21.10.1999CANILER DERHAL YAKALANMALIDIR !

Değerli bilim adamı, yazar ve dürüst aydın Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı`nın hunharca bir saldırı sonucu ölümü, bizi çok derin biçimde yaralamıştır.

Kaba kuvvetin her türlüsüne yaşamı boyu karşı çıkan ve geleceği tüm Türkiye halkı için sorunsuz ve esenli bir toplum isteyen ve bunun için yıllardır kararlı bir uğraş veren Prof. Kışlalı`nın katledilmesi, tüm Türk aydınına ve halkına karşı işlenmiş bir cinayettir.

Sayın başbakan Bülent Ecevit`ten önemle ve israrla istemimiz bu hunhar cinayetin tüm sorumlularını yakalatarak adalet önüne çıkarmasıdır. Özellikle sayın Ecevit`ten bu canilere ve bu cinayetle amaçladıklarına karşı verilecek en iyi yanıt, bombayı paketleyenler kadar bunların arka plandaki sorumlularının çok ivedi bir biçimde Türk kamuoyu önünde hesap vermeleri ve hakettikleri cezaları almalarının sağlanması ile olasıdır. Bugüne değin katilleri bulunamayan başta, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy gibi aydınlara karşı işlenmiş cinayetlerin sorumlularının bulunamaması bu kişileri cesaretlendirmektedir. Demokratik hukuk devleti olma sorumluluğunun gereği olarak tüm bu hunhar cinayetlerin en ivedi olarak açıklık kazanması, bundan sonra benzer cinayetlerin işlenmemesi için de caydırıcı olacaktır.

Değerli insan ve sevgili dostum Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı`nın başta eşine, aile mensuplarına ve tüm Türk halkına en içten dileklerimle başsağlığı diliyorum.

Genel Başkan