Danimarka’da İslam düşmanı kesimler kültürler arası çatışmayı körüklüyor provoke ediyor

Danimarka’nın Jyllands Posten gazetesi yayınladığı 12 karikatürde İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret etmekte ve hatta onu terörist olarak göstermektedir.

Danimarka başbakanı Rasmussen, 12 devletten ve bunların arasında Türkiye’den gelen tepkilere, basın özgürlüğünün devlet tarafından denetlenemeyeceği biçiminde yanıt vermektedir.

Külterlerin çatışma tezini savunan Huntington’u destekleyen bu ve benzeri gazeteci ve politikacılar bu girişimleriyle Müslüman inançlı insanları provoke etmeye çalışmaktadırlar. Danimarka’da yaşadığımız bu olay basın özgürlüğü kisvesi altında gerek Danimarka’da gerekse diğer ülkelerde yaşayan Müslümanların dini inançlarına yapılan açık bir saldırıdır. Amaç, İslam dinine mensup insanları şiddet uygulamaya yönelterek, onların yaşadıkları batılı toplumlarda iyiden iyiye dışlanmalarinı sağlamaktır. Bunun en güzel örneğini Hollanda’da Van Gogh olayından sonra yaşadık.

Halkının büyük bir kesimi Müslüman olan bazı devletlerin Büyükelçilerini Danimarka’dan geri çekerek ve Danimarka ürünlerine karşı boykot uygulayarak gösterdikleri tepkiyi anlayışla karşılıyoruz.

Buna karşın tüm Müslümanları bu provokasyonlara gelmemeye, şiddete kesinlikle basvurmamaya çağırıyoruz. Tepkilerimizi en geniş biçimde demokratik yollardan göstererek daha etkili olacağına inanıyorum.

Hakkı Keskin

Bilder:

Danimarka’da İslam düşmanı kesimler kültürler arası çatışmayı körüklüyor provoke ediyor