Pasaport "Harcı" ayıbı düzeltilsin !

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin ödemekte olduğu pasaport ve diğer konsolosluk işlemlerindeki harçlara yapılan ve yüzde 110`u aşan zam, her türlü ölçüyü, mantığı ve izahı ola-naksız kılmaktadır. Harçlara uygulanan bu zam, insaf ve adalet ölçülerine uygun bir düzeye indiril-melidir !

Yurt dışında yaşamakta olan Türkler için ‘Türkiye`deki enflasyona ve ekonomik gelişmelere’ dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiği söylenen zamlar, büyük bir mantıksızlık ve in-safsızlık örneğidir. 1. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere, Türkiye`deki enflasyona ve ekonomik gelişmelere göre harç zammı yapılmasının, keyfilikten başka hiçbir mantığı ve izahı yoktur. Batı Avrupa ülkelerinde yaşamakta olanlara, yaşadıkları ülkelerdeki enflasyona ve ekonomik gelişmelere göre zam yapılabilir. Almanya`daki enflasyon yüzde 2, diğer Batı Avrupa ülkelerinde yüzde 5`in altında kalmıştır. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayanların aylık ve maaşları bu ülkelerdeki enflasyon ve ekonomik duruma göre belirlenmektedir. Örneğin Almanya`da ücret ve maaşlar yüzde 2-4 oranında artmıştır. Batı Avrupa ülkelerinde hiçbir zam aylık ve maaş artışının üstünde olmamaktadır. Batı Avru-pa ülkelerinde yaşayan Türklere, Türkiye`deki enflasyona göre aylık ve maaş artışı yapılmadığına göre, harçları oradaki enflasyona göre ayarlamak, büyük mantıksızlık ve in-safsızlık örneğidir. Bu ayıp düzeltilmelidir. 2. Türkiye`deki enflasyon ölçü alınsa bile, ki biz bunu kesinlikle yanlış buluyoruz, 2000 yılında Türkiye`deki enflasyon yüzde 40`ın altında gerçekleşmiştir. ‘Ekonomik durumdan’ neyin kasdedildiğini bilmemekle birlikte, genel ekonomik göstergelerin enflasyon oranını aşması da olası değildir. Konsolosluk işlem harçlarına yapılan ve ortalama yüzde 110`u aşan zamlar, çoğu vatandaşlarımız arasında haklı olarak ‘zam değil haraç’, ‘zam değil soygun’ ve ‘içi boşaltılan bankaları yurt dışında yaşayan vatandaşların paralarıyla doldurma’ girişimi olarak nitelenmektedir. Yapılan bu zamlar, akıl almaz ve her türlü adalet duygusunu hiçe sayan, son derece keyfi ve in-safsız bir uygulama örneği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu haksız, yanlış zam ve uygulama Batı Avrupa ülkelerindeki enflasyona orantılı olarak düzeltilmelidir. Bu açıklama, Başbakan, Başbakan Yardımcıları, Dış İşleri ve Maliye Bakanlıklarına ve T.C. Berlin Büyükelçiliğine gönderilerek, bu yanlış uygulamanın ivedi olarak düzeltilmesi istenmiştir.

Prof. Dr. Hakkı Keskin