Turkish Forum ve Cumhuriyet`in değerleri

Prof. Dr. Hakkı Keskin                                         2.1.2022

Turkish Forum`un saygı değer Yöneticileri, üyeleri ve katılımcıları

2022 yılının öncelikle hepiniz için sağlıklı, pandemisiz ve esenlik yeni bir yıl olmasını dillerim.

Hepimizin çok sevdiği ülkemiz Türkiye, özellikle son 10 yıldır giderek Demokrasinin vazgeçilemez değerleri olan Hukuk Devletinden, Yargı bağımsızlığından, Türkiye`nin Çimentosu olan Laiklikten, Basın ve Fikir Özgürlüğünden, Türkiye Cumhuriyeti`nin Atatürk Öncülüğündeki Kurucu değerlerinden ve bu bağlamda ekonomide ve siyasi alanda tam bağımsızlığı amaçlayan politikalardan tamamen uzaklaşmıştır. Bunun sorumlusu Türkiye`yi 20 yıldır yöneten AKP iktidarı ve onun tamamen otoriterliğe sapmış olan tek kişi yönetimidir. Bu yönetimin temel amacının, başta laiklik olmak üzere, Atatürk devrim ve ilkelerini ortadan kaldırmak olduğu, bu yönetimin politikalarıyla açıkça ve yeterince kanıtlanmıştır.

İzlenen bu politikalar sonucu olarak, Türkiye özellikle demokratik ülkelerde, hiçbir dönemde olmadığı kadar itibarsızlaştırmıştır. Ülke dış politikası Orta Çağın din anlayışına dayalı ihvanci bir raya oturtularak, tüm komşu ülkelerle ilişkiler bozulmuştur. Bu anlayış nedeniyle hiçbir gereği olmaksızın Suriye ile savaş ortamına girilmiş ve bu ülkeden 5 milyona yakın Suriyeli göçmen Türkiye`ye gelmiş ve getirilmiştir. Güney kentlerimizin bazılarında, örneğin Hatay, Kilis, Gaziantep, Batman, Şanlıurfa`da göçmen Suriyeliler nüfusun yarısından fazlasını veya yarısına yaklaşan kesimini oluşturmaktadır. Bu durumun gelecekte Türkiye için ciddi sorunlar yaratacağı unutulmamalıdır.

Türkiye Eğitim politikasında, ekonomide, dış ticarette, tarımda, dış ülkelere borçlanmada ve Türk lirasının değer kaybı konusunda çok büyük sorunlar yumağına sokulmuştur. Türkiye`nin geleceği için çok yönlü tehdit oluşturan bu politikaların sorumlusu, tabii ki Türkiye`yi 20 yıldır tek başına yöneten AKP iktidarıdır.

Bu konular, Türkiye`deki durumu tüm baskılara karşın nesnel olarak değerlendiren bilim insanları, yazarlar ve gazeteciler tarafından yıllardır belirtilen gerçeklerdir.

Ben inanıyorum ki, Turkish Forumun değerli kurucuları ve üyeleri, Türkiye’mizin AKP iktidarı tarafından getirildiği bu politikalardan çok büyük rahatsızlık duymakta ve ülkemizin en kısa sürede bu yönetimden kurtulmasını istemektedirler. Türkiye`nin ivedi olarak bu durumdan kurtulması, Yurtseverler ve gerçek Atatürkçüler olarak Kanımca hepimizin en büyük isteğidir.

Bu nedenle önemli bir yayın kurumumuz olan Turkisch Forumda, yukarda özetlediğim bu temel ilkelere tamamen ters düşen ve hiçbir nesnel dayanağı olmayan iddiaların, Ekrem İmamoğlu`na yönelik olduğu gibi, bu kurum üzerinden yayılması ve belki de bazı kişilerin bu önemli kurumdan ayrılmalarına neden olunması, kabul edilebilir bir siyasi politika olmaması gerekir.

Sayın F. Demirmen`in çok doğru olarak belirttiği gibi, “AKP ’ye ve onun siyasi yapısı ve uygulamalarına sempati duyanlar fikirlerinde serbesttirler; ancak görüşlerini ve tartışmalarını Turkish Forum’da değil, uygun gördükleri, kendileri ile aynı siyasi çizgide olan başka bir forumda yapmaları isabetli olur.”