ABD Başkanı Sayın Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Sayın Kamala Harris, Kamuoyuna İngilizce ve Türkçe Açık Mektup

++ english below ++

Prof. Dr. Hakkı Keskin
Emekli Öğretim Üyesi- Siyaset Bilimci

Almanya Parlamentosu ve Avrupa Parlamenterler Meclisi Eski Üyesi
www.keskin.de   hakki@keskin.de
25 Şubat 2021

ABD Başkanı Sayın Joe Biden ve

ABD Başkan yardımcısı Sayın Kamala Harris`e

Kamuoyuna İngilizce ve Türkçe Açık Mektup

ABD Başkanı Sayın Joe Biden,

ABD Başkan Yardımcısı Sayın Kamala Harris,

ABD tarihinde benzeri yaşanmamış Başkan Trump dönemini sonlandırdınız, sizleri kutlarım. Trump, ABD seçimini farkla kaybettiği halde, seçimi kendisinin kazandığını ısrarla iddia ederek, kaba kuvvet yanlısı ırkçı ve aşırı sağcı taraftarlarını ABD demokrasisinin kalbi sayılan Kongre binasına saldırmaya teşvik ederek beş kişinin ölümüme yol açtı. Seçilmiş senatörler ve milletvekilleri kongre salonundan kaçmak zorunda kaldılar. ABD böylece bir sivil darbe girişimine tanık oldu. Dünya`ya demokrasi dersi veren ABD, çok büyük bir imaj ve saygınlık kaybına uğradı.

Yönetiminizin, Trump`ın bu sivil darbe girişiminden, ABD’nin ve hem de diğer ülkelerin nasıl bir ders çıkaracağını herkes gibi ben de çok merak ediyorum. Yemin töreni sonrası yaptığınız konuşmayı büyük bir dikkatle izledim. “Bir kez daha demokrasinin kıymetini, demokrasinin kırılganlığını öğrendik. Dostlarım, demokrasi galip geldi.demiştiniz.

Demokrasi ve değeri, yalnız ABD için değil, tüm ülkeler için asla vazgeçilmemesi gereken büyük önem taşır. Demokrasi ve onun gereği olan evrensel insan hakları, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, basın ve fikir özgürlüğü, demokrasiye inanan herkes tarafından ve tüm dünya ülkeleri için savunulması ve korunması gereken evrensel değerlerdir.

Demokrasinin beşiği ve savunucusu olduğunu söyleyen ABD, bu evrensel değerleri diğer ülkeler için de savunmakta mıdır?

Bu değerlerin sivil veya askeri darbelerle yok edilmesi veya askıya alınması kabul edilebilir bir politika olabilir mi?

Doğru ve haklı olduğuna inandığım bu iki soruma, sizden yanıt isteme hakkını kendimde görüyorum. ABD`nin 2. Dünya Savaşı sonrası 50’den fazla ülkede askeri veya sivil darbelerin yapılmasında aktif rol aldığını, bazılarına savaş açtığını ve bazılarında askeri müdahalelerde bulunduğunu görüyoruz. ABD`nin uluslararası hukuku ve evrensel insan haklarını hiçe sayan bu savaş ve askeri müdahaleler sonucunda onlarca milyon insanın yaşamını yitirmesine ve o ülkelerde dönüşü olmayan acılara yol açtığını biliyoruz. Kore, Vietnam, Afganistan, Irak bunların dünya kamuoyunda en bilinen ülkelerdir.

ABD`nin ayrıca bu süre içinde askeri veya sivil darbelere doğrudan veya dolaylı destek vererek, demokratik seçimlerle yönetime gelmiş olan hükümetleri nasıl düşürdüğüne tanık oluyoruz. ABD yönetimlerinin demokrasiyi ve evrensel değerleri nasıl yok ettiğini, doğruluğu kanıtlanmış olan sadece dört örnekle, izninizle sizlerle paylaşmak isterim.

ENDONEZYA

Endonezya ulusal bağımsızlığının ve Ulusal Partisi’nin lideri Ahmed Sukarno 1965 yılında askeri bir darbeyle düşürüldü. Ahmed Sukarno 1920’li yıllardan başlayarak öncülüğünü yaptığı bağımsızlık savaşıyla, 300 yıl Hollanda kolonisi olan Endonezya`nın 1945 yılında bağımsızlığına kavuşmasını sağlayan lideri ve ilk cumhurbaşkanıydı.

Sukarno bağımsızlık ve sömürgecilik karşıtı görüşleri ve bloklar üstü politikasıyla, ABD`nin hedefi durumuna gelmişti. Ayrıca, Endonezya zengin maden rezervleri olan bir ülkedir. ABD, Endonezya`nın bağımsızlık sembolü liderine karşı Endonezya ordusunu ve cihatçı grupları destekleyerek gerçekleşen darbeyle, Ahmed Sukarno yönetimine son vermiştir.

Darbe lideri General Suharto’nun dikta yönetiminde, “ateistlere karşı kutsal bir savaş” ilan edilmiş, sayıları 500 bini aşan darbe karşıtları ve Endonezya Komünist Partisi üyeleri katledilmiştir. New York Times’a göre” bu saldırılar, modern tarihin en vahşi toplu katliamlarından biriydi.” Suharto 31 yıl boyunca tüm demokratik hak ve özgürlükleri yok sayarak ülkeyi diktatör uygulamalarıyla yönetmiştir.

İRAN

İran halkı, 1951 yılında özgür iradesi ve demokratik bir seçimle Muhammed Musaddık’ı başbakanlık görevine getirmiştir. Başbakan Musaddık ülkesinin ana gelir kaynağı olan petrol işletmelerini kamulaştırma kararı almıştı. Petrol işletmesi Şah Rıza Pehlevi tarafından önceden Anglo-Persian Oil Company’ye verilmiştir.

ABD ve İngiltere, Başbakan Musaddık`a karşı önce protesto eylemleri organize ettirerek ve sonra da orduyu devreye sokarak darbeyi gerçekleştirmişlerdir. Bunun doğruluğu, darbenin 60. yıl dönümünde açılan ABD Ulusal Güvenlik Arşivi’nde yer alan belgelerle, “askeri darbe ABD dış siyasetinin bir parçası olarak, CIA yönetiminde gerçekleştirildiği” resmen kabul edilmiştir. Böylece, ABD`nin İran’da demokratik seçimle iktidara gelmiş olan Muhammed Musaddık’ı deviren 1953 askeri darbesinde önemli bir rol oynadığı da kabul edilmiş olmaktadır.

1953 askeri darbe sonrası ülkesinden kaçan Şah Rıza Pehlevi İran’a dönmüş ve ABD’nin yakın bir müttefiki politika izleyerek, İran petrolünün kamulaştırma kararını geri almıştır. Yasaklanan Musaddık hükümetinin üyeleri hapse atılmış ve yüzlercesi öldürülmüştür.

İran halkının özgür iradesiyle ve demokratik yoldan iktidara gelen Muhammed Musaddık’ın, ABD yardımlı askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılması, İran`da günümüzdeki İslamcı yönetimin 1979’da iktidara gelmesinin yolunu açmıştır. Bu nedenle ABD, 42 yıldır İran`da yaşanan ve demokrasiyle bağdaşmayan tüm olayların gerçek sorumlusu konumundadır.

ŞİLİ

Sosyalist görüşlü Salvador Allende, 1970`te halkın özgür iradesi ve demokratik koşullarda yapılan seçimleri kazanarak devlet başkanı oldu. Seçim öncesi vadettiği geniş çaplı reformların yanı sıra, 1971’de ABD şirklerinin elinde bulunan bakır madeni ve endüstrisini kamulaştırdı.

Sosyalist Allende yönetimine ve özellikle de bakır madenleri ve sanayisinin devletleştirilmesine karşı olan ABD Başkanı Richard Nixon, Ulusal Güvenlik Kongresine “Allende`yi devirme” emrini verdi. 16 Ekim 1970 tarihli CIA raporunda Şili’de darbe yapılması için çalışmalara başlanması emrediliyordu. Bir yandan ABD destekli ekonomik boykotlar devreye sokulurken, diğer yandan Şili ordusuyla bir askeri darbe hazırlığı yapıldı. Ekonomik zorluklara karşın Allende oylarını artırarak 1973 seçimlerini de kazandı.

11 Eylül 1973’te CIA destekli Ordu Komutanı General Pinochet önderliğindeki silahlı kuvvetler, başkanlık sarayını bombaladı ve yönetime el koydu. Darbe sırasında Başkan Allende darbecilere teslim olmamak için intihar etti. Darbeden sonra Pinochet Şili`yi 1990 yılına kadar diktatörlükle yönetti. On binlerce darbe karşıtı ve Allende taraftarı katledildi.

TÜRKİYE

Doğduğum ve lise öğrenimimi tamamladığım Türkiye`de, ilk askeri darbe kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayan subaylar tarafından, demokratik seçimle yönetime gelmiş olan Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Demokrat Partili Başbakan Adnan Menderes`e karşı 27 Mayıs 1960 yılında yapıldı. 1950’de seçimleri kazanan Bayar-Menderes yönetimi, ikinci seçim döneminden sonra artan ölçüde muhalefete, basına, anayasanın laiklik ilkesine ve üniversite gençlerine karşı, yasaları göz ardı ederek baskıcı uygulamalar yaptı.

1960 askeri darbe cuntası, gerçek anlamda bağımsız yargı kurallarına uyulmayan bir mahkeme sonunda, Başbakan Menderes, dışişleri ve maliye bakanlarını idam etti.

Darbede etkin rol oynayan genç subaylar ve liderleri olarak gördükleri emekli Orgeneral Cemal Gürsel, amaçlarının tam anlamıyla çağdaş ve demokratik bir anayasayı yürürlüğe koyarak, yönetimi seçimle sivil idareye bırakmak güvencesini verdiler. Gerçekten de son derece demokratik bir anayasa halk oylamasıyla 9 Temmuz 1961’de kabul edilerek yürürlüğe kondu. 15 Ekim 1961’de yapılan parlamento seçimleriyle yönetim sivil idareye bırakıldı.

ABD yönetiminin1960 darbesinde, demokrasiden yana tavır almadığını ve darbeci yönetimi ilk günden tanıdığını görüyoruz.  Ancak ABD`nin bu darbenin oluşum sürecini desteklediğine ilişkin kanıtlanmış bilgiye sahip değiliz.

Eylül 1980 askeri darbesi, halkın özgür iradesi ve demokratik seçimle yönetime gelmiş olan Başbakan Süleyman Demirel yönetimindeki koalisyon hükümetinin düşürülmesine yol açtı. Cunta lideri General Kenan Evren sonra da devlet başkanlığı görevini üstlendi.

Gizliliği kaldırılan 12 Eylül 1980 cunta darbesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı belgeleri, ABD`nin bu askeri darbede etkin rol aldığını açıkça kanıtlıyor. 1970’li yıllarda CIA’nin Türkiye Şefi olan Paul Henze, ABD Başkanı Jimmy Carter’a, 12 Eylül 1980 darbesini bizim çocuklar başardı bildirmişti.  ABD Ankara Büyükelçisi Spain ordunun (yönetime) el koymasının ardından “ABD-Türkiye ilişkileri” başlıklı yazışmada, “Mevcut askeri liderlerin tamamını iyi tanıyoruz ve özellikle de NATO üyeliği başta olmak üzere Türkiye’nin güvenlik ya da dış politikasında değişim yaşanacağı yönünde bir endişe taşımamıza da gerek yok.” diyordu. Nitekim darbeci cuntacılar, ilk bildirilerinde “NATO dâhil bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız” diye kendilerine destek veren dış güçlere bağlılık sözünü hemen açıklamışlardı.

Darbeyi özetleyen ABD belgeleri, Askeri darbeye hazırlık sürecinde, bilinen yollarla “Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatıldı. Yani önce kaos, sonra düzen.  Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için halkı kışkırtmak hiç zor olmadı. Ülke halkı, sağcı ve solcu olarak ikiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir dereceye geldi ki, her gün elli-altmış kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları sokağa çıkamaz olmuştu.” (…) “Askeri darbenin ertesi günü bütün sağ-sol çatışmaları bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmişlerdi.”

Organizesi ABD tarafından desteklenen bu askeri darbenin esas amacı, 1961 Anayasası’nın sağladığı demokratik özgürlükleri, hızla gelişen sendikal örgütlenmeyi, sol ve sosyalist muhalefetin gelişmesini engellemekti. Faşist Askeri Cunta, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kapattı, 1961 anayasasını uygulamadan kaldırdı, tüm siyasi parti liderleri tutuklandı, tüm siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yasaklandı. Resmi rakamlara göre 650.000 kişi gözaltına alındı, 230.000 kişi askeri mahkemelerce yargılandı, 171`i cezaevlerinde yapılan işkencelerde olmak üzere, yaklaşık 300 kişi yaşamını kaybetti, 50 kişi idam edildi, 1.683.000 kişi ise fişlendi.

Günümüzde yaşadığımız birçok sorunun kaynağı olan ve demokratik olmayan bir anayasa, askeri cunta tarafından halka kabul ettirildi. Anayasaya konan geçici madde uyarınca Cunta lideri Kenan Evren, yedi yıllık bir süre için Türkiye’nin cumhurbaşkanı oldu. Sadece cuntanın izin verdiği siyasi partilerle 6 Kasım 1983’te yapılan Parlamento seçimini, Turgut Özal başkanlığındaki Anavatan Partisi kazandı ve Turgut Özal başbakan olarak hükümeti kurdu.

İnsanlığa karşı işlenen bu suçları nedeniyle, cunta lideri Kenan Evren ve General Tahsin Şahinkaya 2014 yılında mahkeme tarafından yargılanarak müebbet hapse mahkûm edildiler.

Türkiye`de bazı subaylar tarafından başarılı olmayan bir askeri darbe girişimi 15-16 Temmuz 2016’da yaşandı.  Darbeye kalkışan subaylar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi uçaklarla bombalandı. 16 Temmuz günü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet yetkilileri bu darbe girişimini engellediler. Çatışmalar sonucunda 104’ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı. Darbeyi düzenledikleri ve yardımcı oldukları gerekçesiyle farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı.

Bu askeri kalkışma, orduda, emniyette, poliste, yargıda ve tüm devlet kurumlarında, on yıllardır örgüt gizliliği prensibiyle yapılanmış olan Fettullah Gülen Hareketi yanlıları tarafından yapılmıştır. Bu hareketin destekleyicisi olduğu söylenen 160 bin kişi Nisan 2018’e değin gözaltına alınmış, bu örgüt üyesi suçlamasıyla 50 bin kişi tutuklanmış ve 152 bin kamu personeli görevlerinden ihraç edilmiştir. Darbe girişimini izleyen dört yıllık sürede 289 dava açılmış ve karara bağlanan 275 davada toplamda 4 bin 130 sanık hüküm giymiştir.

14 Ağustos 2001`de Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 Kasım 2002`de Parlamento seçimleri kazandı. Başbakanlık ve sonra da cumhurbaşkanlığı görevlerini Recep Tayyip Erdoğan üstlenmiştir. Yeni kurulmuş bir parti olarak gerekli kadroları olmadığından, Gülen Hareketi elemanlarıyla 2013 yılına kadar Erdoğan hükümetiyle her alanda birlikte çalışıldı. Böylece Gülen Hareketi devletin tüm kurumlarında yapılanma olanağı buldu. 2013 sonrası hükümetle başlayan ayrışma nedeniyle, Gülen Hareketi bir askeri darbe girişimiyle iktidara gelmeyi denedi.

1999 yılından beri ABD’de yaşayan Fettullah Gülen’in ve özel okullarını yöneten yüzlerce yakın çevresinin, ABD ve CIA ile çok yakın ilişkiler içerisinde olduğu bilinmektedir. Gülen’in ABD`de kalabilmesinde eski CIA yöneticisi Graham Fuller ile ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz`un kefil olmaları da bu yakın ilişkiyi göstermektedir. Yargılanmakta olan Gülen askeri kalkışmasının bazı elamanları yaptıkları itiraflarda, bu hareketin ABD ve CIA ile yakın ilişkilerini de belirtmişlerdir. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nde İslam dini ögeli Gülen hareketi ile bölgedeki din kaynaklı direncin nötralize edilebilmesinin sağlanacağı hesabı da, bu yakın ilişkide önemli rol oynamıştır. Türkiye hükümetinin tüm ısrarına karşın, 15 Temmuz askeri terör kalkışmasının ana sorumlusu olan Fetullah Gülen`in yargılanmak üzere Türkiye`ye verilememesi de, ABD`nin bu konudaki yaklaşımını kanıtlamaktadır.

Sayın Başkan Biden ve Sayın Başkan Yardımcısı Harris,

Size ABD destekli 50’den fazla askeri veya sivil darbe girişimlerinden yalnız bu dört ülkeyi örnek olarak seçtim. Özellikle bu dört ülkede demokratik yoldan ve halklarının özgür iradeleriyle seçimleri kazanan yönetimler, ABD destekli askeri darbelerle düşürülmüş, demokrasi ve hukuk devleti yok edilmiş, yüz binlerce sivil insanın ölümüne, tutuklanmalarına, insanlık dışı işkence ve uygulama görmelerine neden olunmuştur.

Bu yazdıklarımın doğruluğu, ABD ve CIA arşivlerinde tüm ayrıntılarıyla yeterince belgelenmektedir.

1945 sonrası ABD tarafından 50’den fazla ülkede yapılan savaşlarla milyonlarca insanın öldürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Bunlardan sadece birkaçı Çin, Kore, Guatemala, Vietnam, Laos, Kamboçya, Arjantin ve günümüzde de yaşamakta olduğumuz, Afganistan, Irak, Suriye, Libya örnekleridir.

Siz iktidara gelir gelmez dünya kamuoyunda büyük takdir gören kararlar aldınız. ABD`nin ‘Dünya İklimini Koruma Kararı’na ve Dünya Sağlık Örgütü`ne yeniden katılmasına, Meksika duvarının yapılmamasına, Müslüman ülkelerden ABD`ye ziyaretin engellenmemesine karar verdiniz. Sizleri bu ivedi kararlarınız nedeniyle kutluyorum. Dünyada saygınlığını korumak isteyen çağdaş ve demokratik bir ABD `ye yakışanı yaptığınızı düşünüyorum.

Ancak size yazdığım dünya kamuoyuna açık bu mektubumun temel nedeni, bundan sonra ABD`nin başka ülkelerde askeri ve sivil darbeleri ve zaman zaman da terör odaklarını desteklemekten artık vazgeçip geçmeyeceğiyle ilgilidir. Yemin konuşmanızda önemle vurgu yaptığınız demokrasiye ve demokrasinin gereği olarak Evrensel İnsan Haklarına, Hukukun üstünlüğüne, Fikir ve Basın özgürlüğüne tüm ülkelerde de bağlı kalacak mısınız, bunu dünya kamuoyunun bilme hakkı olduğu inancındayım.

Bu konuda da sizlerin tüm dünya halklarına ve ülkelere açıkça güvence vermeniz, ABD`ye duyulan güveni ve ülkenizin saygınlığını çok büyük ölçüde artıracaktır.

Çalışmalarınızda bu temennilerle başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Hakkı Keskin

 

Prof. Dr. Hakkı Keskin, Retired Faculty Member, Political Scientist, Former Member of the German Parliament, and the European Parliamentary Assembly

www.keskin.de    hakki@keskin.de

24 February 2021

To the President of the USA Mr. Joe Biden and

To the USA Vice President Ms. Kamala Harris

An Open Letter to the Public

The President of the USA, Mr. Joe Biden,

The US Vice President Ms. Kamala Harris,

Congratulations on your role in ending the Trump period, the likes of which have never been seen in the history of the United States. His denial of the election results encouraged an attack on the U.S. Capitol by his brutal, racist, and extreme right supporters, which led to the death of five people. The elected senators and members of Congress had to flee. The USA witnessed a civil coup attempt, and the country that has tried to teach the world about democracy lost its image and prestige.

Like everyone else, I am very curious about what your administration will learn from Trump’s civilian coup attempt. I watched the speech you gave after the oath with great attention. You said, “We have learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.”

Democracy and its value are of paramount importance not only for the United States, but for all countries. Democracy and Universal Human Rights, Judicial Independence, Superiority of Law, Freedom of Press and Intellectual Property are universal values that should be defended and protected by all believers in democracy and by all countries of the world.

Does the USA, which is said to be the cradle and defender of democracy, defend these universal values for other countries?

Could it be an acceptable policy to destroy or suspend these values by civilian or military coups?

I see in myself the right to ask you for the answers of these two questions, which I believe to be true and right. We see that the USA took an active role in carrying out military or civilian coups in more than 50 countries after World War II, declaring war on some and making military interventions in some. We know that the USA caused that irreversible suffering and the death of millions of people by military interventions and disregarding international law and universal human rights. Korea, Vietnam, Afghanistan and Iraq are the most known countries in the world public opinion.

We also witness how the United States brought down the governments that came to power through democratic elections by giving direct or indirect support to military or civilian coups during this period. Let me share with you how the US Governments destroy democracy and universal values, by just four examples that have been proven to be true.

 

INDONESIA

Ahmed Sukarno, leader of Indonesian national independence and the National Party, was overthrown in a military coup in 1965. Ahmed Sukarna was the leader and first President of Indonesia, which had been a Dutch colony for 300 years. The independence war starting in the 1920s was led by Sukarno and it ended up in victory in 1945.

Sukarno, with its anti-independence and anti-colonial views and above-bloc policy, had become the target of the United States. In addition, Indonesia is a country rich in mineral reserves. USA ended the Ahmed Sukarno’s rule with the coup by supporting the Indonesian army and jihadist groups against the leader of Indonesia’s independence symbol.

Under the dictatorial regime of the coup leader General Suharto, a “holy war against the atheists” was declared, and more than 500 thousand opponents of the coup and members of the Indonesian Communist Party were murdered. According to the New York Times, “These attacks were one of the most brutal mass murders in modern history.” Suharto ruled the country with dictatorship for 31 years, ignoring all democratic rights and freedoms.

IRAN

The people of Iran appointed Mohammed Mosaddegh as prime minister in 1951 with their free will and democratic election. Prime Minister Mossadegh decided to expropriate the oil enterprises, which are the main source of income for his country. The oil business was previously given to the Anglo-Persian Oil Company by Shah Reza Pahlevi.

The USA and England carried out the coup by first organizing protests against Prime Minister Mossadegh and then putting the Army into action. On the 60th anniversary of the coup, documents in the US National Security Archive were opened, thus politically confirming that “the military coup was carried out under the CIA as part of US foreign policy”. Thus it is accepted that the USA played an important role in the 1953 military coup, which overthrew the democratically elected Mohammed Mossadegh in Iran.

Shah Reza Pahlavi, who fled from his country after the military coup in 1953, returned to Iran and by pursuing a close ally policy to the USA, revoked the decision to nationalize Iranian oil. Members of the banned Mossadegh government were imprisoned and hundreds were killed.

The removal of Mohammed Mossadegh, who came to power by the free will of the Iranian people and democratically, from power by a US-assisted military coup led to the current Islamist administration in Iran to come to power in 1979.That’s why, the USA is in the position of real responsible for all the events in Iran that are incompatible with democracy for 42 years.

CHILE

Socialist-minded Salvador Allende became President in 1970 by winning elections held under the free will of the people and democratic conditions. In addition to the wide-ranging reforms he promised before the election, he nationalized the copper mine and industry held by US companies in 1971.

The US President Richard Nixon, who opposed the socialist Allende administration and especially the nationalization of the copper mines and industry, ordered the National Security Congress to “overthrow Allende”. The CIA report dated October 16, 1970 ordered to start working on a coup in Chile. On the one hand, US-supported economic boycotts were put into effect; on the other hand, a military coup was prepared with the Chilean army. In spite of economic difficulties, Allende increased his votes and won the 1973 elections.

On September 11, 1973, the CIA-backed armed forces led by General Pinochet, who was the Army commander, bombed the presidential palace and seized power. During the coup, President Allende committed suicide in order not to give in to the coup plotters. After the coup, Pinochet ruled Chile under a dictatorship until 1990.Tens of thousands of anti-coup and Allende supporters were murdered.

 

TURKEY

In Turkey, where I was born and completed my education, the first military coup by officers who identify themselves as Kemalist, was held in May 27, 1960 against the Democratic Party Prime Minister Adnan Menderes, who came to power democratically, and against elected President Celal Bayar. The Bayar-Menderes administration, which won the elections in 1950, applied increasingly oppressive practices against the opposition, the press, the secularism principle of the constitution and university youth, ignoring the laws after the second election period.

The military coup junta of 1960 executed the prime Minister Menderes, Minister of Foreign Affairs and Minister of Finance at the end of a court where the independent judicial rules were violated.

Young officers who played an active role in the coup and retired General Cemal Gursel, whom they perceived as their leaders gave the assurance of leaving the administration to the civilian administration by elections putting into effect a modern and democratic constitution in the full sense of their purpose. Indeed, an extremely democratic Constitution was accepted and put into effect on July 9, 1961 by popular vote. The administration was left to the civil administration with the parliamentary elections held on 15 October 1961.

We see that the US administration did not take a stand in favor of democracy in the 1960 coup and recognized the coup government on the first day. However, we do not have any proven information that the US supports the formation process of this coup.

The September 1980 military coup led to the overthrown of the coalition government led by Prime Minister Süleyman Demirel, who was democratically elected and who came to power with the free will of the people. The leader of the junta, General Kenan Evren became the Head of State later.

The declassified documents of the US State Foreign Affairs Department regarding the September 12, 1980 junta coup clearly prove that the United States took an active role in this military coup. Paul Henze, who was Turkey’s Chief of the CIA in the 1970s, informed US President Jimmy Carter by this statement “The boys in Ankara did it” about the September 12, 1980 coup. After the army took the control of Turkey administration, US Ambassador in Ankara, James Spain wrote about “US-Turkey relations” and stated that “We know all existing military leaders well and we do not need to concern about especially Nato membership and mainly about Turkey’s security and that there may be changes in its foreign policy. As a matter of fact, in their first declaration, the putschists immediately declared their commitment to external forces who supported them, saying “we are loyal to all our alliances and commitments, including NATO”.

US documents summarizing the coup, right and left ideology fights were initiated in known ways “through our provocateurs in the preparation process for the military coup. So chaos first, layout next. It was not difficult to provoke the public for our provocateurs who were sent to the country. The people of the country were divided into right and left and started to clash. Clashes got to such a degree that fifty-sixty people started to get killed in street fights every day. The whole country was cringed under the fear of terror. People were not able to go out in the evenings. The day after the military coup, all right-left clashes were completely ended. The unfortunate people of the country perceived this supposed success as a result of the coup. Because terrorism was finally over, peace had come to the country. In fact, the task of the provocateurs was over, so, they had quitted the scene.”

The main purpose of this military coup, whose organization was supported by the United States, was to prevent the democratic freedoms provided by the 1961 Constitution, the rapidly developing union organization, and the development of left and socialist opposition. The fascist military junta closed the Grand National Assembly of Turkey, abolished the 1961 constitutional practice. Leaders of all political parties were arrested; all political parties, trade unions and civil society organizations were banned. According to official figures, 650,000 people were detained, 230,000 people were tried by military courts, approximately 300 people died, 171 of whom were tortured in prisons, 50 people were executed, and 1,683,000 people were blacklisted.

An undemocratic Constitution, which is the source of many problems we face today, was established by the military junta. Accordance with the transitional clauses added in the Constitution, Junta leader Kenan Evren became Turkey’s president for a seven-year period. The Anavatan Party, headed by Turgut Özal, won the parliamentary election held on November 6, 1983 and formed the government as prime minister. By the way, this election was carried out only by the participation of political parties which were allowed to take part in the election by the junta.

Because of these crimes against humanity, surviving Junta leader Kenan Evren and General Tahsin Şahinkaya were tried by the court in 2014 and sentenced to life imprisonment.

A military coup attempt which was carried out by some officers on 15-16 July, 2016 in Turkey failed. The Grand National Assembly of Turkey was bombed by the commissioned officers attempting the coup. Turkish Armed Forces and Police officials prevented this coup attempt on July 16. As a result of the clashes, more than 300 people, 104 of whom were pro-coup soldiers, died and 1491 people were injured. 8036 soldiers of different ranks were detained on the grounds that they organized and helped the coup.

This military coup attempt was carried out by the supporters of the Fettullah Gülen Movement, which has been structured for decades on the principle of organizational secrecy in the army, in the police, in the judiciary and in all state institutions. 60 thousand people, who were said to be the supporters of this movement, were detained until April 2018, 50 thousand people were arrested, and 152 thousand public personnel were dismissed on the accusation of members of this organization. In the four years following the coup attempt, 289 cases were sued and a total of 4130 defendants were convicted in 275 cases resolved.

Adalet and Kalkınma Party (Justice and Development Party), which was founded under the chairmanship of Tayyip Erdogan on August 14, 2001, won the Parliamentary elections on November 3, 2002. Recep Tayyip Erdogan took over the duties of Prime Minister and then President. As a newly formed party, they did not have the necessary cadres. For this reason, the Erdogan government collaborated with Gülen Movement members in all areas until 2013.Thus, the Gülen Movement had the opportunity to be structured in all institutions of the state. Due to the separation with the government after 2013, the Gülen Movement tried to come to power through a military coup attempt.

It is known that Fethullah Gülen, who has been living in the USA since 1999, and his hundreds of inner circles who manage his private schools have very close relations with the USA and the CIA. The fact that former CIA director Graham Fuller and former US Ambassador of Ankara Morton Abramowitz became guarantors for Gülen’s stay in the United States shows this close relationship. In their confessions, some members of the Gülen military coup attempt, who are on trial, also stated the close ties of this movement with the USA and the CIA. In the Great Middle East Project of the United States, the calculation that the Gülen movement with Islamic religion elements will enable the neutralization of the resistance originating from religion in the region played an important role in this close relationship. Despite the Turkish government’s insistence, the failure to give Fethullah Gulen, the main responsible for the July 15 military terrorist attempt, back to Turkey to be tried also proves the US approach to this issue.

 

Mr. President Biden and Ms. Vice President Harris,

I have chosen only these four countries as an example from more than 50 US-backed military or civil coup attempts. Especially in these four countries, the administrations that won the elections democratically and with the free will of their people were overthrown by the USA-supported military coups, democracy and the rule of law were destroyed; hundreds of thousands of civilians were killed, arrested and subjected to inhumane torture and practice.

The accuracy of what I have written is adequately documented in details in the US and CIA archives.

We all know that after 1945, millions of people were killed by the wars made in more than 50 countries by the USA. Some of these countries are China, Korea, Guatemala, Vietnam, Laos, Cambodia, Argentina and the ones that we still bear witness today are Afghanistan, Iraq, Syria, Libya.

As soon as you came to power, you made decisions that were highly appreciated by the world public opinion. You have decided that the USA will re-join the World Health Organization and the World Climate Protection Decision that the Mexican wall will not be built, and the visit from Muslim countries to the USA will not be blocked. I congratulate you on these urgent decisions. I think you have done what suits a modern and democratic USA that wants to protect its reputation in the world.

However, the main reason of my letter to you, which is open to the World Public, is whether the USA will stop supporting military and civilian coups in other countries and from time-to-time terrorist groups. Will you adhere to Democracy and Universal Human Rights as a requirement of democracy, the rule of law, freedom of opinion and press in all countries, which you have emphasized in your oath speech? I believe that the World Public has the right to know this.

In this regard, your open assurance to all Peoples and Countries of the World will greatly increase the trust in the USA and the prestige of your country.

I wish you success at your work with these wishes.

Best Regards

Prof. Dr. Hakkı Keskin