TÜRK KAMUOYUNA DUYURU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın, 35 yılı aşkın süredir akademik yaşamın çeşitli kademelerinde üstün başarıyla hizmet vermiş, ziraat mühendisliği alanında binlerce öğrenci mezun etmiş, anabilim dalı başkanlığı, dekanlık, rektörlük düzeyinde yöneticilik yapmış saygın bir bilim adamı, aydın bir eğitimci ve Dünya literatürüne geçmiş bir koleksiyonerdir.

1995-1999 yılları arasında Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı, 1999 yılından bu yana da aynı Üniversitenin Rektörlüğünü yürüten Prof. Aşkın, görev süresi boyunca, çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde Cumhuriyet değerlerini korumak ve geliştirmek konusunda kararlı çalışmalar yapmıştır.

Prof. Aşkın’ın kendisine yapılan suçlamaların tümünden mahkeme kararlarıyla aklanarak çıkacağından hiç kuşku duymuyoruz. Ancak ağır cezada yargılanan sanıklara bile uygulanmayan hukuki süreçlerin Prof. Aşkın’a uygulanmış olması, yargının siyasallaştırılması ve temel insan hakkı olan adil yargılanma hakkının büyük ölçüde ihlalini göstermektedir.

TÜSİAD’dan DISK’e değin toplumun değişik kesimlerden gelen haklı tepkiler bu görüşü kanıtlamaktadır.

Biz aşağıda adı geçen iki Almanya Federal Parlamentosu Milletvekilleri, Türkiye’nin Dünya kamuoyunda ve AB içinde saygın bir ülke olma zamanının çoktan geldiği inancındayız. Bunun için Türkiye’nin özellikle demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda uygulamada göstermiş olduğu eksiklikleri bir an önce gidermesi gerekmektedir.

Gerçek demokrasilerde düşüncenin ve inancın suç sayılması olası değildir. Kaba kuvveti ve şiddeti açıkca önermeyen düşüncelere sınırlama getirilemez ve kovuşturma yapılamaz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti yasalarında henüz varolan noksanlıkların giderilmesi için gerekli yasa ve yargı reformunun ivedi olarak tamamlanması kaçınılmazdır.

Türkiye’nin gündeminde, demokratik hukuk devleti olma kararlılığına gölge düşürücü her türlü uygulama son bulmadır. Türkiye’nin gündemi, kalkınma hamlesini hızlandıracak, Türk halkını refah toplumuna taşıyacak, gerçek bir demokrasiyi, sosyal ve laik hukuk devletini yaşama geçirecek konulara ayrılmalıdır.

Prof. Dr. Aşkın, kendisiyle birlikte yargılanan 9 arkadaşının ve fikir suçları gerekçesiyle yapılan tüm kovuşturmaların artık geride kalmasını ısrarla istiyoruz.

Almanya Federal Parlamentosu Milletvekilleri: Hüseyin Aydın, Prof. Dr. Hakkı Keskin