Almanca dil kurslarına getirilecek kısıtlamalar Almanya’daki uyuma zarar verecektir!

Basında yer alan haberlere göre Federal İçişleri Bakanı Hrıstiyan Demokrat Schäuble göçmenlere verilen Almanca dil kurslarına yönelik büyük kısıtlamalar gerçekleştirmeyi düşünmektedir.

Bu yıl göç ve uyumdan sorumlu kuruma ayrılan bütçeyi 390 milyon eurodan 312 milyon euroya azaltmayı hedefleyen Schäuble, aynı zamanda Federal Polis Teşkilatı için öngörülen bütçeyi 55 milyon euro ekleyerek 2 milyar euroya çıkarmayı istemektedir.

Planlanan bu adım CDU/CSU Birlik partileri ve SPD nin beraberce kabul ettikleri koalisyon anlaşmasına da ters düşmektedir. Anlaşmada, Almanya’da uyum konusuna daha fazla önem verileceği savunulmuştur. Geçtiğimiz günlerde Hrıstiyan Demokrat olan Kuzey Ren Vesfalya Uyum Bakanı Laschet’in de doğru belirlediği gibi, hala bazıları uyumun desteksiz ve kendiliğinden gerçekleşeceğini sanmaktadırlar. Bu yanlış yaklaşımdan dolayı Almanya’da tüm bir kuşağı kaybettik diyen Bakan Laschet, erken yaşta Almanca dil öğreniminin destek görmesini ve şimdiye kadar yetersiz kalifiyeli olan göçmen ailelerden gelen gençlere ve velilere meslek alanlarında özel teşvik proğramları uygulanmasını savunmaktadır.

Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bir yandan göçmenlerden Almanca öğrenmelerini her halde şart koşmak, öte yandan ise Almanca dil kursları için ayrılan bütçeyi büyük ölçüde bir şekilde kısıtlamaya çalışmak yalın bir çarpıklığı göstermektedir. Öyle ki, geçmişte özellikle Birlik Partileri burada yaşayan göçmenleri uyuma yeterli isteği göstermemekle suçlamaktadırlar.

Şu an planlanan kısıtlamalar, Birlik partilerinin sadece göçmenlere yönelik ‘istek’ bölümünü benimsediklerini, ‘destek’ yerine kısıtlamalar getirmek istediklerini açıkca ortaya koymaktadır. Baden-Württemberg eyaletindeki vicdan testinden sonra İçişleri Bakanı’nın bu hamlesi, CDU’nun uyum anlayışının, kısıtlayıcı ve zorlayıcı politikalar ile sınırlı olduğunun kanıtıdır.

Federal Hükümeti ve özellikle Birlik partilerini, göçmenlerin uyum için gösterdikleri çabayı bir de Almanca dil kurslarına kısıtlama getirerek kırmamaya ve uyumu engelleyecek daha fazla zorluklar yaratmamaya çağırıyorum. Yeterli Almanca dil bilgisine sahip olmak ve anadilini konuşabilmek, gerçek anlamda çokkültürlü, onurlu ve kimlikli bir yaşam için, ki bu iyi koşullarda çalışmayı da içerir, yerine getirilmesi gereken koşullardır. Almanca dil kurslarının kısıtlanması ise, uyum sorunlarının artmasına ve göçmenler arasında uzun süreli işsizliğin kalıcı bir durum haline gelmesini sağlayacaktır.

Hakkı Keskin

Bilder:

Almanca dil kurslarına getirilecek kısıtlamalar Almanya’daki uyuma zarar verecektir!