Alevilere Yapılan Haksızlığı Kınıyorum!

ARD’de yayınlanan 'Tatort' adlı dizide çok büyük bir genelleme yapılarak, Aleviler son derece rencide edilmişlerdir.

Hiç kuşkusuz, basın özgürlüğü demokratik hukuk devletlerinin en önemli kazanımlarından biridir. Ancak, medyanın basın özgürlüğüne sığınarak, olağanüstü ender olabilecek bazı konuları, genelleştirip tüm topluma mal etmeye çalışması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

Öte yandan, Almanya’daki Türk Toplumunu Alevi – Sünni ve Türk – Kürt diye ayırdederek, yüzlerce yıldır birlikte barış içinde yaşayan insanlarımızın, bazı etnik ve kültürel farklılıklarını öne çıkarak, birbirine karşı getirilme yaklaşımları gözden kaçmamaktadır.

‘Tatort’ dizisinde Alevi kökenli insanlarımıza çok büyük bir haksızlık yapılmıştır. Dizi yapımcılarını ve yayınlayan kurumun yetkililerini kınıyorum, ayrıca da Alevilerden özür dilemelerini bekliyorum.

Bundan böyle, benzer yayınların yapılmayacağı konusunda da Almanyalı Türklere güvence verilmesini talep ediyorum.

Prof. Dr. Hakkı Keskin