Interviews Hakki

Sayın Basın ve Yayın ilgilileri, Değerli Arkadaşlar, Almanya Türk Toplumu, 2002 yılından başlayarak ve özellikle de 2004 yılında ağırlı-klı çalışma alanını AB-Türkiye ilişkilerine yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Aşağıda TGD`nin son Kurultay`dan (Mayıs 2002) bugüne değin, özellikle med-yaya yönelik çalışmalarımızın önemli bir kısmını bilginize sunuyoruz. 29 April 2002 Bundeskongress TGD Ziele-Radio Cem-İstanbul 13 Mai 2002 Interview zur Abschaffung…

Weiterlesen