ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞ OLAN TÜRKLER ALMANYA GENEL SEÇİMLERİNİ BELİRLEYECEK

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
Almanya'da yürürlükte olan yeni vatandaşlık yasasının olumsuz etkilerine karşın, Al-man vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı 414.000'i aşmış bulunuyor. Bu sayının içinde Alman vatandaşlığına geçenlerin daha sonradan doğan ve böylece Alman vatandaşlığını kazanmış olanlar bulunmuyor. Bunlar da tahmin edilecek olursa sayı-nın 450.000'in üstünde olduğu ortaya çıkacaktır.

22 Eylül’de yapılacak Almanya genel seçimlerini Türk kökenli Almanlar belirleyecek-tir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardım-cısı Kenan Kolat, seçimlere herkesin katılmasını istedi. Bu arada işlemleri sürmekte olanların da bir an önce Alman vatandaşlığını almak için gerekli belgeleri süratle tamamlamalarında yarar olduğunu belirten Kolat, partilerin Türklerle ilgili açıklamalarının da dikkatle izlenmesini önerdi. 1 Ocak 2000 TARİHİNDEN ÖNCE TÜRK VATANDAŞLIĞINA DÖNMÜŞ OLANLARIN KORKMASINA GEREK YOKTUR Son günlerde kamuoyunda tartışılan ve vatandaşlarımızda soru işaretlerine yol açan haberlerle ilgili olarak Kenan Kolat şöyle dedi: ‘31.12.1999 tarihine kadar Türk Ba-kanlar Kurulunca yeniden Türk vatandaşlığına alınmasına karar verilen vatandaşla-rımızın Alman vatandaşlığını kaybetmesi söz konusu değildir. Burada tek dikkat edi-lecek konu, yeniden Türk vatandaşlığına başvuru yapıldığında Almanya’da yaşama-ya devam edilmesidir.’ Konuyla ilgili olarak Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Fritz Körper’in Federal Parlamentoda bir soru önergesine verdiği yanıt gerekli netliği ge-tirmektedir. 1.1.2000 tarihinde sonra Türk Bakanlar Kurulunun kararıyla yeniden Türk vatandaş-lığını kazanmış olanlar ise, Alman vatandaşlığını kaybedeceklerdir. Bu konuda bazı belgelerin Alman makamlarınca bilinip bilinmemesinin önemi bulunmamaktadır. Yasa bu konuda açık olup, Alman vatandaşlığının yitirildiğini ortaya koymaktadır. Başvuru tarihinin 1.1.2000’den önce olmasının bir şeyi değiştirmeyeceği hukukçular tarafın-dan belirtilmektedir.

 2 ALMANYA TÜRK TOPLUMU ‘PEMBE KART’ UYGULAMASININ DÜZELTİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAKTADIR Almanya Türk Toplumu bundan bir yıl önce ‘Pembe Kart’ yasası olarak bilinen 4112 sayılı yasanın netleştirilmesi ve açık olan bazı konuların düzeltilmesi için bir yasa ö-nerisi hazırlayarak TBMM’nde bulunan partilere iletmiştir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de konuyla ilgili daha ayrıntılı girişimler yapılacaktır. Pembe Kart sahibi eski Türk vatandaşları ve şimdiki Alman vatandaşları bu yasaya göre, Türk vatandaşlarına sağlanan haklardan yararlanmalıdır. Bu konudaki ek-sikliklerin bir an önce giderilmesini isteyen Kenan Kolat, TBMM’deki partilere sesle-nerek, yapılacak küçük bir değişliklikle Türkiye dışında yaşayan Türklerin gönüllerine su serpileceğini belirtmiştir. ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇME SÜRMELİDİR ‘Almanya’da yaşayan bizlerin içinde yaşadığımız toplumda daha etkin olabilmemiz ve politik kararları etkileyebilmemiz özellikle Alman vatandaşlığı ile olanaklıdır’ diyen Kenan Kolat, Alman vatandaşlığına geçişlerin arttırılmasını istedi. Türk toplumunun ortak istemlerinin bu yoldan en etkin olarak gündemde tutulabileceğini belirten Kolat, bu konuda herkesin elinden gelen yardımı göstermesini ve toplumu doğru yönlendir-mesinin gereğine işaret etti.