Auschwitz Toplama Kampının Kurtarılışının 60. Yıldönümü ve Ayrımcılığı Önleme Yasası Tartışması

Yarın Almanya`nın bir çok kentinde Nasyonel Sosyalistler tarafından imha edilenleri anma toplantıları düzenlenecektir. Altı milyondan fazla Musevinin hunharca yokedilmesi, insanlı-ğa ve insanoğluna karşı işlenmiş, kavraması olası olmayan, tanımı olanaksız, benzeri ol-mayan bir barbarlıktır.

Dışişleri Bakanı Fischer BM toplantısında ‘Ausschwitz Almanya tarihinin sürekli bir parçası kalacaktır’ demektedir. Kanımızca bu barbarlkık insanlık tarihine unutulmaz bir barbarlık olayı olarak geçmiştir. Bizim Almanya tarihindeki bu olayı açık bir şekilde tartışan ve bu olaydan ‘bir daha asla’ sonucunu çıkaracak politika üreten siyasi yetkililere, aydınlara ve medya temsilcilerine takdirle karşılıyoruz. Ne var ki bu durum bazı siyasi temsilciler için geçerli değildir. ‘Bir daha asla’ politikasının anlamı aynı zamanda Almanya`da her türlü ırkçılık, etnik ve dini kaynaklı Irk Ayrımı, Musevi düşmanlığı, Yabancı düşmanlığı ve her türlü ayrımcılığa meydan verebilecek gelişmelerle mücadele edilmesi anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği, 29. Haziran 2000`de AB Komisyonunun 2000/43/ AB sayılı kararıyla üye ülkelerden ‘herhangi bir ırk, ve etnik ayrımcılık yapmaksızın eşit davranma’ temel ilkesini ve bu eşitlik ilkesine uymayan tüm yasa ve yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılması gerek-tiğini’ istemiştir. AB, etnik ve ırkcı temele dayalı ayrımcılığa karşı yapılacak yasal düzenlemelerin Haziran 2003´e değin eşitlik ilkelerine uygun bir çerceveye oturtulması gerekliliğini üye ülkelerden istemiştir. Federal Hükümet tarafından gecikmeli de olsa görüşülmeye başlanan ve diğer birçok Birlik Ülkelerinde yıllarca pratikte uygulanan ayrımcılığa karşı yasa (Antidiskiminierunggesetz), Avrupa Birliğini´nin bağlayıcı bir talimatıdır. Biz Almanya´daki Partilere ve Hükümetlere yıllardır, diğer ülkelerin deneyimlerinden de yararlanarak, ayrımcılığa karşı kapsamlı bir yasa çıkarılması gereğini israrla vurgulamaktayız. CDU´nun yeni genel Sekreteri Kauder´in ayrımcılığa karşı yasa taslağına yönelik eleştiri-lerinin biçimi ve içeriği, bazı Alman Politikacılarının Alman Tarihinden nedenli ders alama-mış olduklarını açıkca kanıtlamaktadır. . Prof. Dr. Hakkı Keskin