Alman eğitim sistemine büyük tokat!

PISA araştırmaları sonuçlarının daha önce de somut bir şekilde ortaya koyduğu gibi, Alman eğitim sistemindeki çarpıcı eksikler, Birleşmiş Milletlerin gönderdiği denetleme görevlisi Vernor Munoz tarafından tekrar doğrulanmıştır. Munoz’un elde ettiği sonuçlara göre, Almanya’da eğitim gören sosyal bakımdan zayıf ailelerin ve göçmen ailelerin çocukları ve engelliler de yapısal bir eşitsizliğe uğramaktalar. Munoz’un açıkca eleştirdiği diğer bir nokta ise, çocukların anaokul eğitimlerinin ücretsiz olmaması.

Böylece, İnsan Haklarından sorumlu Birleşmiş Milletler denetim görevlisi Almanya’nın eğitim sistemini şüphesiz sorgulamaktadır. Her çocuğun temel hakkı olan eşit koşullarda eğitim görme hakkı, Almanya’nın küçük yaşta başlatılan seçici okul sistemi nedeniyle engellenmektedir. Bu eşitsizlik durumunu yaratan diğer bir olgu ise, Alman eğitim sisteminin eyaletlere özgü politikalar çerçevesinde şekillendirilmesidir.

Sosyal ve demokratik hukuk devletinin en önemli temellerinden biri, herkesin eşit eğitim koşullarına sahip olmasıdır. Ancak bunun Almanya’da sağlanamadığı uzun süredir bilinmektedir.

Alman yaşıtlarının üçte biri yüksek okula gitme olanağına sahip iken, göçmen ailelerin çocukları ancak yüzde 10 oranında bu hakka sahip olabiliyorlar. Bunun yanı sıra, Alman okul sistemindeki sosyal eşitsizlik nedeniyle göçmen gençlerin yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları engeller, daha sonra meslek eğitimi ve iş bulmadaki başarısızlıklarına yol açmaktadır.

Bu eksikler uzun yıllardan bu yana bilinmesine karşın, Federal Eğitim Bakanı, Hrıstiyan Demokrat Annette Schavan, acilen gerçeklestirilmesi gereken eğitim reformlarını görmemezlikten geliyor. Bakan, etkili reformlar yerine, eyaletlere göre değişen okul sistemleri arasında daha rahat bir geçiş sağlama ve şeffaflık getirme konusunda yoğunlaşmayı yeğliyor ve böylece, Almanya’daki okul sisteminin içerdiği önemli sorunları görmemekte direniyor.

Almanya Federal Hükümeti, eğitim sistemindeki eksiklerin uzun zamandan beri gerektirdiği yapısal reformu ivedi olarak gerçeklestirmeye çağırıyorum. Almanya’da yaşayan tüm çocukların aynı şartlarda eğitim görebilmesi için, karşıya karşıya bulunduğumuz bu eşitsizliğin acilen son bulması gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıl Paris’ te yaşadığımız olayları ülkemizde de yaşamak istemiyorsak, eşit eğitim koşullarının ivedi olarak sağlanması ve bunun için gerekli yapısal reformların yapılması gerekmektedir.

Hakkı Keskin

Bilder:

Alman eğitim sistemine büyük tokat!