Özgeçmiş

Prof. Dr. Hakkı Keskin

1943 yılında Trabzon/Maçka’da doğdu. İlk okulu Tercan/Sarıkaya köyünde, ortaokulu Tercan`da ve lise öğrenimini Erzincan’da tamamladım. Erzincan Lisesi’nden 1964 yılında mezun oldum. 1964 yılı Noel bayramında Almanya’ya yüksek öğrenim için geldim. 1966-67 yıllarında Hamburg Üniversitesi hazırlık öğrenimini tamamladım. 1967 kış döneminde Hamburg Üniversitesi Siyaset Bilimi (Politikwissenschaft) öğrenimine başladım. ve izleyen dönemde Berlin Hür Üniversitesi’de (Freie Universität) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyasal Bilgiler okudum ve aynı fakültede Siyasal Bilgiler ve Ekonomi doktorasını 1976’da aldım. (Dr. rer. pol.). 1977 de Türkiye’ye döndüm ve Türkiye’nin 5 yıllık kalkınma planları ve ekonomik gelişmesi üzerine araştırmalar yaptım. 1979 yılında Başbakan Ecevit döneminde Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalıştım. 1980’de siyasi nedenlerden dolayı Almanya’ya döndüm. Berlin İdare ve Hukuk Yüksek Okulu’nda bilimsel uzman olarak görev aldım ve Berlin İçişleri Senatörü Peter Ulrich’in yabancılar politikası danışmanlığını yaptım. Eylül 1982 den itibaren Uygulamalı Hamburg Üniversitesi Sosyal Pedagoji Fakültesi’nde Siyasal Bilgiler ve Göç Politikası kürsüsünde öğretim üyesi olarak görev aldım. Şubat 1993 yılında çifte vatandaş olarak Alman vatandaşlığını aldım. Eylül 1993- Eylül 1997 yıllarında Alman kökenli olmayan ilk kişi olarak, Hamburg Eyalet Parlamentosu’na milletvekili seçildim. Kendi isteğimle bir sonraki seçimlerde yeniden aday olmadım. 18 Eylül 2005 tarihinde Federal Almanya Parlamentosu milletvekilliğine seçildim. Sol Parti meclis grubunda Federal Almanya Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu üyesi ve İçişleri Komisyonu yedek üyesi olarak görev aldım. Aynı zamanda Avrupa Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçildim. Ayrıca Sol Parti’nin Avrupa Birliği Genişleme Görevlisi oldum. Berlin ve Hamburg doğumlu iki kızım var.

Fahri Çalışmalarım

1968 -1971 yılları arasında “Almanya Türk Öğrenciler Federasyonu” (ATÖF)’ün başkanlığını yaptım ve Almanya’daki öğrenci hareketlerinde aktif rol aldım. Türkiye’deki siyasi gelişmelere yönelik eleştirilerim nedeniyle 1970 ve 1971 de Türk vatandaşlığından çıkartıldım. Bu olay Türkiye’de ve uluslararası düzeyde geniş protestolara yol açtı. Avukatlarım Uğur Mumcu ve uğur Alacakaptan’ın da desteğiyle Türk vatandaşlığını her iki davayıda kazanarak geri aldım. 1972-1977 yıllarında “Halkçı Devrimci Birliği Berlin” ve “Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu” (HDF)’in kurucularındanım. Bugün “Hamburg Türk Toplumu” ismini taşıyan, “Hamburg Türkiye Göçmenler Birliği” (TGH)’nin kurucularındanım ve Mart 1986- Mayıs 1998 döneminde bu kuruluşun başkanlığını yaptım. Aralık 1995 tarihinde kurulan ve günümüzde 230 derneğin üyesi olduğu “Almanya Türk Toplumu” (TGD)’nin kurucularındanım. Kuruluşundan Ekim 2005 tarihine değin TGD genel başkanlığını yürüttüm. Ekim 2005 tarihinde Federal Almanya Parlamentosu’na seçildiğim için TGD genel başkanlığı görevinden ayrıldım. TGD onursal başkanlığına seçildim. 2004-2006 yıllarında “BürgerStiftung Hamburg”(Hamburglu Yurttaşlar Vakfı) komisyon üyeliğini yaptım. 2004 yılında “Hamburg Göç Komisyonu” ve “Hamburg engagiert sich” (Hamburg Angajmanı) isimli girişimlerin üyesiyim. Uzun yıllardır Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik konuları, Dünya ve Almanya’daki göç ve uyum konularını ele alan çok sayıda bilimsel yayınım bulunmaktadır.