AVRUPA’DAKİ TÜRK AYDINLARDAN BAŞKANLIK SİSTEMİNE HAYIR ÇAĞRISI – Aydınlık Gazetesi

17 Ocak 2017

AVRUPA’DAKİ TÜRK AYDINLARDAN BAŞKANLIK SİSTEMİNE HAYIR ÇAĞRISI

Son zamanlarda, iç ve dış güvenlik ve ekonomik bakımdan ülkemizin içinde bulunduğu durum son derece kaygı vericidir. Bu kaygıları ivedi olarak giderecek toplumsal uzlaşmaya dayalı birlik ve beraberliği sağlayacak politikalar gerekirken, tam aksine toplumu kutuplaştıran bir yaklaşımla, anayasa değişikliği gündemi doldurmaktadır. Geniş uzlaşmayla olması gereken anayasa değişikliği, her türlü demokratik ve anayasal kurallar bir tarafa itilerek, bir sistem değişikliğine dönüşmüştür. Hemde Türkiye`de olağanüstühal yasaları yürürlükteyken. Böylece yıllardır zaten gergin olan toplumsal ortam, bir çatışma doğru sürüklenmektedir.


TBMM’de görüşülmesine başlan
ılan anayasa değişikliğiyle:

  • Kayıtsız şartsız millete ait olan egemenlik, bir kişiye devredilmekte, Büyük Millet  Meclisi etkisiz duruma getirilmektedir.
  • Cumhuriyetimizin ve parlamenter sistemin en önemli dayanağı olan
    kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir.
  • Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı’nın buyruğuna verilmekte, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, siyasal iktidarın güdümüne sokulmaktadır.
  • Yürütme organı olarak öngörülen Cumhurbaşkanı, Meclisin ve Yargının denetiminden kurtarılmaktadı
  • Partili Cumhurbaşkanı`na, TBMM’ni feshetme yetkisi bile verilmektedir.

Bu denli geniş ve denetimsiz yetkilere sahip olan bir başka başkanlık sistemi, hiç bir demokratik ülkede bulunmamaktadır.

Türkiye’mizde ülke yararına doğru ve isabetli adımlar atıldığında, Dünya`nın neresinde olursak olalım, olanca gücümüzle katkıda bulunmak ve destek vermek için, bizler birbirimizle yarışırız. Ülkemizde, demokratik,  laik ve sosyal hukuk devletini zedeleyen, hatta yok edecek kararlar alındığında ise, gerekli uyarı ve eleştirileri yapmayı da yurtseverlik görevi biliriz.

İşte bu nedenle, tüm milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz. Üyesi olduğunuz Meclise sahip çıkınız. Yürürlükdeki anayasaya bağlı kalarak, Türkiye`nin Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk devleti Temel ilkelerinden uzaklaşmasına oylarınızla engel olunuz. Böylece tırmanabilecek gerginliği engelliyerek, toplumsal barışa ve uzlaşmaya en büyük hizmeti yapmış olacaksınız.