"Türklerin Gölgesinde Almanya"

Ulusal Kanal TV de yayınlanan 'Türklerin Gölgesinde Almanya' kitabım, Göçün 50 yılı ve Almanya`da Türkler,Almanya`nın uyum politikalari konusunu 45 dakika tartıştk