100. Yıl Kutlu Olsun – Turkish Forum

23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılı Kutlu Olsun!

Tüm sömürge ülkelerin bağımsızlık savaşlarına örnek olan Ulusal Kurtuluş Savaşımız, büyük zorluklar ve engellemeler altında toplanan ulusal meclis tarafından yönetildi.

Mustafa Kemal ve arkadaşları öncülüğünde 19 Mayıs 1919 da Samsun`a çıkışla başlatılan, Erzurum ve Sivas Kongre kararların ışığında sürdürülen ulusal kurtuluş savaşımız, kurucu meclisimizin kararlarına bağlı kalarak yürütüldü.

Dünya tarihinde, Ulusal Bağımızlık savaşını Meclis kararlarıyla yürüten bir başka ülke örneği  Dünya`da yoktur.

Bu büyük bayramını, Cumhuriyetin ve geleceğin güvencesi olarak görülen çocuklarına  armağan eden bir başka ülke de Dünya`da yoktur.

Emperyalist ülkelerin işgalcı baskıları ve onların emirleri doğrultusunda ulusal kurtuluş savaşına karşı tavır alan Saltanat`a, Şeyhulislam`a ve İngiliz parasıyla organize edilen iç isyanlara karşın, Türk Halkı bu bağımsızlık zaferini, dişini tırnağına takarak  kazanmayı başarmıştır.

Cumhuriyetimizin atılan temelleri o denli sağlamdır ki, ABD Emperyalizmi tarafından organize ettirilen askeri darbalere ve din istismacılığına karşın, Cumhuriyetimiz dim dik ayaktadır. Ve daha yüzyıllarca dim dik ayakta kalacaktır.

UNESCO 27 Kasım 1978 tarihli genel kurulunda 152 ülkesinin oybirliği ile Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılının bütün Dünyada, “1981 Atatürk Yılı” olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu kararın gerekçesi, her zaman övünebileceğimiz bu büyük liderimizi ve ulusal kahramanımızı şöyle tanımlamaktadır:

“Atatürk; Uluslararası anlayış, iş birliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi, olağanüstü reformlar gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün hayatı boyunca insanlar arasında renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen essiz bir devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu.”

Hakkı Keskin