Sivas Katliami ve Federal Almanya Hükümeti

Prof. Dr. Hakkı Keskin
Siyasal Bilimci, Almanya Parlamentosu ve Avrupa Parlamenterler Meclisi eski üyesi
Almanya Türk Toplumu Onursal Başkanı (TGD)

www.keskin.de      hakki@keskin.de

Sivas Katliamı Soru Önergelerimiz

Sayın Basın yetkilileri,

Almanya Parlamentosunda Milletvekili arkadaşım Hüseyin-Kenan Aydın ile birlikte

Sivas Katliamına katıldıkları söylenen ve Almanya`da bulunan kişilerin Türkiye`ye ivedi olarak gönderilmeleri gerektiğini, soru önergelerimizle belirttik.

Bize verilen yanıtı eleştirirken, Türkiye Hükümetinden bu yönde isimleri belirtilerek gerekli suçluların istenmediği açıklandı. Bu konuya ilişkin 8 Ağustos 2006 tarihli açıklamamızı aşağıda aynen kamuoyunun bilgisine sunma gereği duyuyorum.

“Federal Almanya Hükümeti’nin, Sivas olayına katılmaktan yargılanan kişilere karşı olan koruyucu tutumu yanlıştır!

Federal Almanya Hükümeti’ne Sivas olayları ile ilgili vermiş olduğumuz soru önergesine aldığımız cevaplar ne yazık ki son derece yetersizdir. (Tarih:13 Temmuz 2006, evrak no: BT-Drucksache 16/2229).

Federal Hükümet, Sivas katliamına katılmaktan Türkiye’de yargılanmış olanlardan toplam 11 kişinin Almanya’da bulunduğunu kabul ediyor. Fakat bu kişiler ve Almanya’daki konumları hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Bir engel bulunmaması durumunda söz konusu suçluların Almanya tarafından Türkiye’ye teslim edilmeleri gerektiği belirtiliyor, ancak bunun şimdiye kadar neden gerçekleşmediği sorusuna ve soru önergelerimize aydınlatıcı bilgilendirme yapılmıyor.

Türkiye’de yargılanarak ceza almış olmalarına rağmen Almanya’da bulunan ve burada yıllardan bu yana ikamet edebilen bu suçlular Türkiye’ye teslim edilmemektedir.

Türkiye’deki yetkilileri, Federal Almanya Hükümeti’nden suçluların iadesini tekrar ısrarla talep etmeye çağırıyoruz.”

Federal Almanya Parlamentosu Milletvekilleri

Hakkı Keskin ve Hüseyin-Kenan Aydın