Türkleri ve diğer Göçmenleri Dışlayıcı Uygulamalara Hayır !

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
Hukuk Devleti İlkelerine Bağlı Kalınarak Terörün Her Türlüsüyle Mücadeleye Evet ! Demokratik Hak ve Özgürlükleri Birlikte Savunalım !

TGD Yönetim Kurulu üyelerinin ve çatı üye örgüt temsilcilerinin katıldığı hafta sonu seminerinde, 11 Eylül sonrası Almanya`daki son gelişmeler değerlendirildi. Extertal`de yapılan Almanya Türk Toplumu Temsilciler Kurulu toplantısında, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan korkunç terör saldırı-larının, Dünya gündemini terörle savaş odağında değiştirdiği belirlendi. Almanya`da bu yönde çok yoğun bir sürecin başladığı, temel hak ve özgürlüklerde kısıtlamaların, göç-menleri ilgilendiren ‘göç ve uyum yasasında’ ve diğer yasalarda gündeme gelen sertleştirici değişikliklerin önemle ve titizlikle izlenmesi ve gerekli kamuoyu çalışmalarının anında yapılması sap-tandı. 11 Eylül sonrasında Almanya`da özellikle Müslümanlara karşı önyargıların daha da arttığı, bu in-sanlara toplumun bazı kesimlerinde kuşkuyla bakıldığı ve bu durumdan büyük endişe duyulduğu vurgu-landı.

1.Bu durumun ileride büyük sakıncaları olan uygulamalara götürebileceği, zaten son derece az göçmen kökenlinin çalışmakta olduğu önemli meslek alanlarında, Türk ve diğer müslümanların işe alınmasında daha büyük engellerin çıkabilmesinden endişe edildiği belirtildi.

2.Bu bağlamda özellikle de Müslümanlara karşı özel yasal sınırlamalar ve uygulamaları öngören bazı tasarıların gündeme geldiği ve gelebileceği, göçmenlerin zaten varolan sınırlı haklarının da-ha da kısıtlanmak istenmesinden büyük kuşku duyulduğu ve bu tür ayırımcı uygulamaların asla kabul edilemiyeceği kararlaştırıldı.

3.’Terörle Savaş’ gerekçesiyle Almanya`da, Demokratik Hukuk Devleti temel hak ve özgürlükleri-nin kısıtlanma yaklaşımlarına karşı olan tüm aydın, sendika, kilise ve toplum kesimleriyle kararlı bir direnişe gidilmesi gerekliliği belirtildi.

4.Teröre karşı herkesin güvenliği bakımından gerekli olan önlemlere destek verileceği, ancak Tür-klere ve diğer göçmenlere karşı ayırımcı nitelik taşıyacak tasarı ve girişimlere kesinlikle karşı çıkılması kararlaştırıldı.

5.İslam dinini kendi ideolojik, siyasi ve ekonomik çıkarları için kullanan, bu amaçla da teröre bile başvuran dini guruplara ve anlayışa karşı, Türkiye`nin ‘Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti’ anayasal ilkesinin diğer Müslüman ülkeler için de anlatılması gereken model olduğu belirtildi. Bu konuda Dünya ve özellikle de Avrupa kamuoyunun kararlılıkla bilgilendirilmesinin önemi ve gereği vurgulandı.

Prof. Dr. Hakkı Keskin