protestolarını sürdüreceklerini” yazıyorlar.

19.01.2007 Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesi barış sürecine yapılan kasıtlı bir

saldırıdır!

01.12.2006 Dr. Lale Akgün (SPD), Markus Löning (FDP), Hakkı Keskin

(Sol Parti) ve Rainder Steenblock (Yeşiller) tarafından yapılan “AB ve Türkiye İlişkilerindeGüncel Gerilimler ve Kıbrıs Sorunu“ konusunda ortak basın konferansı

10.09.2006 Sabine Christiansen’e açık mektup “Allah hangi dine sahip? “

konulu sunduğu proğrama eleştiri.

09.02.2006 İslam düşmanı karikatür olayına şiddet içeren tepkiler son bulmalıdır

31.01.2006 Danimarka’da İslam düşmanı kesimler kültürler arası çatışmayı

körüklüyor.

10. Görev Gezilerim

Haziran 2009 İstanbul ve Ankara’da çeşitli politikacı ve gazetecilerle aktuel politik konular hakkında görüşme.

Nisan 2009 Avrupa Konseyi toplantısına katılım. Konuşma: Gürcistan Rusya diyaloğu

Mart 2009 Ispanya Valensia’ da oturum

Mart 2009 Carakas ziyareti, Almanya Büyükelçisi ile görüşme

Februar 2009 Kolombiya ziyareti, Kardeş partilerin Genel parti toplantısına katılım

Januar 2009 Bremen’de Konferent IG- Metall sendikanın üyeleriyle bir toplantı düzenlendi. Toplantının konusu ekonomik kriz, otomobil endüstrideki kriz, işsizlik…

Dezember 2008 Göç Hareketleri Komisyonu, Mülteci ve yerli halkın sorunları

September 2008 Antakya Belediye Başkanının daveti üzerine Temsilciler Heyeti’nin Antakya Gezisi

Oktober 2008 Urfa Belediye Başkanının daveti üzerine Temsilciler Heyeti’nin Urfa Gezisi

Ekim 2008 Azerbeycan devlet başkanı seçiminde gözlemci

Ekim 2008 Azerbeycan devlet başkanı seçim öncesi durum denetcisi

Ekim 2008 Romanya’ya Delege gezisi

Haziran 2008 Özbekistan ve Türkmenistan’a Delegegezisi

Mayıs 2008 Avrupa Parlamenterler Meclisi uygulamaları denetleme

komisyon Kiev’de

Mayıs 2008 Sol Parti Avrupa sorumlusu milletvekilleri ile Türkiye gezisi

Nisan 2008 2. Girne Zirvesi

Nisan 2008 Azerbeycan’da (Bakü’de) uluslararası yapilan bir konferensa Davet

Mart 2008 Brüksel’de gerçekleşen Göçkomisiyonu toplantısına katılım.

Ekim 2007 Ankara ziyateti

Ekim 2007 Mosova’ya delege gezisi

Ağustos 2007 Kazakistan’da seçim gözcüsü

Temmuz 2007 Türkiye’de seçim gözcüsü

Haziran 2007 Batı Avrupa Birliği’nin Washington ve New York’a bilgilendirme gezisi

Mart 2007 AB’ nin kuruluşunun 50. yılı nedeniyle Roma’ya delegasyon Gezisi

Kasım 2006 Sol Parti Meclis Grubu’nun Hindistan’a delegasyon gezisi

Ekim 2006 Federal Parlamento İnsan Hakları Komisyonu ile

Özbekistan’a delegasyon gezisi

Ekim 2006 Başbakan Merkel’in Türkiye’ye delegasyon gezisine Sol

Parti Meclis grubu milletvekili olarak katılım

Eylül 2006 İstanbul’da Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili sempozyumda

misafir konuşmacı

Haziran 2006 Federal Parlamento Avrupa Konseyi’nin Hırvatistan’a

delegasyon gezisi

Mart 2006 Paris’te Fransız parlamentosunda ortak oturum

Şubat 2006 Avrupa Konseyi’nin Avusturya’ya delegasyon gezisi

11. Seçim Bölgesindeki Çalışmalarım

Seçim bölge bürosu Tempelhof- Schöneberg’de bulunmaktadır. Danışma günüm ayda bir gündür, ayrıca hafta içi hergün bürodaki elemanıma başvurular yapılabilinmektedir. Dernekler ile irtibat kurulmakta, vatandaşların girişimleri ve göç konulu projeler desteklenmektedir

10.12.2008 Federal Almanya Parlamentosu ziyareti – Berlin’de bulunan ceşitli Türk derneklerinden üyeler benim davetim üzerine parlamentoyu ziyaret ettiler.

02.07.2008 Seçim Bölgesi Büromuzda- halkla ve TBB yönetim kurulu üyeleriyle çifte vatandaşlık ve yum konularina ilişkin Görüşme.

23.06.2008 Huzur-Buluşma-Merkezi’ziyaret – Berlin Schöneberg’de bulunan bu merkez, elli yaş üzerindeki vatandaşlarımıza 2005 yılından bu yana kısıtlı olanaklarıyla çok yönlü danışmanlık, bilgilendirme ve kültürel hizmetler sunmaktadır. Proje yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Hakkı Keskin, ayrıca merkezin hizmetlerinden yararlanan vatandaslarımızla da görüşme imkanı buldu.

13.04.2008 Straßburg’ a bilgilendirme gezisi

10.02.2008 Türkiyemspor’u ziyaret

28.09.2007 Stadtteilzentrum Steglitz e.V. ziyaret – Cuma günü Lankwitz/Lüdeckestraße’deki komşuların buluşma merkezi olan ve çeşitli kursların sunulduğu Halk Köşesi’ni (Stadtteilzentrum Steglitz e.V.) ziyaret ettim.

26.09.2007 İş piyasasındaki “canlanma” göçmen kökenlilere de bir şans sunuyor mu? – Bu konu aşağıdaki katılımcılarla tartışıldı.
Hakkı Keskin, Federal Almanya Parlamentosu Sol Parti Milletvekili
Elke Breitenbach, Berlin Eyalet Parlemantosu Sol Parti Milletvekili
Ahmet Ersöz, Türk-Alman İşadamları Birliği Berlin- Brandenburg (TDU)

24.09.2007 Kreuzberg’deki Türk Huzur Evi’ni ziyaret

11.07.2007 Yorkstraße Pazarını ziyaret

12. Sunumlar/ Tartışmalar

15.10.2009 Hamburger Abendblatt – Assimilierung ist die beste İntegration

15.10.2009 Dünya – TGD Schlıy ‘nin „Almanlaştırma „ düşüncesine sitem ediyor.

15.10.2009 Hürriyet – ATT kurultayı Berlin de başladı

15.10.2009 Hürriyet – Çeşitlilik kazançtır

25.09.2007 Konu: “İş piyasasındaki canlanma göçmen kökenlilere de bir şans sunuyor mu?“ (diğer konuşmacılar: Elke Breitenbach, BerlinParlamentosu milletvekili; Ahmet Ersöz, TDU; tartışmayı yöneten: Dr. Özcan Ayanoğlu)

08.07.2009 Prof. Keskin’in „Alman Türk Perspektifleri“ adlı kitabının Avrupa Akademisinde tanıtımı.

   1. Konu: “10 yıllık ortak eğitim veren okullar göçmen kökenli çocuklara daha iyi perspektifler sunuyor mu?“(diğer konuşmacılar: Carola Bluhm, Berlin Parlamentosu Sol Parti Grubu Başkanı; Safter Çınar, TBB Sözcüsü; tartışmayı yöneten: Semih Kneipp)

16.02.2007 Almanya’da Neler Oluyor? – Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (HADD) düzenlediği bir Toplantı

15.01.2007 Almantürkler Türkiye ile Almanya arasında köprümü yoksa engel mi?

06.12.2006 Bilgilendirme toplantısı – EM-DER Dernek Lokalinde F.Almanyanın Yeni Vatandaşlık Yasasının 25. Maddesi nedeniyle Alman vatandşlığını kaybeden binlerce türk kökenli vatandaşımızın sorununu ele alan bir toplantı düzenlenmistir.

02.12.2006 Almanya Parlamentosunda kültür çeşitliliğine dayali deneyimler.

18.10.2006 Avrupa yolunda Türkiye.

15.08.2006 Diskurs Kreativ: “Türkiye’nin AB üyeliğinin içerdiği riskler ve

fırsatlar“ (tartışmayı yöneten: Felix Lederle)

28.04.2006 Politik ve sosyal perspektiflerle Avrupa ve Türkiye, Alman bakışaçısıyla değerlendirme, Marmara-Üniversitesi, Istanbul

16.02.2006 Avrupa „Sınırlar nerede?“, Rosa-Lüxemburg-Stiftung“

Dateien:

dokumentation_4_jahre_bundestag_auf_deutsch_16.10.2009.doc

arbeitsdokumentation_auf_tuerkisch_16.10.2009.doc