Bundestagswahlen am Sonntag

27 Eylül Pazar günü Federal Parlamento seçimleri yapılacaktır. Seçim sonuçları Almanyalı Türkler olarak bizleri de çok yakından ilgilendirmektedir.

Pazar günü mutlaka oyumuzu kullanmalıyız. Unutmamalıyız, bu oy hakkını elde etmek için çok uzun bir uğraş verilmiştir.

Almanyalı Türkler oylarını nasıl kullanacaklarını bilmektedirler. Siyasi Partilerin bir çok konuda bizim isteklerimiz bakımından yetersiz kaldıklarını biliyoruz. Yinede bunlardan bizlere daha yakın olanlara şans tanımamız gerekir.

Bugüne değin Siyasi Partiler verdikleri sözleri yerine getirmediler. Bizim ve diğer göçmenlerin haklarını samimi olarak ve içtenlikle savunmadılar. Bunların yaşama geçirilmesi için görevlerini yerine getirmediler.

Siyasi Partilerin ve hükümetlerin haklı olarak yeterli bulmadığımız bu politikaları mutlaka değişecektir, değişmek zorundadır. Bu gerçeği bazıları yavaş yavaş görmeye başladı bile.

Seçimler de kullanacağımız oylar, bizlerin önemli bir baskı aracıdır, gücüdür. Bu hakkımızı ve gücümüzü kullanmayı asla ihmal etmemeliyiz.

Bu nedenle Pazar günü oylarımızı mutlaka kullanalım!.

Siyaseten de burda olduğumuzu ve bilinçli bir siyasi tavrımızın olduğunu oylarımızla gösterelim.

Pazar günü seçim sandığına gidelim! Oyumuzu mutlaka kullanalım!

Hakkı Keskin