Federal Sosyal Mahkemesinin Kararını Selamlıyoruz !

(Keine Deutsche Übersetzung vorhanden)
Federal Sosyal Mahkemesi önemli bir karar alarak, Türklerin 'Eyalet Çocuk Yetiştirme Parası' alma haklarının olduğunu vurguladı. Mahkeme bu kararıyla Türkiye Cumhuriye-ti vatandaşlarına eyalet çocuk parasınının verilmemesinin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında geçerli olan 'ayırımcılığı yasaklayan anlaşma' ile çelişeceğini belirtti.

Bu konularda en üst organ olan Federal Sosyal Mahkeme, böylece Türklere Bavye-ra`da ‘Eyalet Çocuk Parası’ verilmesine karşı çıkan Eyalet Hükümetinin uygulamasını durdurdu. Böylece Türk aileleri Bavyera Hükümetine karşı açtıkları davayı kazanarak, Eyalet Ço-cuk Parasının Türk ailelerine de ödenmesi yolunu açmış oldular. Artık Türk ebeveynler, çocukları için ödenmemiş olan ‘Eyalet Çocuk Paralarını’ baştan itibaren alma gi-rişiminde bulunmalıdırlar. Bu mahkeme kararının da kanıtladığı gibi, haksız ve yanlış uygulamalara karşı hakkımızı hukuk yoluyla aramalıyız. Almanya`da yöneticilerin bir çok keyfi ve yanlış uygulamalarını çoğu kez mahkemeler bozmaktadır. Bu karar bir hukuk devleti zaferidir, hakkını aramaktan çekinmeyen insanlarımızın zafe-ridir.

Prof. Dr. Hakkı Keskin