Görevlerim ve Çalışma Alanlarım

Görevlerim ve Çalışma Alanlarım

 • Sol Parti Meclis Grubu Avrupa Birliği Genişleme Görevlisi
 • Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Üyesi
 • Parlamentoda Kâtip Üye

Komisyonlar

 • Avrupa Birliği Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi
 • İçpolitika Komisyon Vekil Üyesi
 • “Almanya’daki Kültürler ” konulu Araştırma Komisyonu Üyesi
 • Uyum ve Göc Kültürü rapörter Grubu Üyesi

Çalısma Komiteleri

 • Uluslararası Politika Komitesi Üyesi
 • Vatandaşlık Hakları ve Demokrasi Komitesi Üyesi

Çalışma Grupları

 • Avrupa Çalışma Grubu Üyesi
 • Göç konulu Çalışma Grubu Üyesi

Parlamentolararası Dostluk Grupları

 • Almanya- Orta Asya Ülkeleri Parlamenterler Grubu Üyesi
 • Almanya- Türk Parlamenterler Grubu Üyesi
 • Alman- Kıbrıs Parlamenterler Grubu Üyesi
 • Akdeniz Ülkeleri Parlamenterler Grubu Vekil Üyesi