Federal Sosyal Mahkemesinin Kararını Selamlıyoruz !

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
Federal Sosyal Mahkemesi önemli bir karar alarak, Türklerin 'Eyalet Çocuk Yetiştirme Parası' alma haklarının olduğunu vurguladı. Mahkeme bu kararıyla Türkiye Cumhuriye-ti vatandaşlarına eyalet çocuk parasınının verilmemesinin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında geçerli olan 'ayırımcılığı yasaklayan anlaşma' ile çelişeceğini belirtti.

Weiterlesen

Pasaport "Harcı" ayıbı düzeltilsin !

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin ödemekte olduğu pasaport ve diğer konsolosluk işlemlerindeki harçlara yapılan ve yüzde 110`u aşan zam, her türlü ölçüyü, mantığı ve izahı ola-naksız kılmaktadır. Harçlara uygulanan bu zam, insaf ve adalet ölçülerine uygun bir düzeye indiril-melidir !

Weiterlesen