ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Kararı, Türkiye`nin sözde "soykırım" konusunda artık yeni bir politika izlemesi gerektiğinın en güzel kanıtıdır !

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin ‘soykırımın’ kabulüne ilişkin aldıği karar, AKP tarafından izlenen güdümlü politikanın tabii sonucudur. Türkiye kendine şamar uşagı muamelesine laik görür, ABD tarafından her yıl Demokles Kılıcı olarak Türkiye`den ödün koparma amacıyla kullanılmasına izin verirse, sonuç bu olur.

Türkiye artık kendine özgüvenle. Ermeni ‘soykırım’ iddialarıyla Türkiye`yi köşeye sıkıştırmaya ve bu yoldan özel isteklerini yaşama geçirmeye çalışan ülkelere, bu ülkelerin önce kendi tarihleriyle yüzleşmelerini, kendi soykırımlarını kabul etmelerini istemelidir. ABD, bu kıtanın yerli halkının büyük bir bölümünü nasıl imha ettiğinın ve Afrıka`dan köle olarak getirilen milyonlarca insana karşı daha 60 yıllara kadar yüzlerce yıl nasıl davrandığının hesabını vermelidir. İngiltere, Fransa, Belçıka, Hollanda, İspanya, Almanya ve birçok Batı Avrupa ülkesinin tarihleri, sayısız soykırımlarla ve insanlığa karşı işlenmiş en ağı suçlarla doludur.

Parlamentolarından Türkiye`ye karşı ‘soykırım” tasarısı çıkarmak isteyen ülkelerden, artık kendi tarihlerinin hesabı sorulmalı, bu ülkelerin asla ne etik ve nede kendi tarihlerinde işledikleri sayısız insan hakları suçları bakımından, başka ülkelerin tarihleri hakkında karar verme yetkilerinin olamiyacağı, kendilerine çok açıkca ve kararlılıkla söylenmelidir. Bu nedenle de bu ülke parlamnentolarının, Türkiye hakkında alacakları kararın hiçbir değerinin ve bağlayıcılığının olamıyacağı kendilerine daha karar öncesinde üstüne vurgu yapılarak söylenmelidir.

Türkiye`nin yıllardır izlediği kendini savunma, kendine adeta şamar uşagı muamelesi yaptırmanın Batılı ülke kültürlerinde asla başarılı olmadığı ve olamıyacağı bilinmelidir. Aksine bu yalvarma politikaları, bu ülkelerin daha da pervasızca üzerinize gelmesine neden olmaktadır. Batı kültüründe genellikle kendini zayıf, güçsüz görenden, yada haklıdan yana olma geleneği yoktur. Batı siyaseti salt çıkarlara dayanır ve her zaman güçlüden yana tavır alır.

Türkiye, ABD ye özgüvenle ve kararlılıkla rest çekmeli, bu kararın Türkiye için hiç bir haklı dayanağı olmadığını, bu nedenlede hiç bir bağlayıcılığının bulunmadığını, Ermeni lobisinin de ABD ve diğer bazı ülkeler tarafından yıllardır istekle kullanılmakta olduğunun büyük bir hayret ve esefle izlendiği belirtilmelidir.

Bu tasarıyi destekleyen Ermenistan`nın, Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme konusunda samimi olmadığının da açıkca ortaya cıktığı, bu nedenlede Türkiye-Ermenistan arasında imzalanan protokolun artık hiç bir anlamının kalmadığı vurgulanmalıdır.

Türkiye sözde soykırımı destekleyen ülkelerden, Kafkaslar`da barışın sağlanabilmesi için, Ermenistan`nın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından koşulsuz ve ivedi olarak çekilmesini sağlamaları ve bu yönde inandırıcı bir politika izlemeleri gerektiğini vurgulamalıdır.

Prof. Dr. Hakkı Keskin

Not: 26 ve 28 Şubat günleri Cumhuriyet Gazetesinde konuya ilişkin yazımda nedenli haklı olduğum bu kararla kanıtlanmıştır!

Dateien:

abd_soykirim_tasarisi_5_3_2010.pdf